Biura podróży – lato 2019 będzie droższe

AG

W ostatnim tygodniu średnia cena imprezy sprzedawanej w biurach podróży w Polsce na początek sierpnia 2019, była wyższa od średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 57 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2018 roku.

Jednocześnie ostatni raz analizowane są wyniki na poszczególnych kierunkach w kończącym się sezonie. Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 8 – 14 października. jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Egipt odnotował wzrost udziału w rynku o 0,16 proc. To już czwarty kolejny wzrost udziału w rynku tego kraju po serii szesnastu tygodni spadków, ponownie dość znaczący. Miniony słabszy okres (trwał od początku czerwca) miał zapewne częściowy związek z utratą przewagi Egiptu w zakresie bieżącej atrakcyjności cenowej wobec głównych kierunków konkurencyjnych. W nadchodzących tygodniach jego rynkowe udziały jako istotnego kierunku zimowego powinny utrwalić wyraźny trend wzrostowy, z powodu zanikania ofert większości głównych kierunków konkurencyjnych. W minionym tygodniu Egipt zanotował duży wzrost udziałów rynkowych w październiku.

Turcja – wzrost udziału w rynku o 0,08 proc. Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. W drugiej połowie sierpnia odnotowano bardzo silny wzrost sprzedaży Turcji, który może być kojarzony z przeorientowaniem części popytu w reakcji na bezprecedensową przecenę tureckiej liry i chęcią wykorzystania końcówki wakacji na tanie wyjazdy rodzinne. Popyt wrócił jednak szybko do normy, gdy uświadomiono sobie, że w tym sezonie korzyści są jeszcze niewielkie i ograniczają się do tańszych stołowania się i zakupów poza obszarem hoteli, choć w poprzednim tygodniu kierunek ten znów odnotował przejściowo bardzo znaczny wzrost tempa sprzedaży, który można łączyć także z końcem sezonu na istotnych kierunkach konkurencyjnych, czyli Bułgarii i Albanii.

Hiszpania odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,06 proc. Po dwóch niedużych wzrostach i stagnacji zmiany udziałów tego kierunku wróciły do wzrostu. We wcześniejszych 12 tygodniach trendu spadkowego trwającego od końca czerwca Hiszpania traciła udziały, chociaż w stopniowo malejącej skali. Jako nadal istotny kierunek zimowy ma on w kolejnych tygodniach duże szanse wejścia w trend wzrostowy, ale prawdopodobnie mniej jednoznaczny niż w przypadku Egiptu.

Tunezja – wzrost udziału o 0,01 proc. Po dwóch miesiącach wahań z niedużą przewagą wzrostów, kierunek od kolejnych dwóch miesięcy wrócił do mniej więcej stagnacji. Tendencja ta może się utrzymać w związku z częściowo kończącą się sprzedażą Tunezji, z której w ofercie pozostaje jedynie Dżerba.

Albania odnotowała spadek udziału w rynku o 0,04 proc. Brak ofert wyjazdów na tym kierunku w październiku przesądza o dalszym spadku bieżącego udziału w rynku. Otwartą kwestią pozostaje jedynie pytanie na jakim poziomie będzie udział Albanii na zakończeniu sezonu letniego, czyli w końcu października.

Bułgaria – spadek udziału w rynku o 0,09 proc. Sytuacja podobna do Albanii. Praktyczny koniec sprzedaży powoduje, że kierunek skazany jest na dalszy spadek znaczenia, a kwestią pozostaje pytanie na jakim poziomie rynkowego udziału ostatecznie zakończy Bułgaria tegoroczny sezon letni.

Grecja odnotowała spadek udziału w rynku o 0,18 proc. Od połowy kwietnia kierunek ten przebywał w prawie nieprzerwanym trendzie wzrostowym, który trwał do poprzedniego tygodnia. Jedyne poważniejsze zachwianie w trzecim tygodniu sierpnia, było związane z chwilowym zdecydowanym przyspieszeniem sprzedaży Turcji, o którym była mowa wcześniej. Sprzedaż Grecji przez wiele tygodni była konsekwentnie wspierana przez relatywnie bardzo niskie ceny i taki stan trwał do momentu, gdy dało o sobie znać wyczerpywanie się ofert na obecny sezon letni. W kolejnych tygodniach października z powodu końca sprzedaży tegorocznych ofert udział rynkowy Grecji będzie się nadal obniżać.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Sprzedaż lata 2019

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia, średnie ceny spadły o 13 złotych, a największe zniżki cen odnotowano na Chalkidiki – o 167 złotych oraz na Zakintos i w Albanii – o 108 i 83 złote.

