Biura podróży – najwyższa w tym roku zwyżka cen imprez

AG

Na pozycji lidera pod względem wyższych niż przed rokiem cen znajduje się Turcja, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 391 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracoana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obemuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 272 złote i był to największy wzrost cen rok do roku w tym sezonie. Przed rokiem tej samej porze średnia różnica cen rok do roku była ujemna i wynosiła minus 21 złotych. Konsekwentnie znacznie wyższe ceny wycieczek w tym sezonie mogą być po części skutkiem generalnie lepszego popytu nadal bazującego na przesuniętym i niewygasłym jeszcze wpływie dynamicznie wcześniej rosnących dochodów gospodarstw domowych, jak również znacznego stopnia wyprzedania najatrakcyjniejszych ofert w wiodących biurach podróży.

Bieżącej sprzedaży także nadal dobrze służą stopniowo ustępujące obawy przed zagrożeniem terroryzmem w atrakcyjnych dla turystów regionach wypoczynku. W kierunku zniżek cen działają – przynajmniej teoretycznie – istotne czynniki wpływające na koszty wycieczek takie jak ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Te pierwsze spadły do najniższego poziomu w tym sezonie turystycznym i wyniosły 2,12 zł/litr wobec 2,21 zł/litr przed rokiem, a zatem były niższe rok do roku o ponad 4 procent. Dla porównania jak bardzo spadły ceny paliwa w relacji z sezonami 2015 i 2014 przypominamy że wynosiły one wtedy odpowiednio 2,57 i 3,13 zł/litr.

Równie wyraźnie w kierunku obniżek średnich cen wycieczek działa silniejszy złoty, bowiem w relacji rok do roku umocnił się on wobec amerykańskiego dolara i euro o średnio około 6 procent. Łączny wpływ cen paliw i kursów walut wywiera od strony kosztowej wpływ w kierunku zniżki średnich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach około 130 złotych.

Spośród najważniejszych kierunków po nieco niespodziewanym przeskoczeniu w poprzednim tygodniu z trzeciego miejsca na pozycję lidera nadal pozostała na niej Turcja, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 391 złotych. Ceny wycieczek do Turcji, a zwłaszcza do wykazującej przez dłuższy czas słabsze zainteresowanie turystów Turcji Egejskiej, wykazują od dobrych kilku tygodni widoczną tendencję do silnego wzrostu, który jednakże coraz bardziej utrudnia konkurencję z wykazującą ostatnio wyraźny powrót do łask turystów Bułgarią. Niemniej jednak perspektywy popytu na wyjazdy do Turcji są nadal korzystne, gdyż rodakom nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, a za to wyraźnie doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju. W tej chwili kierunek ten charakteryzują bardzo wysokie marże i organizatorzy, którzy postawili w tym sezonie na wzrost oferowania Turcji (np. Itaka) mogą mówić o bardzo trafnym posunięciu biznesowym.

Na pozycję wicelidera wzrostów cen powróciły Wyspy Kanaryjskie, które były droższe o średnio 371 złotych niż przed rokiem. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały – podobnie jak przed tygodniem – Teneryfa i Gran Canaria i, gdzie ceny były wyższe o 610 i 578 złotych, zaś kierunkiem gdzie ceny rok do roku nawet nieco spadły (o 17 złotych) stała się wyspa Lanzarote.

Z pozycji wicelidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu na trzecią wśród najważniejszych dla polskich turystów kierunków przesunęła się Grecja z średnim wzrostem cen o 318 złotych. Największe średnie zwyżki cen tym razem zanotowała wyspa Korfu – o 468 złotych, niewiele mniejsze Kreta – o 396 złotych, jeszcze mniejsze Zakintos, Rodos i Kos – o 303, 293 i 261 złotych, a zdecydowanie najmniejszy wzrost cen rok do roku wystąpił na relatywnie drogim przed rokiem Chalkidiki – średnio o 51 złotych.

