Biura podróży – duże zniżki ofert w Grecji

AG

Miniony tydzień przyniósł na wiodących kierunkach wyraźnie wyższe od przeciętnego (czyli od 50 złotych) spadki średnich cen wycieczek na kierunkach greckich – o średnio 80 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełen tydzień tygodnia września, czyli 3-9 września 2018 roku.
Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 – 9 września. Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Turcja odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,24 proc. Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Od połowy czerwca tempo jego sprzedaży nieco się poprawiło, choć było pod presją znacznych zniżek cen w pobliskiej Grecji. W ostatnich tygodniach sprzedaż Turcji stała się ponownie wyraźnie słabsza od oczekiwań, co może być pierwszą i niezupełnie uzasadnioną reakcją na medialne doniesienia o dużych ekonomicznych kłopotach tego kraju. Nieco wcześniej w Niemczech, a w minionym tygodniu także w Polsce, kierunek wykazał dużą poprawę sprzedaży, zapewne w wyniku uświadomienia sobie korzyści wynikających na miejscu z bardzo silnego osłabienia miejscowej waluty. Turcja bardzo mocno zyskiwała w sierpniowych last minute, a nieco traciła we wrześniu i w październiku.

Bułgaria – wzrost udziału w rynku o 0,10 proc. Kraj ten odnotował edenasty tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. Nieco lepsza od historycznej sprzedaż Bułgarii była w tym okresie wspierana przez wyraźnie mniej korzystną niż zazwyczaj o tej porze sprzedaż kierunków konkurencyjnych jakimi są Turcja (niepewność sytuacji ekonomicznej) i Egipt (relatywnie wysokie ceny). W minionym tygodniu, pomimo wyraźnie lepszej sprzedaży Turcji, Bułgaria nadal zyskiwała rynkowe udziały, chociaż już w wolniejszym tempie.

Albania odnotowała wzrost udziału o 0,06 proc. Bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca zdecydowanie poprawiły sprzedaż, której dobre tempo utrzymuje się do chwili obecnej. W minionym tygodniu Albania traciła udziały w sierpniu (duży stopień wyprzedania, za to energicznie zyskiwała w nabierającym teraz dużego znaczenia wrześniu.

Tunezja – wzrost udziału w rynku o 0,02 proc. Kierunek ten regularnie zyskiwał na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia do końca marca, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. W dwunastu kolejnych tygodniach notowano już dość systematyczne spadki udziałów rynkowych, co mogło mieć związek z rosnącymi cenami wyjazdów do tego kraju. Przewaga zniżek cen kilku ostatnich tygodniach przyczyniła się poprawy popytu, ale efekt poprawy udziałów Tunezji w rynku był ograniczony. W ostatnim tygodniu Tunezja nieznacznie zyskiwała udziały w sierpniu, znacząco w październiku, a traciła we wrześniu.

Egipt odnotował spadek udziału w rynku o 0,02 proc. To już trzynasty tydzień spadku udziału w rynku, choć tym razem nieznaczny. Egipt do trzeciej dekady kwietnia zdecydowanie zyskiwał na znaczeniu, a późniejszy słabszy okres miał zapewne związek z postępującą utratą przewagi w bieżącej atrakcyjności cenowej wobec kierunków konkurencyjnych, w tym także z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym. Obecnie relatywne ceny Egiptu uległy dość wyraźnej poprawie, co stało się zapewne ważną przyczyną ostatniej poprawy sprzedaży W minionym tygodniu Egipt notował wzrosty udziałów w sierpniu i wrześniu, a sporo tracił we październiku.

Hiszpania – spadek udziału o 0,10 proc. Od kilku tygodni Hiszpania traciła udziały rynkowe, ale w wyraźnie malejącej skali w porównaniu z okresem wcześniejszym, a w ostatnim tygodniu wyszła już na „zero”. Kierunek wrócił do spadków w obliczu ustępowania przeciągającego się okresu nadspodziewanie słabej sprzedaży Turcji i Egiptu. Hiszpania w minionym tygodniu zyskiwała udziały we wrześniu, a traciła w sierpniu i w październiku.

Grecja odnotowała spadek udziału w rynku o 0,13 proc. To pierwszy spadek udziałów rynkowych po osiemnastu z rzędu wcześniejszych wzrostach, które nastąpiły po jeszcze wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym do połowy kwietnia. Generalnie rzecz biorąc obecnie Grecja powinna już wchodzić w okres stopniowego wyhamowywania wzrostów, co dość gwałtownie nastąpiło w minionym tygodniu z powodu dużej poprawy sprzedaży Turcji, a mniejszej Egiptu. Sprzedaż Grecji jest nadal wspierana przez relatywnie niskie ceny, które w kolejnych tygodniach powinny już jednak tracić na relatywnej atrakcyjności. W ostatnim tygodniu rynkowe udziały sprzedaży Grecji malały w sierpniu i wrześniu, a dość silnie rosły w październiku.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek w pierwszym pełnym tygodniu września odnotowała spadek o 50 złotych.

