Biura podróży – Egipt wciąż tańszy niż przed rokiem

AG

Średnie ceny w Egipcie są już o 48 złotych niższe niż przed rokiem. W Hurghadzie ceny są niższe już nawet o 269 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 189 złotych i kolejny raz była to skala wzrostu często powtarzająca się w ostatnich tygodniach. Przed rokiem tej samej porze średnia różnica cen rok do roku była kosmetycznie ujemna i wyniosła 2 złote. Istotnie wyższe ceny wycieczek w tym roku mogą być po części skutkiem znacznie silniejszego tegorocznego popytu bazującego na jeszcze nadal dynamicznie rosnących dochodach gospodarstw domowych, ale przestają go już jednoznacznie wspierać słabnące ostatnio, a bardzo istotne dla turystyki, wyprzedzające wskaźniki nastrojów konsumenckich. Bieżącej sprzedaży nadal służą stopniowo ustępujące obawy przed zagrożeniem terroryzmem w atrakcyjnych dla turystów regionach wypoczynku, jak również rosnący stopień wyprzedania najatrakcyjniejszych ofert w najbardziej dynamicznych biurach podróży.

Nadal w kierunku zwyżek cen działają więc zasadnicze czynniki popytotwórcze w turystyce, ale już w odwrotnym kierunku zaczęły wpływać na ceny istotne elementy takie jak koszt paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Ten pierwszy spadł do najniższego poziomu od połowy listopada 2016 roku i wyniósł 2,18 zł/litr wobec 2,23 zł/litr przed rokiem, a zatem był niższy o ponad 2 procent. Jeszcze wyraźniej w kierunku obniżek średnich cen wycieczek działa silniejszy złoty, bowiem w relacji rok do roku umocnił się on wobec euro i amerykańskiego dolara o średnio około 3,5 procent. Łączny wpływ cen paliw i kursów walut wywiera wpływ w kierunku zniżki średnich cen imprez w przybliżeniu w granicach 70-80 złotych.

Spośród dużych kierunków pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród najważniejszych dla polskich turystów kierunków nadal utrzymuje Grecja z średnim wzrostem cen o 274 złote. Największe średnie zwyżki cen już tradycyjnie zanotowała Kreta – o 471 złotych, niższe Rodos – o 335 złotych, jeszcze niższe Korfu, Zakintos i Kos – o 246. 243 i 191 złotych, a zdecydowanie najmniejszy wzrost cen wykazało drogie przed rokiem Chalkidiki – średnio o zaledwie 38 złotych.

Pozycję nieco już zagrożonego wicelidera wzrostów cen zajmowały Wyspy Kanaryjskie, gdzie były one na poziomie o 207 złotych wyższym od zeszłorocznego. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały Gran Canaria i Teneryfa, gdzie ceny wzrosły o 360 i 305 złotych, zaś kierunkiem o wyraźnie najłagodniejszym wzroście cen rok do roku już piąty tydzień z rzędu jest Fuerteventura ze zwyżką średniej ceny o 21 złotych.

Na trzeciej pozycji listy zwyżek cen wśród najważniejszych kierunków po raz kolejny zameldowała się Turcja, gdzie średnie ceny po ostatnich zmianach stały się wyższe niż przed rokiem o 195 złotych. Ceny wycieczek do Turcji, a zwłaszcza do wykazującej przez dłuższy czas słabsze zainteresowanie wyjeżdżających Turcji Egejskiej, zaczynają ostatnio wykazywać dość silną tendencję do wzrostu. Wynikać to może z widocznego w niektórych statystykach rezerwacyjnych zwiększonego popytu ze strony polskich turystów, którym nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, a którzy wyraźnie doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju

Na czwartej pozycji pozostała Bułgaria, której ceny ponownie ukształtowały się powyżej poziomu z lata 2016, ale jedynie o symboliczne 5 złotych. Opiniom, popytowi i cenom w Bułgarii nieco przeszkadzają zeszłoroczne reklamacji zgłaszane przez polskich turystów, a stosunkowo niskie ceny, mimo że podobne jak Egipcie i już o ponad 300 złotych niższe niż w Turcji, nie są dostatecznym argumentem na rzecz wyboru wypoczynku w Bułgarii, zwłaszcza przy uwzględnieniu lepszej jakości hoteli i serwisu na obu wymienionych kierunkach.

Na ostatniej (piątej) pozycji na liście zwyżek cen rok do roku coraz bardziej zadomawia się Egipt, gdzie średnie ceny stały się już o 48 złotych niższe niż przed rokiem. Jest to głównie wpływ silnie ostatnio spadających cen w Hurghadzie – w ostatnich tygodniach o 66 i 96 złotych – i tańszej w związku z tym już o 269 złotych niż przed rokiem oraz ostatnich zniżek cen na Synaju. Popytowi na wyjazdy do Egiptu przejściowo nieco zaszkodziły kwietniowe zamachy na koptyjskie kościoły w północnym Egipcie, a w maju niejasna sprawa śmierci polskiej turystki w egipskim szpitalu, ale ten wpływ już w zasadzie wygasł. Ponieważ marże stały się w tym sezonie w Egipcie relatywnie wysokie, to umożliwiają dokonywanie znacznych dostosowań cen w zależności od wahań poziomu bieżącego popytu, co ma obecnie miejsce w przypadku wyjazdów do Hurghady.

Z mniejszych kierunków największe zwyżki cen rok do roku notowały Majorka i Portugalia – średnio o 347 i 268 złotych, w mniejszym stopniu wzrosły ceny wycieczek do Maroka, na Cypr i Maltę – o 211, 210 i 160 złotych, a w najmniejszym do Tunezji – o średnio 74 złote.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że po ostatnich korektach cen biurami o najniższym wzroście średnich cen rok do roku są Coral Travel Wezyr oraz Itaka, w których ceny przewyższają zeszłoroczne o około 115 i 130 złotych. Wzrosty niższe od średniej (teraz jest to 189 złotych) prezentują oferty Exim Tours i Neckermann Polska ze wzrostami w granicach 155 i 185 złotych, a w pozostałych dużych biurach zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 340 – 420 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to od samego początku sprzedaży first minute niezmienną pozycję lidera zachowuje Itaka, tym razem z liczbą 24 najbardziej atrakcyjnych ofert i wyprzedzała w tym względzie biura Rainbow i Coral Travel Wezyr (23 i 20 ofert). Liderem atrakcyjnych ofert o tej porze przed rokiem był Rainbow z liczbą 25 takich ofert przed biurami Itaka i Exim Tours (19 i 14 ofert). Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 12 ofert oraz Best Reisen – 7 takich ofert.