Biura podróży – niewielkie zmiany cenowe

archiwum Chorwacka Wspólnota Zagraniczna

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 33 złote. Największy wzrost cen wycieczek notowano na Tureckiej Riwierze oraz na Teneryfie i w Albanii.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

Niniejsze porównaniu bierze udział blisko 2965 hoteli,, a zatem jest to liczba już bardzo zbliżona do zestawień z ubiegłorocznych miesięcy wiosennych, w których nieznacznie przekraczała trzy tysiące.
W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 33 złote (w ubiegłym tygodniu o 2 złote). W analogicznym okresie przed rokiem ceny zwyżkowały w większym stopniu – o 68 złotych. Ceny imprez zwykle zwyżkują na przełomie stycznia i lutego, ale mniejszy niż zwykle ich wzrost w tym sezonie miał związek z występującym w okresie styku obu miesięcy spadkowym trendem kursów walut, podczas gdy przed rokiem mieliśmy w tym czasie do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym. Tym razem największy wzrost cen wycieczek notowano na Tureckiej Riwierze – o 106 złotych oraz na Teneryfie i w Albanii – o 85 i 70 złotych, natomiast największe spadki wystąpiły na Majorce – o 49 złote oraz w Hurghadzie i Tunezji – o 39 i 18 złotych.
Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 134 złote (w poprzednim tygodniu było to 125 złotych). Jest to sytuacja istotnie różna od notowanej o tej porze w ubiegłym sezonie, gdyż wówczas średnia cena rok do roku wzrastała jedynie nieznacznie – o 12 złotych.
Bardziej progresywny trend zmian cen wycieczek w obecnym i ubiegłym sezonach może być po części skutkiem generalnie silniejszego bieżącego popytu, jak również lepszych jego perspektyw niż w ubiegłym roku. Słabszy popyt kształtował się wówczas w dużej mierze pod wpływem eskalacji niebezpiecznych wydarzeń w Turcji, Egipcie i w Europie Zachodniej.

Spośród dużych kierunków najwyższy średni wzrost cen wobec zeszłego sezonu w dalszym ciągu występuje na Wyspach Kanaryjskich, gdzie kształtowały się one o 218 złotych powyżej poziomu zeszłorocznego.Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały znaczące wzrosty cen na Teneryfie i Gran Canarii – o 336 i 287 złotych, natomiast definitywnie zmniejszyła się wielotygodniowa dodatnia różnica średnich cen na Lanzarote, która zmalała już do 105 złotych. Z Wysp Kanaryjskich nadal słabe tendencje do wzrostu cen wykazuje Fuerteventura, na której w tym roku wzrosły wyraźnie poniżej ogólnej średniej dla Wysp Kanaryjskich, a mianowicie o 145 złotych.
Pozycję wicelidera zwyżek cen wobec poprzedniego sezonu wśród ważnych dla polskich turystów kierunków nadal zajmuje Grecja, gdzie średnie ceny wzrosły o średnio 177 złotych. Największe średnie zwyżki cen nadal wykazują Kreta i Zakintos – o 253 i 251 złotych, niewiele mniejsze występują na Kos i Rodos – o 232 i 221 złotych, istotnie mniejsze na Korfu – 127 złotych, natomiast nadal bardzo duży spadek notuje mocno drogie przed rokiem Chalkidiki – o 224 złote.
Trzecią pozycję na liście zwyżek zajmuje Bułgaria, której ceny kształtowały się na poziomie już tylko o 62 złotych wyższym niż w sezonie lato 2016. Zmniejszenie tej różnicy ma związek z relatywnie dużą zwyżką średnich cen na przełomie miesięcy przed rokiem, a mianowicie o 117 złotych.
Kolejna na liście zwyżek jest Turcja, która jako ostatnia z dużych kierunków wyszła w tym sezonie ponad ubiegłoroczną cenową „kreskę”, a średnie ceny były tam wyższe rok do roku o 67 złotych. Możliwości oferowania mniejszych wzrostów niż przeciętne powinny być dodatkowo wspierane przed generalnie słaby popyt na tym kierunku oraz przez osłabiającą się w ostatnich tygodniach turecką walutę. Proces ten mogły jeszcze pogłębić ostatnie decyzje dotyczące rewizji oceny wiarygodności kredytowej Turcji, jak obniżka poziomu ratingu z BBB- na BB+ dokonana przez agencję Fitch Ratings i zmiana perspektywy (przy ratingu BB) ze stabilnej na negatywną dokonana przez agencję S&P, ale jakby na przekór turecka waluta odnotowała w ostatnim tygodniu silny renesans swojej wartości (o 4 procent), co nie pozostało bez wpływu na wzrost cen tureckich wycieczek.
Najskromniejszy wzrost średnich cen wobec zeszłego sezonu nadal notuje Egipt – wzrosły one o 45 złotych, a wcześniej nawet niższe o 3 i 87 złotych). Największa zwyżka cen miała miejsce w Marsa Alam – o 68 złote, a mniejsze na Synaju i w Hurghadzie – o 66 i 12 złotych. Utrzymującym się wyższym rok do roku cenom sprzyja coraz lepszy popyt i równolegle nieco zbyt skromna podaż wycieczek. W dłuższym terminie znaczący wpływ na korzystniejsze dla klientów ceny na kierunkach egipskich powinna jednak bardziej energicznie wywierać bardzo głęboka deprecjacja lokalnej egipskiej waluty.

