Biura podróży – Kanary, Grecja i Bułgaria wciąż droższe niż przed rokiem

AG

Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 173 złote. Spośród dużych kierunków pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu zajmują Wyspy Kanaryjskie – ceny są średnio o 257 złotych wyższe niż przed rokiem. Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.
Średnie ceny dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia zmieniły się w minionym tygodniu jedynie nieznacznie, a mianowicie spadły o 4 złote – w ubiegłym tygodniu wzrosły o 59 złotych, a w analogicznym okresie przed rokiem spadły o 6 złotych. Największą zniżkę średnich cen imprez zanotowano na Malcie – o 227 złotych (poprzednio ceny rosły tam w największym stopniu), a znacznie mniejsze na Tureckiej Riwierze oraz w Hurghadzie – o 68 i 34 złote. Skala zwyżek średnich cen była w ostatnim tygodniu nieco mniejsza, a najistotniejsze z nich wystąpiły na Teneryfie, Cyprze i w Bułgarii i wyniosły odpowiednio 53, 45 i 24 złote.
Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 173 złote. Jest to sytuacja istotnie różna od notowanej o tej porze w ubiegłym sezonie, gdyż wówczas średnia cena rok do roku spadała – o 21 złotych.
Wyższe ceny wycieczek w obecnym sezonie mogą być po części skutkiem wyraźnie silniejszego tegorocznego popytu i lepszych jego perspektyw niż w poprzednim sezonie, gdy nastroje konsumenckie były pod presją nagłaśnianych przez media korekt w dół oceny wiarygodności kredytowej Polski (zwłaszcza przez agencję Standard & Poors) i negatywnej narracji opozycyjnych mediów odnośnie fatalnych prognoz dla polskiego budżetu i gospodarki. Pewien wpływ na wzrost cen wycieczek wywierają też wyższe niż przed rokiem ceny paliwa lotniczego, natomiast nieznaczny jest wpływ siły złotego, gdyż jego kursy (zwłaszcza wobec euro) jest na podobnym poziomach jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spośród dużych kierunków po marcowych podwyżkach pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród ważnych dla polskich turystów kierunków nadal zajmowały Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny kształtowały się o 257 złotych powyżej poziomu zeszłorocznego. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę znów wywierał znaczący wzrost cen na Teneryfie – o 424 złotych, natomiast już piąty kolejny tydzień utrzymywała się jedynie niewielka dodatnia różnica średnich cen na Lanzarote, która obecnie wynosi 108 złotych.

Pozycję wicelidera zwyżek średnich cen rok do roku utrzymała Grecja, a wzrosły one tam o średnio 213 złotych. Największe średnie zwyżki cen nadal notowały Rodos i Zakintos – droższe o średnio 308 i 260 złotych, łagodniejsze zwyżki prezentowały Kos, Korfu i Kreta – droższe o 224, 203 i 195 złotych, a spadek – którego skala wyraźnie się ostatnio zmniejsza – notowało drogie rok temu Chalkidiki – o średnio 40 złotych.

Trzecią pozycję na liście wzrostów zajmowała Bułgaria, której ceny kształtowały się na poziomie o 115 złote wyższym niż w sezonie lato 2016, a zatem stopniowo wykazuje nieco wyraźniejsze tendencje wzrostowe, podczas gdy dotychczas nadal drożała wyraźnie poniżej średniej dla innych kierunków. Na niekorzyść dotychczasowych tendencji cenowych przemawiała dość duża liczba reklamacji zgłaszanych w sezonie 2016 przez polskich turystów, słabsza sprzedaż u naszych zachodnich sąsiadów oraz widoczny w ostatnich tygodniach wzrost zainteresowania Polaków wyjazdami do Egiptu i Turcji. Przyczyną słabszej dynamiki wzrostu cen w Bułgarii mogą być też duże programy przygotowane przez organizatorów po bardzo udanym dla niej poprzednim sezonie turystycznym.