Z kolei największe zwyżki średnich cen wycieczek w minionym tygodniu miały miejsce na Lanzarote – o średnio 116 złotych oraz w Portugalii i na Majorce – o 76 i 47 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny odpowiednio spadły o 35 złotych i wzrosły o 4 złote.

Średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 57 złotych. Jest to na progu sprzedaży sezonu sytuacja odmienna niż miało to miejsce w połowie października 2017, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była niższa o 28 złotych.

Spośród dużych kierunków pod względem średnich cen wycieczek najmocniej w sezon weszły kierunki budżetowe, czyli Egipt i Turcja, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 150 i 125 złotych. Jest to sytuacja odwrotna niż w tym czasie przed rokiem, gdyż oba te kierunki notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 119 i 80 złotych.

Natomiast podobnie jak przed rokiem wyglądał środek stawki wśród wiodących kierunków, który zajmowały Bułgaria i Grecja z podobnymi do siebie średnimi wzrostami cen rok do roku, czyli o 45 i 40 złotych. Na progu poprzedniego sezonu, zmiany cen w tych krajach również dzieliło niewiele, gdyż wzrosły one o 5 złotych w Bułgarii, a spadły o 5 złotych w Grecji.

Tegorocznym liderem spadków są na razie Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 68 złotych. Podobnie jak w przypadku Egiptu i Bułgarii jest to sytuacja odwrotna do tej sprzed roku, gdy średnie ceny na tym kierunku wzrosły w ujęciu rocznym o 44 złote, czyli najwięcej spośród wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej.
Z mniej masowych kierunków wyraźnie największy wzrost średnich cen odnotowano na Malcie – o 337 złotych, a mniej istotnie wzrastały ceny w Maroku, Albanii, Tunezji i na Majorce – o odpowiednio 138, 93, 81 i 59 złotych. Prawie bez zmian pozostały ceny w Portugalii (wzrost o 1 złoty), a dość mocno obniżyły się ceny rok do roku na Cyprze – o 161 złotych.

W obecnym zestawieniu wyraźnie najgłębszą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland – tańsza rok do roku o około 185 złotych. Warto przypomnieć, że na progu sezonu 2018 oferta tego organizatora również wykazywała największy spadek cen (o 130 złotych), co oznacza, że średnie ceny ofertowe w ujęciu dwuletnim obniżyły się w tym biurze o średnio 315 złotych. Nieznacznie mniej kosztowna jest jeszcze oferta biura Sun & Fun – o 2 złote, zaś średnie ceny ofertowe u innych organizatorów są wyższe od cen sprzed roku w granicach od 57 do 497 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera dość nieoczekiwanie zajęło biuro TUI Poland z liczbą 44 ofert (przed rokiem 37, a przed dwoma laty 17 takich ofert) przed biurami Rainbow z liczbą 33 ofert (przed rokiem 13, a przed dwoma laty 15 takich ofert) oraz ubiegłorocznym liderem takiego zestawienia, czyli biurem Itaka z liczbą 31 najbardziej atrakcyjnych ofert (przed rokiem i przed dwoma laty 32 i 39 takich ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr – 7 ofert i TUI Poland -6 oferty, na kierunkach greckich – pod nieobecność biura Grecos Holiday – biura Itaka – 12 ofert oraz Rainbow i TUI Poland – 10 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland – 8 ofert oraz Itaka i Rainbow – po 7 ofert, a na tureckich TUI Poland – 5 ofert oraz Itaka – 3 oferty. W Tunezji najwięcej takich ofert miało biura Rainbow – 6 ofert i Exim Tours – 4 oferty natomiast w Bułgarii tradycyjnie przodowało biuro TUI Poland – 3 oferty.