Z mniejszych kierunków nadal największe wzrosty cen rok do roku notują Maroko i Majorka – średnio o 209 i 187 złotych, poniżej średniej wzrosły ceny w Portugalii, na Cyprze i na Malcie – o 134, 110 i 63 złotych, a obniżyły się ceny w Tunezji – o 42 złote.
Dość systematyczne wzrosty średnich cen wycieczek na okres lata 2017 (spadków w tym sezonie jeszcze nie odnotowano) wygenerowały w okresie ostatnich 18 tygodni sprzedaży first minute (czyli od początku października) istotne skumulowane zmiany. Najbardziej wzrosły ceny na kierunkach uważanych za relatywnie bezpieczne, a zatem w Portugalii, Grecji oraz na kierunkach hiszpańskich, zaś daleko mniejsze wzrosty (lub spadek) notują kraje nadal budzące pewne obawy turystów, a zwłaszcza Egipt, Turcja i Tunezja.
Ważne i mobilizujące klientów do rezerwacji wycieczek powinno być również to, że skala wzrostu średnich cen na wielu kierunkach znacznie przewyższa odsetki od lokat bankowych w tym samym czasie – około 1 procent – co oznacza, że rezerwacja jest wielokrotnie lepszym niż lokaty rodzajem inwestycji alternatywnej.

Porównania zmian cen u głównych organizatorów turystyki wskazują, że średni poziom cen wycieczek nadal pozostaje niższy niż przed rokiem w biurze Exim Tours – o średnio 30 złotych, wzrost niższy od średniej (średnia to 138 złotych) prezentują oferty biur Neckermann oraz Itaka – o 39 i 90 złotych, a wzrost w granicach średniej wykazuje oferta biura Coraltravel Wezyr. W pozostałych biurach tegoroczne zwyżki średnich cen były już większe od przeciętnej i mieściły się w granicach 200-290 złotych.
W tym, co dla turystów ma największe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka, które ma obecnie rekordowa liczbę 32 takich ofert i wyprzedza biura Coraltravel Wezyr, Rainbow i Exim (20 i po 16 ofert).
W ubiegłym sezonie o tej porze liderem był Wezyr z liczbą 21 najlepszych ofert, przed Itaką i biurem Rainbow (20 i 15 ofert). Spośród mniejszych organizatorów stosunkowo duża liczba atrakcyjnych propozycji oferowana jest teraz przez biuro Net Holiday – 6 takich ofert.