Tym razem na przedostatniej pozycji na liście zwyżek wśród najważniejszych kierunków znalazła się Turcja, a średnie ceny były tam wyższe rok do roku o 54 złote. Możliwości oferowania w Turcji dużo łagodniejszych niż przeciętne wzrostów cen wycieczek są wspierane przez generalnie słaby popyt na tym kierunku (zwłaszcza turystów niemieckich, a od tego tygodnia prawdopodobnie również holenderskich) oraz nadal relatywnie słabą miejscową walutę.

Na ostatnią pozycję na liście wzrostów cen spadł Egipt z wzrostem średnich cen o 50 złotych. Nadal znaczące zwyżki cen rok do roku miały miejsce na Synaju i w Marsa Alam – o 160 i 72 złote, a zniżkę odnotowała Hurghada – o 26 złotych. Pomimo zwiększonego popytu Egipt nie notuje adekwatnych do rynku wzrostów cen, a jedną z przyczyn może być utrwalająca się wyjątkowo głęboka przecena miejscowej waluty, która poprawia możliwości negocjacyjne dla organizatorów turystyki.

Z mniejszych kierunków nadal największe wzrosty cen rok do roku notowały Maroko, Malta i Majorka – średnio o 474, 286 i 273 złote, w znacznie mniejszym stopniu wzrosły ceny na Cyprze i w Portugalii – o 85 i 23 złote, a obniżyły się średnie ceny w Tunezji – o średnio 49 złotych.
Dość systematyczne wzrosty średnich cen wycieczek na sezon lato 2017 w okresie ostatnich 23 tygodni sprzedaży first minute (od początku października) wygenerowały ich dość znaczące skumulowane zmiany, gdyż spadki notowano raczej rzadko i były one na ogół niewielkie. Najbardziej wzrosły ceny na kierunkach uważanych za względnie bezpieczne, czyli w Grecji, Portugalii i na kierunkach hiszpańskich, zaś mniejsze wzrosty notują kraje budzące obawy turystów, a zwłaszcza Egipt i Tunezja.

W porównaniu z ostatnim takim zestawieniem z dnia 23 stycznia, wskaźniki procentowe przyrostu średnich cen najbardziej zwiększyły się na Malcie – z 14,1 do 21,3 procent, a zatem o 7,2 punktu procentowego, w Bułgarii – o 5,6 punktu, na Majorce i Kanarach – po 3,2 punktu oraz w Grecji – o 3,0 punkty procentowe. Spadki wskaźnika odnotowano w Tunezji i Egipcie – o 2,3 i 1,0 punktu, przy czym ten ostatni jest teraz jedynym kierunkiem, na którym ceny prezentują taki sam średni poziom, jaki występował na początku sprzedaży first minute.

Porównania zmian cen u głównych organizatorów turystyki wskazują, że średni poziom podobny do ubiegłorocznego prezentowała oferta biura Exim Tours, wzrosty niższe od średniej, czyli od 173 złotych, odnotowały oferty biur Itaka i Coraltravel Wezyr – o średnio 115 i 145 złotych, a w pozostałych biurach zwyżki średnich cen były większe od przeciętnej i mieściły się w granicach 255-385 złotych.
W tym, co dla turystów ma największe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję zdecydowanego lidera niezmiennie zachowuje biuro Itaka z nadal bardzo wysoką liczbą 32 takich ofert i wyprzedza biura Coraltravel Wezyr (21 ofert) oraz Rainbow (18 ofert).
W ubiegłym sezonie o tej porze liderem również była Itaka, ale z dużo mniejszą liczbą 21 ofert, przed biurami Wezyr oraz Rainbow (16 i 15 ofert). Spośród mniejszych organizatorów stosunkowo wysoka liczba atrakcyjnych propozycji oferowana jest obecnie przez biura Net Holiday – 8 takich ofert i Best Reisen – 6 ofert.