Największe zniżki średnich cen zanotowano na Korfu – o 360 złotych oraz na Malcie i Cyprze – o 335 i 268 złotych. Największe zwyżki wystąpiły tym razem w Bułgarii – o średnio 98 złotych oraz na Fuerteventurze i Majorce – o 92 i 87 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 9 i wzrosły o 23 złote.

Miniony tydzień przyniósł na wiodących kierunkach wyraźnie wyższe od przeciętnego (czyli od 50 złotych) spadki średnich cen wycieczek na kierunkach greckich – o średnio 80 złotych. W mniejszym stopniu obniżyły się ceny wycieczek do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie – średnio o 22 i 14 złotych, a dość znacznie wzrosły ceny wyjazdów do Turcji i Bułgarii – o 59 i 98 złotych. Dla odmiany znaczne spadki cen zanotowano na kierunkach wyraźnie nabierających znaczenia w tym sezonie, czyli w Tunezji i w Albanii – o średnio 59 i 126 złotych.

Średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 164 złote.

Przed rokiem, a zatem w trzecim tygodniu sierpnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 109 złotych.

Spośród najważniejszych kierunków – podobnie jak miało to miejsce począwszy od połowy czerwca dla wyjazdów sierpniowych – pozycję lidera wzrostu cen rok do roku nadal zajmuje Egipt, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 31 złotych. Kierunek ten nie jest już jedynym, na którym ceny wycieczek pozostają wyższe niż przed rokiem, gdyż w takiej sytuacji znalazła się również Bułgaria, gdzie ceny wycieczek rok do roku stały się wyższe o 11 złotych (w adekwatnej sytuacji były niższe o 82 złote).

Na pozostałych wiodących kierunkach wycieczki są mniej kosztowne niż w poprzednim sezonie, przy czym w mniejszym stopniu dotyczy to popularnego w tym roku kierunku budżetowego, którym jest Turcja, gdzie średnia przecena wyniosła 94 złote (w adekwatnej sytuacji dla pierwszego tygodnia sierpnia 72 złote). Wyraźnie większe były natomiast średnie przeceny w Grecji – 209 złotych (253 złote) oraz na Wyspach Kanaryjskich – 273 złote (192 złotych).

Na mniej masowych kierunkach wzrost średnich cen rok do roku odnotowano w Portugalii – o 66 złotych, zaś przeceny mniejsze od średniej (średnia to 164 złote) zanotowano na Majorce i w Tunezji – o 25 i 130 złotych. Znaczny spadek cen rok do roku miał miejsce na Cyprze – o 218 złotych, a bardzo znaczny na Malcie, w Albanii i w Maroku – o odpowiednio 329, 355 i 370 złotych.

W zestawieniu z ostatniego tygodnia wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek przeciętnych cen wobec ubiegłego sezonu wykazała oferta biura Prima Holiday, która była tańsza przeciętnie o około 380 złotych. Znacznie korzystniejsze ceny niż przed rokiem proponowały klientom również biura Grecos Holiday i Net Holiday, które były mniej kosztowne o około 275 i 250 złotych. Wyraźnie tańsze w skali rocznej były w ostatnim tygodniu też oferty biur Rainbow, Itaka i TUI Poland – o odpowiednio około 160, 140 i 135 złotych. W mniejszym stopniu staniały oferty biur Coral Travel Wezyr, 7islands, Ecco Holiday i Exim Tours – o odpowiednio 80, 60, 30 i 10 złotych, a pozostali organizatorzy byli drożsi niż przed rokiem w granicach od 5 do 200 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, na pozycji samodzielnego lidera pozostawało biuro Itaka – z liczbą 24 takich ofert, nieznacznie wyprzedzając biuro Rainbow (22 oferty), a już dość wyraźnie biura Net Holiday i TUI Poland (po 16 takich ofert). Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miało biuro Itaka przed biurami Rainbow i Net Holiday, zaś w ofercie premium (5*) tym razem przodował jeszcze niedawny lider ofert w niższych kategoriach cenowych, czyli biuro TUI Poland przed biurami Itaka i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr ( 7 ofert) i Sun & Fun (4 oferty), na kierunkach greckich Net Holiday (9 ofert) oraz Itaka i Grecos Holiday (po 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i TUI Poland (po 5 ofert), a na tureckich Itaka(4 oferty) i Coral Travel Wezyr (3 oferty). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej takich ofert miała Itaka (5 ofert), natomiast w Bułgarii biura Net Holiday (3*i 4*) oraz Prima Holiday ( 4* i 5*).