Biura podróży – Kanary wciąż tanieją na lato

AG

Tegorocznym liderem spadków cen ofert na sezon letni konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 184 złote. Dużo taniej jest również na Cyprze i Majorce.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 48 złotych. Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano na wyspie Kos – o 24 złote oraz w Turcji Egejskiej i na Synaju – o 21 i 10 złotych. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Malcie – o 382 złote oraz na Cyprze i w Portugalii – o średnio po 160 i 122 złote. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również rosły o odpowiednio 12 i 2 złote.

W minionym tygodniu ceny na tych kierunkach rosły w mniejszym stopniu niż średnia wzrostów dla wszystkich kierunków (czyli 48 złotych). Najbliższy przeciętnej była średnia zwyżka cen wycieczek do Bułgarii – o 39 złotych, a nieco łagodniej rosły ceny na kierunkach kanaryjskich i egipskich – o średnio 27 i 21 złotych. Niewielki był wzrost średnich cen na kierunkach greckich – o 13 złotych, a jako jedyny z wiodących kierunków zniżkę cen wycieczek odnotowała Turcja – o 13 złotych.

W tym roku na stosunkowo wysokich poziomach kształtują się ceny wyjazdów do Egiptu. Są one znacząco droższe od wycieczek do Bułgarii – podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie – jak również znacznie bliższe cenom imprez do Turcji, do której w porównaniu do sytuacji sprzed roku dystans cenowy zmniejszył się o przeszło połowę. Jedną z przyczyn drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz dość silny kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii pozostają pod dużym wpływem bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland, chociaż ostatnio ceny tego kierunku zaczęły w tym biurze dość wyraźnie rosnąć .

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 10 złotych

Spośród dużych kierunków nadal utrzymuje się sytuacja wyraźnych wzrostów średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności i mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 336 i 166 złotych. Jest to nadal sytuacja odwrotna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż oba te kierunki, a zwłaszcza Egipt, notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 230 i 2 złote.

W stosunkowo niedużym i bardzo podobnym stopniu spadły ceny wycieczek do Bułgarii i Grecji, gdzie zniżki średnich cen wyniosły 20 i 19 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio wzrosły o 49 i spadły o 2 złote.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 184 złote. W poprzednim sezonie o tej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym wzrosły o średnio 72 złote.

Z mniej masowych kierunków jedynym kierunkiem, na którym odnotowano istotny wzrost cen była Tunezja, a wyniósł on 92 złote.

W znacznie mniejszym stopniu zwyżkowały ceny w Albanii i w Maroku – o średnio 36 i 29 złotych, a na pozostałych kierunkach odnotowano spadki cen w ujęciu rocznym. Największe były one na Cyprze i Majorce – o 275 i 181 złotych, znacznie mniejsze w Portugalii – o 40 złotych, a symboliczne na Malcie, gdzie wyniosły 1 złoty.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najwyraźniej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji i Egiptu – o 168 i 106 złotych, a w znacznie mniejszym stopniu do Grecji – o 30 złotych. Niewielki spadek cen w tym ujęciu odnotowała Bułgaria – o 27 złotych, a wyraźnie większy kierunki tunezyjskie i kanaryjskie – o średnio 93 i 112 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12 procent) oraz znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (już o ponad 13 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 26 procent.

Z kolei znaczący wpływ na spadki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć obniżki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również zimy), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych ponad 7 procent. Wprawdzie dotyczą one cen ofertowych na hotelowych platformach rezerwacyjnych, ale korekty ich poziomów w indywidualnych kontraktach z organizatorami turystyki mogą być nawet istotnie większe.

Najwyższy spadek hotelowych pokoi obserwuje się na Fuerteveturze (blisko 11 procent), co może być pośrednią przyczyną zajmowania przez tę wyspę czołowych pozycji na listach zniżek cen wycieczek. Ze słabiej rozwiniętą strukturą rozrywkowo-rekreacyjną niż np. na Gran Canarii i Teneryfie, wyspa ta może teraz podlegać silniejszej konkurencji innych plażowych kierunków, jak Egipt, Turcja i Tunezja.

W porównaniach ofertowych cen biur podroży, w obecnym zestawieniu największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazują oferty biur TUI Poland i Rainbow które były tańsze o około 85 i 65 złotych, z tym że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie jest u tego ostatniego organizatora mniejsza i wynosi około 15 złotych.

Niewielki spadek średnich cen w ujęciu rocznym wykazuje również oferta biura Exim Tours, która jest mniej kosztowna o około 20 złotych. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 38 do 447 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal – choć z malejącą przewagą – utrzymuje biuro TUI Poland z liczbą 39 ofert (przed tygodniem 42, przed rokiem 32, a przed dwoma 17 takich ofert), przed biurami Rainbow z liczbą 24 ofert (przed rokiem 11, a przed dwoma takich 17 ofert) i Exim Tours z liczbą 21 ofert (przed rokiem 15, a przed dwoma 16 ofert) oraz biurem Itaka – 20 ofert (przed rokiem 30, a przed dwoma 29 ofert). Przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest szczególnie wyraźna w niższych kategoriach hoteli. Świadczyć to może o kontynuacji przesunięcia akcentu biznesowego tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanych klientów masowych, choć jest już widoczna pewna modyfikacja tego nastawienia.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr – 7 ofert i Sun & Fun – 3 oferty, na kierunkach greckich biura Rainbow, TUI Poland – 11 i 9 ofert oraz Itaka – 8 ofert , na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland – 11 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr – 6 ofert oraz TUI Poland – 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours – 4 oferty i Coral Travel Wezyr – 3 oferty, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland – 3 oraz Exim Tours – 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji, w Turcji i na Wyspach Kanaryjskich, Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel Wezyr w Turcji i Tunezji.