Biura podróży – lato nieco tańsze niż przed rokiem

AG

W ostatnim tygodniu najbardziej potaniały wycieczki na Lanzarote; najbardziej podrożały – na wybrzeże egejskie Turcji.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 17 złotych. Tym razem wyraźnie największe zniżki miały miejsce na Lanzarote – o 158 złotych, a mniejsze na Teneryfie i Cyprze (poprzednio ceny wzrosły tam najbardziej) – o 20 i 11 złotych. Największe zwyżki średnich cen odnotowano w Turcji Egejskiej – o 62 złotych na Chalkidiki i na Malcie – o 55 i 51 złote. W analogicznym czasie przed rokiem odnotowano nieznaczny wzrost cen wycieczek – o 6 złotych, a przed dwoma laty o 38 złotych. Bardzo umiarkowane zmiany w dwóch ostatnich latach pokazują, że Nowy Rok nie jest już wyraźna cezurą dla istotnych korekt cen w górę.

Średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 32 złote. Jest to sytuacja całkowicie inna niż miało to miejsce w trzecim tygodniu grudnia 2016, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku nie była niższa, ale istotnie wyższa, a mianowicie o 154 złote.

Obserwując nieco korzystniejsze niż przed rokiem ceny wycieczek należy pamiętać, że jest to nadal dość wczesny okres sprzedaży first minute. Zaawansowanie sprzedaży lata wynosi dopiero około 10 procent i nie wszystko co jest istotne dla cen oddziałuje jeszcze w pełni na ich poziom. W kierunku obniżania cen wycieczek działają od pewnego czasu w dość mocnym stopniu czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego z wczesniej istotnie wyższej stała się ostatnio identyczna jak przez rokiem (2,52 zł/litr), a w skali roku znacznie wzrosła wartość polskiej waluty – średnio w rozliczeniach turystycznych o około 8,5 procent. W rezultacie kolejny raz zwiększył się wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, a wyniósł on w przybliżeniu 160-170 złotych (poprzednio było to około 145-155 złotych, a wcześniej około 125-135, 100-110, 20 i 45-55 złotych).

Warto zauważyć, że spadek cen wycieczek jest mniejszy niż wynika to z teoretycznego wpływu powyższych czynników, co można tłumaczyć wyższym od większości oczekiwań popytem na turystyczne imprezy oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają wpływ wahań kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Dość drogie pozostają kierunki greckie, a za to na relatywnej konkurencyjności stopniowo zyskuje Bułgaria, co znalazło już odzwierciedlenie w tegorocznym przyspieszeniu sprzedaży tego kierunku.
Z mniejszych kierunków znaczne spadki średnich cen rok do roku zanotowały Tunezja i Maroko – o 271 i 257 złotych, a w mniejszej skali spadły ceny w Albanii – o średnio 86 złotych. Wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze, Majorce i Malcie – o 98, 141 i 152 złote, a znacznie wyższe w Portugalii – o 296 złotych.

Największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem i jednocześnie w większej skali niż średnia dla rynku (minus 32 złote) wykazują oferty biur TUI Poland, Itaka i Net Holiday – o około 210, 95 i 90 złotych. Zmiany w ofertach pozostałych biur są w okolicach średniego spadku dla rynku (o 32 złote), jak w Coral Travel Wezyr i Rainbow, albo stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem (o 11 do 306 złotych).

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na czołowej pozycji drugi raz z rzędu pozostało biuro TUI Poland (36 ofert) przed Itaką (27 ofert), które wyprzedzają w tej klasyfikacji biura Rainbow, Exim Tours i Net Holiday – wszystkie po 15 takich ofert. Warto zaznaczyć, że dużą liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferują TUI Poland i Exim, podczas gdy na wyższej półce (5*) liderem jest biuro Itaka.