Biura podróży – mocne spadki cen imprez w Egipcie

AG

Największe spadki średnich cen odnotowano na Synaju – o 453 złote oraz w Marsa Alam i w Hurghadzie – o 232 i 159 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego czyli 13-19 lutego 2017 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 13-19 lutego, średnie ceny wzrosły o 9 złotych. W tym czasie przed rokiem zanotowano znaczący spadek cen, a mianowicie o 76 złotych, który miał związek z wyraźnym osłabieniem popytu na zagraniczne wyjazdy zimowe. Obecnie największe wzrosty cen wystąpiły w Portugalii – o 341 złotych oraz na Gran Canarii i w Maroku – o 282 i 159 złotych. Z kolei największe spadki średnich cen odnotowano na wszystkich kierunkach egipskich, z czego szczególnie duże na Synaju – o 453 złote, a mniej drastyczne w Marsa Alam i w Hurghadzie – o 232 i 159 złotych. Silny wpływ na niższe ceny Egiptu miały duże ich redukcje dokonane na tym kierunku przez biuro CoralTravel Wezyr.
Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2016 (okres 1-07 luty) i 2017 (okres 13-19 luty) zebranych w tym samych okresach grudnia pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 119 złotych, a zatem pomimo znacznych spadków cen Egiptu nadal utrzymuje się znacząca różnica cen wobec ubiegłego sezonu odnotowywana we wcześniejszych zestawieniach. Średnie ceny wobec poprzedzającego sezonu przed rokiem w niewielkiej skali spadały, a mianowicie o 16 złotych.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych tym, który dotychczas konsekwentnie wykazywał największy wzrost cen rok do roku były Kanary, ale w poprzednim zestawieniu ustąpiły miejsca Egiptowi, jednakże obecnie powróciły i to zdecydowanie na pozycję lidera. Odnotowano tam ceny wyższe niż w ubiegłym sezonie o średnio 259 złotych. Warto też zaznaczyć, że w ubiegłym sezonie o tej porze ceny wzrastały również bardzo mocno, czyli o 312 złotych, który to czynnik istotnie wyhamowuje tegoroczną – pomimo to – wysoką skalę wzrostów cen na tym kierunku. Spośród poszczególnych wysp największy wzrost średniej ceny konsekwentnie wykazuje Gran Canaria – o 542 złote, do której dołączyła niedawno Lanzarote – wzrost o 412 złotych, a kosmetyczny spadek notuje Fuerteventura – o 8 złotych.
Dotychczas systematycznie rosnące zwyżki cen rok do roku wykazywał Egipt, ale w obliczu ostatniego dużego spadku cen bieżących na tym kierunku (o średnio 247 złotych) sytuacja ta uległa radykalnej zmianie i obecnie średnie ceny stały się wyższe od cen sprzed roku o zaledwie 10 złotych.
Ponieważ rok temu ceny znacząco spadały (o 228 złotych), więc oznacza to, że ceny kierunków egipskich znalazły się z długoterminowego punku widzenia na relatywnie bardzo korzystnych dla turystów poziomach. Są one o 218 złotych poniżej cen sprzed dwóch lat, podczas gdy średnie ceny Kanarów są o aż 571 złotych wyższe. Takiej sytuacji bieżącej sprzyja głęboka dewaluacja miejscowej waluty, której wpływ wsparł również ostatni spadek 10-goszowy spadek kursu amerykańskiego dolara. Obecnie nieco wyższe niż przed rokiem są teraz ceny wyjazdów do Marsa Alam – o średnio 26 złotych, a nieznacznie niższe do Hurghady – o 5 złotych.

Z mniejszych kierunków wyższe niż przed rokiem ceny są teraz w Maroku i Portugalii – o 550 i 302 złote, a tańsze są wyjazdy na Cypr i na Maltę – o 135 i 588 złotych, co może mieć związek ze znacznymi spadkami cen przelotów tanimi liniami na tych kierunkach.
W obecnym zestawieniu spośród dużych biur podróży jedyne zniżki średnich cen wycieczek w porównaniu z ubiegłym sezonem prezentuje biuro Exim Tours, które jest obecnie tańsze o około 55 złotych. Fakt ten może mieć związek z niższymi niż przed rokiem cenami rejsów tanimi liniami, na których biuro to opiera istotna część swojej oferty zimowej. Wzrost średnich cen, ale w granicach przeciętnej (przeciętna to 119 złote) notuje oferta biura Neckermann, a pozostali duzi organizatorzy są już drożsi niż w tym samym okresie przed rokiem, a w szczególności dotyczy to biura TUI Poland.

W tym, co ma dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 11 zimowych destynacjach (dołączyła do nich Malta) oraz w trzech kategoriach hoteli, pozycję lidera wśród dużych organizatorów nadal zajmuje biuro Itaka, która obecnie dysponuje najbardziej korzystnymi cenami w 17 ofertach przed biurami Wezyr oraz Exim Tours (7 i 6 ofert) – to pierwsze biuro prezentuje korzystne oferty na kierunkach egipskich. Przed rokiem liderem – ale mniej dominującym –też była Itaka z liczbą 11 ofert przed biurami TUI i Exim Tours – 8 i 7 ofert. Wśród mniejszych organizatorów konsekwentnie zwraca uwagę propozycja biura Ecco Holiday z bardzo wysoką jak na biuro o średniej wielkości liczbą 9 najbardziej atrakcyjnych ofert. Organizator ten w znaczącym stopniu wykorzystuje w swoich imprezach przeloty tanimi liniami, a te (na wyloty w lutym) pozostają na niektórych trasach nadal relatywnie tanie.