Biura podróży – październik dużo tańszy niż przed rokiem

AG

Średnia cena wycieczki turystycznej w pierwszym tygodniu października sprzedawanej w biurach podróży jest niższa od zeszłoroczej o 232 złote.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełnego tydzień października, czyli 2-8 października 2017 roku.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek na pierwszy pełny tydzień października odnotowała czwarty z rzędu spadek, tym razem o 59 złotych, podczas gdy w wcześniejszych tygodniach ceny spadały o 26, 50 i 9 złotych. Największe zniżki średnich cen zanotowano na Fuerteventurze – o 556 złotych oraz w Portugalii i Turcji Egejskiej – o 384 i 324 złote, zaś największe zwyżki wystąpiły na Gran Canarii – o 709 zł oraz na Majorce i Tureckiej Riwierze – o 323 i 239 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia października 2017 wskazuje, że obecna różnica średnich cen wobec tego samego okresu była po raz trzeci w tym sezonie ujemna i wyniosła minus 232 złotych, czyli była o 338 złotych mniejsza niż przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia, gdy wyniosła +106 złotych. W tym samym okresie w ubiegłym sezonie różnica średnich cen była w niewielkiej skali ujemna i wyniosła minus 33 złote.
Niższe niż przed rokiem ceny mogą być efektem nałożenia się dwóch czynników, a mianowicie wydłużenia sezonu przez część touroperatorów na niektórych kierunkach i znacząco większej w tym roku oferty tanich linii (LCC), co ma szczególnie wyraźny wpływ po zakończeniu wysokiego sezonu, gdy konkurencja wyjazdów organizowanych przez turystów samodzielnie w oparciu o przeloty tanimi liniami (LCC) jest relatywnie silniejsza. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ceny tych przelotów na kierunkach turystycznych są obecnie znacznie niższe niż przed rokiem, a mianowicie o 295 złotych w Ryanair i o 143 złote w liniach Wizzair.
Czynniki o charakterze kosztotwórczym wpływają obecnie w niedużym stopniu na wzrost cen wycieczek. Ceny paliwa lotniczego wynosiły w ubiegłym tygodniu 2,33 zł/litr wobec 2,10 zł/litr przed rokiem, czyli wzrastały o blisko 11 procent, zaś złoty w relacji rok do roku umocnił się wobec amerykańskiego dolara i euro o średnio około 0,5 procent. W rezultacie ich wspólny wpływ na średni wzrost kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu 20-25 złotych.
Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka

W minionym tygodniu nie było już możliwe odniesienie się w sposób reprezentatywny do cen wycieczek w Turcji, która w ostatnich tygodniach była najczęściej liderem wzrostów cen wycieczek, z powodu braku dostatecznej liczby tych samych obiektów hotelowych.

W tej sytuacji na liście zmian cen rok do roku pozycję kierunku o najmniejszym spadku tym razem dość niespodziewanie zajął Egipt, gdzie poziom średnich cen był o 200 złotych niższy niż przed rokiem (poprzednio był niższy o 289, 369, 236, 135 i 163 złote), a w adekwatnej sytuacji dla szczytu sezonu (pierwszy tydzień sierpnia) były one również niższe – o 115 złotych. Zdecydowanie bardziej korzystne dla turystów ceny Egiptu w tym sezonie nadal są skutkiem konsekwentnie niższych rok do roku średnich cen na największym kierunku egipskim, czyli w Hurghadzie – tym razem było to 488 złotych, podczas gdy na Synaju średnie ceny spadały o 121 złotych, a w Marsa Alam były nawet nieco wyższe niż w ubiegłym sezonie – o średnio 48 złotych. W najbliższym czasie popytowi na wyjazdy do Egiptu powinno pomóc zakończenie sezonu na głównych kierunkach konkurencyjnych, a zahamowanie spadkowych tendencji cenowych może również być skutkiem drożejącego ostatnio amerykańskiego dolara, który jest dominującą walutą w rozliczeniach na kierunkach egipskich.

Kolejne miejsce pod względem skali spadków średnich cen rok do roku zajmuje Grecja, w której ceny były niższe o średnio 293 złote (poprzednio były one niższe o 118 i 168 złotych, a wcześniej wyższe o 152, 92 i 68 złotych), zaś w adekwatnej sytuacji dla szczytu sezonu były nieco wyższe, a mianowicie o 28 złotych. Największe spadki średnich cen zanotowano na Korfu, Kos – o 484 i 350 złotych, a najmniejsze na Rodos – o 102 złote. Znaczące spadki cen na kierunkach greckich mogą być spowodowane dość istotnym wydłużeniem tegorocznego sezonu przez część touroperatorów, co zwiększyło podaż w stopniu powyżej wzrostu popytu w schyłkowym okresie sezony turystycznego.

Po dużej obniżce cen w ostatnich dwóch tygodniach (o łącznie blisko 300 złotych) pozycję kierunku o największym ich spadku w ujęciu rok do roku nadal zajmowały Wyspy Kanaryjskie, na których były one o aż 492 złote niższe (poprzednio ich spadki wyniosły 352, 137 i 67 złotych, a wcześniej notowano tam wzrosty o 27 i 13 złotych), natomiast w adekwatnej sytuacji dla szczytu sezonu ceny były również niższe – o 75 złotych. Największy wpływ na ujemną różnicę cen rok do roku wywierały tym razem ceny na Gran Canarii i Teneryfie, które spadły o 764 i 613 złotych, zaś kierunkiem najmniejszej zniżki była Lanzarote – o 152 złote.

Z mniej popularnych kierunków duże spadki średnich cen odnotowano na Majorce, w Portugalii i Maroku – o odpowiednio 388, 243 i 217 złotych, praktycznie brak zmiany wystąpił w Tunezji (wzrost o 2 złote), a znaczne zwyżki na Cyprze i Malcie – o 405 i 354 złotych.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że oferty o wyższych obniżkach cen od średniej (obecnie jest to 232 złote) były – podobnie jak przed tygodniem – przedstawiane przez biura Coral Travel Wezyr, TUI Poland i Rainbow, w których były one średnio o około 660, 375, 320 złotych niższe niż przed rokiem. Spadek cen rok do roku nieco mniejszy od średniej lub w jej okolicach prezentują oferty biur Grecos Holiday, Exim Tours oraz Itaka, a w pozostałych dużych biurach średnie ceny wzrosły w skali do ponad 700 złotych.
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 21 kierunkach (z zestawienia wypadły Bułgaria, Albania i częściowo Turcja Egejska) i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera zajmuje tak jak miało to miejsce przez niemal cały tegoroczny sezon biuro Itaka z liczbą 27 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio 26 takich oferty) wyprzedzając – podobnie jak przed tygodniem – biura TUI Poland (15 ofert) i Exim Tours (14 ofert)

Wśród mniejszych organizatorów dość wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji na analizowany okres oferują biura Net Holiday i Sun & Fun z liczbą po 9 i 6 takich ofert.