Na czwartej pozycji pozostała Bułgaria, której ceny na skutek bardzo dobrego ostatnio popytu umacniają się na poziomach wyższych niż przed rokiem. Tym razem było to 61 złotych. Opiniom, popytowi i cenom w Bułgarii początkowo nieco przeszkadzały zeszłoroczne reklamacji zgłaszane przez polskich turystów, ale wpływ ten raczej już ustał, a za to widoczne jest zdecydowane ożywianie się zakupów wakacji do tego kraju w Polsce B, jak również narastająca różnica średnich cen pomiędzy Bułgarią, a głównym konkurentem do względów turystów z tego obszaru, czyli Turcją.

Pomimo ostatniej zwyżki bieżących średnich cen na ostatniej (piątej) pozycji na liście zmian cen rok do roku nadal pozostał Egipt, gdzie średnie ceny były o 13 złotych niższe niż przed rokiem. Jest to głównie skutek konsekwentnie znacznie niższych niż przed rokiem cen w Hurghadzie (o 286 złotych), podczas gdy ceny w Marsa Alam pozostają zwykle na wyższym poziomie niż przed rokiem. Dobrze rokującemu wczesną wiosną popytowi na wyjazdy do Egiptu nieco zaszkodziły kwietniowe zamachy na koptyjskie kościoły w północnym Egipcie, a w maju mocno eksploatowana przez media niejasna sprawa śmierci polskiej turystki w egipskim szpitalu. Obecnie popyt na ten kierunek osłabia silna konkurencja Bułgarii, która sprzedaje się wyraźnie lepiej. Jednak marże w Egipcie, choć już nie tak korzystne jak w okresach wcześniejszych, pozwalają biurom na realizowanie dostosowań cen w zależności od kształtowania się relacji popytu do podaży, z tym, że w przypadku Hurghady pole manewru nie jest już zbyt duże.

Z mniejszych kierunków największe zwyżki cen rok do roku notowały Cypr, Majorka i Maroko – o średnio o 484, 456 i 354 złote, w mniejszym stopniu wzrosły ceny wycieczek do Portugalii – o 201 złotych, a zupełnie niewielkie zwyżki wykazały średnie ceny imprez do Tunezji i na Maltę – o średnio 24 i 1 złoty.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że w ostatnim tygodniu kolejny już raz biurem o wyraźnie najniższym wzroście średnich cen rok do roku była Itaka, w której ceny po kolejnych ich obniżkach przewyższały zeszłoroczne o 140 złotych. Większe zwyżki średnich cen rok do roku, ale niższe od średniej (teraz jest to 272 złote) wystąpiły w biurach Coral Travel Wezyr i Neckermann Polska – o około 150 i 185 złotych), a w granicach średniej wzrosły ceny w biurze Grecos Holiday. W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 305 – 510 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (w tym sezonie dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to w ostatnim tygodniu pozycję „etatowego” lidera w tym sezonie utrzymało biuro Itaka z liczbą 28 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio 24 oferty), które wyprzedziło biura Coral Travel Wezyr i Rainbow (18 i 15 ofert). Przed rokiem o tej porze liderem liczby atrakcyjnych ofert było biuro Rainbow z liczbą 24 takich ofert przed biurami Itaka i Exim Tours (17 i 16 ofert). Wysoką pozycję biura Rainbow, ale także TUI zawdzięczają zwłaszcza znacznej liczbie najatrakcyjniejszych ofert w hotelach 3* , podczas gdy liderująca Itaka zajmuje pozycję niekwestionowanego przodownika w kategorii wyższej półki, czyli hoteli 5*. Warto w tym miejscu zauważyć, że przed dekadą sytuacja była w tym względzie generalnie odwrotna. Świadczy to o daleko posuniętych strategicznych zmianach ewolucyjnych w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, w której niektórzy organizatorzy aktywnie poszukują swojego najbardziej odpowiadającego im biznesowego pozycjonowania. Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 8 ofert oraz Best Reisen – 5 takich ofert.