Biura podróży – najniższe ceny w TUI Poland

AG

W ubiegłym tygodniu, w porównaniach ofertowych cen biur podroży, największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsza o około 160 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 14 złotych. Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano na wyspie Chalkidiki – o 52 złote oraz w Marsa Alam i na Synaju – o 27 i 25 złotych. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Fuerteventurze – o 83 złote oraz na Malcie i w Portugalii – o średnio po 69 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również rosły o odpowiednio 27 i 35 złotych.

Miniony tydzień przyniósł bliskie przeciętnej (czyli 14 złotych) wzrosty cen wycieczek na kierunkach kanaryjskich, greckich i tureckich, które wyniosły średnio 24, 21 i 13 złotych. Spadły natomiast ceny Egiptu I Bułgarii – o średnio 18 i 16 złotych.

W tym roku ceny Egiptu nadal znacząco, przewyższają ceny Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Jedną z przyczyn drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz dość silny kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii pozostają pod dużym wpływem bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland, chociaż ostatnio ceny tego kierunku zaczęły w tym biurze dość wyraźnie rosnąć .

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 3 złote. Obecny spadek cen rok do roku jest łagodniejszy niż miało to miejsce w trzecim tygodniu stycznia 2018, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rocznym była niższa o 34 złote.

Spośród dużych kierunków nadal utrzymuje się sytuacja najistotniejszych wzrostów średnich cen wycieczek na coraz popularniejszych i mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 283 i 168 złotych. Jest to nadal sytuacja odwrotna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż oba te kierunki, a zwłaszcza Egipt, notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 212 i 12 złotych.

W stopniu bardzo bliskim przeciętnej (czyli minus 3 złote) spadły ceny wycieczek do Bułgarii (- 13 złotych) i wzrosły do Grecji (+ 5 złotych). W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio wzrosły o 38 i spadły o 13 złotych.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 188 złotych, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe – o 179 i 154 złote. W poprzednim sezonie o tej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym były wzrosły o średnio 61 złotych.

Z mniej masowych kierunków jedynym kierunkiem, na którym odnotowano istotny wzrost cen była Tunezja, a wyniósł on 95 złotych. W niewielkim stopniu zwyżkowały ceny w Portugalii – o średnio 15 złotych, a na pozostałych kierunkach odnotowano spadki cen w ujęciu rocznym. Najmniejszy były one w Albanii – o 58 złotych, większe zniżki cen wykazało Maroko – o 106 złotych, a najbardziej spadły ceny w ujęciu rocznym na Malcie, Majorce i Cyprze – o odpowiednio 195, 218 i 236 złotych.

Najwyższy spadek hotelowych pokoi obserwuje się na Fuerteveturze (o prawie 11 procent), co może być pośrednią przyczyną zajmowania przez tę wyspę czołowych pozycji na listach zniżek cen wycieczek. Ze słabiej rozwiniętą strukturą rozrywkowo-rekreacyjną niż np. na Gran Canarii i Teneryfie, wyspa ta może teraz podlegać silnej konkurencji innych plażowych kierunków, jak Egipt, Turcja i Tunezja.

W porównaniach ofertowych cen biur podroży, w obecnym zestawieniu największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsza o około 160 złotych. Należy jednak zauważyć, że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie jest znacznie mniejsza i wynosi 41 złotych. Oznaczać to może, że organizator wprowadza do oferty nowe starannie dobierane obiekty po relatywnie niskich cenach w ramach poszczególnych kategorii i kierunków i/lub stosuje dla nich początkowe ceny promocyjne. Zależność ta, ale w mniejszym stopniu widoczna jest również u innych organizatorów. Spadki średnich cen w ujęciu rocznym wykazują również oferty dwóch innych biur, a mianowicie Exim Tours i Rainbow, które są mniej kosztowne po około 65 złotych. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 23 do 400 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal jeszcze utrzymuje biuro TUI Poland z wysoką liczbą 42 ofert (przed tygodniem 48, przed rokiem 27, a przed dwoma 19 takich ofert), przed biurami Rainbow z liczbą 22 ofert (przed rokiem 14, a przed dwoma takich 17 ofert) i Exim Tours z liczbą 20 ofert (przed rokiem 13, a przed dwoma 12 ofert) oraz biurem Itaka – 19 ofert (przed rokiem 23, a przed dwoma 27 ofert). Warto zaznaczyć, że w tym ujęciu przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest tym większa, im niższa jest kategoria oferowanych hoteli. Świadczyć to może o kontynuacji przesunięcia akcentu biznesowego tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanego klienta masowego, choć jest już widoczna pewnej modyfikacja tego nastawienia, być może wyprzedzająca trendy, jakie mogą się ujawnić w kolejnych miesiącach przedsprzedaży lata 2019.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr – 7 ofert i TUI Poland -5 ofert, na kierunkach greckich biura Rainbow i TUI Poland – po 9 ofert oraz Itaka – 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland – 9 ofert oraz Itaka – 7 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr – 6 ofert oraz TUI Poland – 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours – 4 oferty, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland – 3 oraz Exim Tours – 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji, w Turcji i na Wyspach Kanaryjskich, Itaka wzmocniła na Wyspach Kanaryjskich, a Exim Tours w Tunezji.