Biura podróży – Egipt i Turcja droższe na lato, Kanary – tańsze

AG

Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 319 i 86 złotych. Liderem spadków cen pozostają Wyspy Kanaryjskie – ceny rok do roku obniżyły się o średnio 261 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2018 roku.
W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny spadły o 7 złotych. Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano w Maroku – o 106 złotych oraz na Korfu i w Albanii – o 105 i 83 złote. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce w Portugalii – o 144 złote oraz na Malcie i w na Gran Canarii – o średnio po 114 i 89 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również rosły o 30 i 33 złote.
Spadek cen w minionym tygodniu ma w dużej mierze charakter techniczny i wynika z wycofania oferty przez biuro Net Holiday, która była o blisko 300 złotych bardziej kosztowna od przekrojowej branżowej średniej. Jej zniknięcie przy wpływie na ogólną cenę branżową w wysokości około 2,5 procent daje (w pewnej mierze przypadkowo) wielkość ogólnej zmiany cen w granicach 7 złotych.
Jest dość prawdopodobne, że większe zmiany cen nastąpią w pierwszym tygodniu lutego, co często miało miejsce w poprzednich sezonach i z reguły była to korekta przeciętnego poziomu cen w górę.
W minionym tygodniu ceny na najważniejszych kierunkach nie wykazywały dużych zmian, gdyż dane pochodzą z dnia 31 stycznia, czyli dopiero poprzedzają okres bardziej istotnych dostosowań cen do bieżącej sytuacji, który następuje często na początku nowego miesiąca. W tej sytuacji w większym stopniu od średniej spadków dla wszystkich kierunków (czyli od 7 złotych) obniżyły się średnie ceny w Bułgarii – o 22 złote, zaś w skali zbliżonej do średniej spadły ceny na kierunkach greckich i tureckich – o 12 i 3 złote. Wzrosły natomiast, ale niewiele średnie ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu – o 6 i 10 złotych.
W tym roku ceny Egiptu kształtują się na relatywnie wysokich poziomach i są wyraźnie droższe od wycieczek do Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Są też znacznie bliższe cenom imprez do Turcji, do których w porównaniu do sytuacji sprzed roku dystans cenowy zmniejszył się o przeszło połowę. Jedną z przyczyn drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz dość silny kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii nadal pozostają pod dużym wpływem bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland.
Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 31 złotych.

Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności i mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 319 i 86 złotych. Jest to nadal sytuacja odwrotna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż oba te kierunki, a zwłaszcza Egipt, notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 222 i 47 złotych.

W stosunkowo niedużym stopniu spadły ceny wycieczek do Bułgarii, gdzie zniżki średnich cen wyniosły 34 złote, zaś bardziej zdecydowanie spadły średnie ceny wycieczek oferowanych na kierunkach greckich – o 99 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio spadły o 37 i wzrosły o 27 złotych.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 261 złotych, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe – o 184 i 188 złotych. W poprzednim sezonie o tej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o średnio 52 złote.

Z mniej masowych kierunków największy wzrost odnotowano na Malcie – o 263 złote, a mniejsze lecz również dość solidne w Portugalii i Tunezji – o średnio 119 i 85 złotych.

W umiarkowanym stopniu obniżyły się ceny w Maroku – o 67 złotych, dość znacznie w Albanii i na Majorce – o 139 i 144 złote, a największą przecenę odnotowano na Cyprze – o średnio 288 złotych.
Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w zwiazku nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12 procent) oraz znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o około 11,5 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o blisko 25 procent.

Z kolei znaczący wpływ na spadki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć obniżki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również zimy), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych ponad 7 procent. Wprawdzie dotyczą one cen ofertowych na hotelowych platformach rezerwacyjnych, ale korekty ich poziomów w indywidualnych kontraktach z organizatorami turystyki mogą być nawet istotnie większe.

W porównaniach ofertowych cen biur podroży, w obecnym zestawieniu największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsze o około 195 złotych, z tym że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie jest mniejsza i wynosi około 110 złotych.

Mniejsze spadki średnich cen w ujęciu rocznym wykazują również oferty biur Rainbow oraz Exim Tours, która są mniej kosztowne o około 70 i 20 złotych. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 6 złotych (Coral Travel Wezyr) do 330 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal – choć z nieco mniejszą przewagą iż w wielu wcześniejszych tygodniach – utrzymuje biuro TUI Poland z liczbą 40 ofert (przed rokiem 29, a przed dwoma 14 takich ofert), przed biurami Coral Travel Wezyr z liczbą 22 ofert (przed rokiem 20, a przed dwoma również 20 takich ofert), Itaka z liczbą 21 ofert (przed rokiem 26, a przed dwoma 32 oferty) oraz biurem Exim Tours – 20 ofert (przed rokiem 15, a przed dwoma 16 ofert).

Przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest szczególnie wyraźna w niższych kategoriach hoteli. Świadczyć to może o kontynuacji przesunięcia akcentu biznesowego tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanych klientów masowych, choć jest już widoczna pewna modyfikacja tego nastawienia.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr – 7 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka – 10 ofert oraz Rainbow i TUI Poland – po 8 ofert , na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland – 10 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr – 6 ofert oraz TUI Poland – 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours – 6 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland – 3 oraz Exim Tours – 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji i w Turcji, Rainbow wzmocnił w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, Exim Tours w Tunezji, a Coral Travel Wezyr w Turcji i Tunezji.