Biura podróży – Lato 2017 nieco droższe od lata 2016

AG

Średnie ceny imprez turystycznych na początku sierpnia 2017 są wyższe o ponad 100 złotych od tegorocznych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 4 złote. W analogicznym okresie przed rokiem tygodniowa zmiana cen wycieczek była równie nieznaczna, gdyż wystąpił wtedy spadek średnich cen o 2 złote. Największe wzrosty odnotowano na Fuerteventurze- o 123 złote oraz na Krecie o 118 złotych, a największe w tym tygodniu zniżki średnich cen wycieczek miały miejsce na Teneryfie – o 108 złotych oraz na Tureckiej Riwierze i w Turcji Egejskiej – o 93 i 80 złotych. Pewien wpływ na kształtowanie się cen na Fuerteventurze w nadchodzącym sezonie letnim może mieć prawdopodobna rezygnacja z rejsów na tym kierunku przez tanie linie Ryanair.
Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka.
Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2017, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 104 złote. Jest to sytuacja odmienna niż miało to miejsce w połowie października 2015, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku spadła o 63 złote.
Odwrotny trend może po części wynikać z innego postrzegania bieżącej koniunktury i perspektyw w zorganizowanej turystyce wyjazdowej. W zeszłym roku na słabych nastrojach zaważyła eskalacja niekorzystnych wydarzeń na niektórych kierunkach popularnych wśród polskich turystów, podczas gdy obecnie branża jest pod pozytywnym wrażeniem bardzo dobrej końcówki sezonu.
Spośród dużych kierunków najwyższy średni wzrost cen wobec ubiegłego roku wykazują Wyspy Kanaryjskie, gdzie znalazły się one powyżej poziomu zeszłorocznego aż o 208 złotych. Należy jednak zaznaczyć, że na razie największy dodatni wpływ na te zwyżkę wywiera duży wzrost cen na Lanzarote (o 431 złotych), który może się nie utrzymać w przyszłości również z powodu, że na tym kierunku pojawiła się oferta tanich linii Wizzair. Z Wysp Kanaryjskich najsłabsze bieżące tendencje cenowe wykazuje Teneryfa, gdzie średnie ceny wzrosły najmniej, czyli o 105 złotych.
Kierunkiem, który w minionym sezonie dość konsekwentnie wykazywał największe zwyżki cen rok do roku była Grecja, która również w nowym rozdaniu jest dość istotnie, bo o średnio 116 złotych kosztowniejsza niż przed rokiem. Największe średnie wzrosty cen wykazuje obecnie wyspa Kos – o 215 złotych, większość pozostałych kierunków notuje wzrosty w granicach 160-180 złotych, a średnią dynamikę zwyżek zaniża wyspa Korfu notująca nieznaczny spadek o 2 złote i dość drogie w ubiegłym sezonie Chalkidiki, gdzie nastąpił spadek o 165 złotych.
Kolejna na liście ważnych i drożejących kierunków jest Bułgaria kosztowniejsza niż przed rokiem o średnio 93 złote. W tym wzroście niewątpliwie pomogła Bułgarii dość niska baza odniesienia, bowiem w zeszłorocznych first minute kierunek ten wystartował stosunkowo słabo ze spadkiem cen przewyższającym ogólną średnią.

Do kierunków na których ceny wobec zeszłego sezonu były niższe niż przed rokiem należy Turcja, gdzie ceny obniżyły się o średnio 56 złotych. Nie wydaje się to zbyt wiele, ale należy pamiętać, ze kierunek ten znacząco potaniał już przed rokiem, gdyż to właśnie Turcji towarzyszył wówczas duży wzrost obaw klientów przed możliwą eskalacją niebezpiecznych zdarzeń w tym również w odwiedzanych przez nich regionach turystycznych.
Obecnie, pod względem bezpieczeństwa kraj ten postrzegany jest lepiej, a punktem zwrotnym dość szybko stała się nowa sytuacja, która powstała nieudanym puczu wojskowym z nocy 15/16 lipca prowadząca do przekonania o wyższym stopniu kontroli przez władze sytuacji wewnętrznej w kraju i przywrócenie czarterowego ruchu turystycznego Rosjan do Turcji.
Tym niemniej ceny na tym kierunku mogą się nadal kształtować bardzo korzystnie, gdyż kraj ten będzie chciał bez zbędnej zwłoki odzyskać swoją pozycję, a starania te może wspomagać stopniowo osłabiająca się miejscowa waluta.

Największe zniżki wobec okresu sprzed roku wykazuje obecnie Egipt, gdzie ceny spadły poniżej poziomów z poprzedniego sezonu o średnio 87 złotych. Kraj ten również podejmuje starania w kierunku restytucji ruchu turystycznego do dawnych poziomów, w czym również dodatkowo wspomóc go może coraz bardziej prawdopodobna powtórna dewaluacja egipskiej waluty (poprzednia 13-procentowa miała miejsce w marcu), która powinna zwiększyć konkurencyjność Egiptu jako celu wyjazdów turystycznych. Obecnie największe przeceny wobec ubiegłego roku występują w Hurghadzie – o średnio 140 złotych, a najmniejsze w Marsa Alam – o średnio 42 złote.

Z mniejszych kierunków zdecydowanie największe zwyżki cen, zapewne przejściowo i dość przypadkowo, notuje obecnie Maroko, gdzie średni poziom cen wzrósł o 455 złotych. Znacząco droższa jest też Majorka – o 226 złotych, w mniejszym stopniu Portugalia i Cypr – o 134 i 83 złote, a mniej kosztowne niż w minionym sezonie są obecnie wycieczki do Tunezji – o średnio 42 złote.

We wszystkich większych biurach ceny imprez czarterowych wzrosły, ale zwyżki poniżej średniej odnotowano jedynie w biurze Itaka – około 50 złotych (średnia to 104 złote), a nieznacznie powyżej średniej w biurze TUI. U pozostałych organizatorów ceny stały się w mniejszym lub większym stopniu wyższe od cen ubiegłorocznych przy czym do tych pierwszych należą biura Rainbow oraz Grecos, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że to ostatnie biuro sprzedaje głównie ponadprzeciętnie drożejącą Grecję.