Biura podróży – ceny w górę i w dół

AG

W minionym tygodniu największe spadki średnich cen wycieczek wystąpiły na Majorce – o 135 złotych oraz na Teneryfie i Synaju – o 133 i 99 złotych. Największe zwyżki odnotowano na Lanzarote i w Portugalii (ostatnio były tam duże spadki cen) – o średnio 157 i 143 złote i na Fuerteventurze – o średnio 61 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny spadły o 2 złote.

Po marcowej korekcie cen wycieczek w górę na niemal wszystkich kierunkach (o średnio 52 złote), dynamika ich wzrostu w kolejnych trzech tygodniach istotnie osłabła. Ogólne tempo wzrostu średnich cen pozostaje jednak w ostatnim czasie nadal znaczne i w ostatnich 2 miesiącach wyniosło 186 złotych, czyli w granicach 6 procent. Wyraźniej widoczne staje się ono dla wcześniejszych terminów wylotów (np. w czerwcu i w maju), a jeszcze wyraźniej w przypadku wycieczek sprzedawanych w okresie tzw. last minute, które już od mniej więcej 8 tygodni bardzo zdecydowanie przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu w stosunku do średniej zmiany cen (czyli minus 2 złotych) w istotnie większej skali spadły ceny wycieczek do Egiptu (o 55 złotych). Na pozostałych kierunkach średnie ceny wzrosły, w tym w niedużym stopniu w Bułgarii, na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji – o odpowiednio 21, 16 i 15 złotych, a w symbolicznym w Turcji – o średnio 4 złote.

Zwraca uwagę kontynuacja wzrostowego trendu cen wycieczek do Grecji. Może on pozostawać w związku z cięciami programów na kierunkach greckich przez wielu organizatorów, jak również z (chwilowym lub ostatecznym) zaprzestaniem działalności na nich przez biura 7islands i Net Holiday, których ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła tam blisko 40 tysięcy wycieczek, czyli prawie 5 procent ogólnej liczby wycieczek do Grecji.
Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 89 złotych. W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano dość istotny spadek cen w ujęciu rocznym, a mianowicie o 47 złotych.

Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od sezonu 2017 mniej kosztownych i dobrych jakościowo kierunkach, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 252 i 173 złote, do których dołączyła teraz Grecja ze średnią roczną zwyżką o 175 złotych. W przypadkach Egiptu i Grecji jest to znacząco różna sytuacja niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż Egipt i Grecja notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym o 101 i 27 złotych. W przypadku Turcji roczna dynamika zmian cen przypomina już sytuację sprzed roku, ponieważ wzrosły one wówczas średnio o 193 złote.

Wzrosła nieco roczna skala wzrostu cen wycieczek do Bułgarii – z 60 do 75 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w ujęciu rocznym na tym kierunku spadały o 48 złotych.

Liderem spadków w tym sezonie nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 83 złotych, ale przed tygodniem i dwoma były one niższe o 55 i 161 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych również notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 124 złote. Kolejny już raz warto zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze niż przed rokiem stały się dla organizatorów ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zniżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii i na Malcie – o 110 i 82 złote, a wyraźnie łagodniejsze na Cyprze i na Majorce – o średnio 20 i 12 złotych.

Na pozostałych kierunkach notowano wzrosty, z których mniejsze były udziałem Maroka i Albanii – o 42 i 77 złotych, a znacznie większe odnotowano w Tunezji – o średnio 148 złotych.

W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów po raz drugi w tym sezonie u żadnego z nich nie wystąpiły zniżki w ujęciu rocznym. Najmniejsze wzrosty średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazywały oferty biur Rainbow i TUI Poland, a wyniosły one średnio około 5 i 10 złotych, z tym, że zwyżki cen w grupie hoteli, które sprzedawano także w poprzednim sezonie były u tych organizatorów większe i wyniosły około 30 i 80 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 46 do 373 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 33 ofert (poprzednio 31, przed rokiem 18, a przed dwoma 8 ofert), które wyprzedziło biura Rainbow z liczbą 30 ofert (poprzednio 31, przed rokiem 10, a przed dwoma 19 ofert) oraz Coral Travel Wezyr z liczbą 24 ofert (poprzednio 24, przed rokiem 14, a przed dwoma też 24 oferty). Przewagę w zakresie hoteli 3* nadal posiadała oferta biura Rainbow, w hotelach 4* oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferty biur Rainbow i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr – 8 ofert, na kierunkach greckich biura Rainbow – 12 ofert oraz Itaka i Coral Travel Wezyr – po 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland – 10 ofert oraz Rainbow i Itaka – 7 i 4 oferty, a na tureckich Coral Travel Wezyr – 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland – po 3 oferty.

W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours – 4 oferty oraz Rainbow, TUI Poland i Coral Travel Wezyr – po 2 oferty, zaś w Bułgarii biura TUI Poland- 3 oferty i Coral Travel Wezyr – 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland w Bułgarii, Grecji i Turcji, a Coral Travel Wezyr w Bułgarii, Grecji, Turcji i Tunezji kontynentalnej