Biura podróży – ceny systematycznie idą w górę

AG

Miniony tydzień przyniósł wyraźnie wyższe od przeciętnego (czyli od 16 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek do Turcji – o 68 złotych, przy czym dotyczyły one zwłaszcza Tureckiej Riwiery (104 złote).

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełen tydzień tygodnia września, czyli 3-9 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny po raz kolejny nieznacznie wzrosły.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Albania odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,20 proc. Bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca zdecydowanie przyspieszyły tempo sprzedaży, które utrzymuje się do chwili obecnej. Wysoki wzrost udziałów w tym tygodniu może po części wynikać z powodu przesunięcia statystyk w systemie (poprzednio wzrost ten niespodziewanie był zerowy). W minionym tygodniu Albania nie zyskiwała już w sierpniu z powodu wysokiego stopnia wyprzedania, ale dość mocno zyskiwała w nabierającym znaczenia wrześniu.

Grecja: wzrost udziału w rynku o 0,19 proc. Siedemnasty z rzędu wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym do połowy kwietnia, ale tym razem po raz czwarty wyraźnie niższy niż w tygodniach do połowy lipca, w których Grecja dynamicznie zwiększała udziały rynkowe m.in. powodu znacznego popytu odłożonego z okresu styczeń-kwiecień. Obecnie Grecja wchodzi już w okres stopniowego wyhamowywania wzrostów i stabilizowania udziałów rynkowych, chyba że na konkurencyjnych kierunkach nastąpią jakieś niekorzystne zdarzenia ograniczające na nich poziom bieżącego popytu (np. w Turcji). Sprzedaż Grecji jest obecnie wspierana przez relatywnie niskie ceny, które w kolejnych tygodniach powinny już jednak tracić na atrakcyjności. W ostatnim tygodniu rynkowe udziały sprzedaży Grecji wzrosły w sierpniu (dość tanie lasty) i październiku, a nieco spadły we wrześniu., a rosły w pozostałych miesiącach lata.

Bułgaria odnotowała wzrost udziału o 0,16 proc. To już dziewiąty tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. Nieco lepsza od historycznej sprzedaż Bułgarii w tym okresie wspierana jest przez wyraźnie mniej korzystną sprzedaż kierunków konkurencyjnych jakimi są Turcja (niepewność sytuacji ekonomicznej) i Egipt (relatywnie wysokie ceny). Słabsza dynamika sprzedaży rok do roku widoczna w statystykach z systemu MerlinX może natomiast wynikać z nie uwzględniania sprzedaży ofensywnego cenowo organizatora na tym kierunku, jakim jest TUI Poland. Bułgaria zyskiwała rynkowe udziały zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu.

Hiszpania – spadek udziału w rynku o 0,02 proc. Hiszpania traciła udziały rynkowe już po raz czternasty z rzędu, choć w wyraźnie malejącej skali w porównaniu z wcześniejszymi tygodniami. Kierunek ten teoretycznie powinien w następnych tygodniach nadal tracić udziały rynkowe, ale wobec przeciągającego się okresu nienajlepszej sprzedaży Turcji i Egiptu nie jest to takie pewne. Hiszpania w minionym tygodniu najlepiej wypadła w październiku, w którym dość istotnie zwiększyła rynkowe udziały.
Tunezja odnotowała spadek udziału w rynku o 0,02 proc. Kierunek ten regularnie zyskiwał na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia do końca marca, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. W dwunastu kolejnych tygodniach – po przejściowej stabilizacji – notowano już systematyczne spadki udziałów rynkowych, co mogło mieć związek z znacząco rosnącymi cenami wyjazdów do tego kraju i przyhamowaniem wzrostu popytu w Polsce B. Ostatnie zniżki cen przyczyniły się do dwutygodniowej poprawy popytu, ale efekt ten wygasł w minionym tygodniu, w którym Tunezja zyskiwała udziały w sierpniu, a traciła we wrześniu i październiku.

Egipt – spadek udziału o 0,20 proc. To dwunasty kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który w tym roku do trzeciej dekady kwietnia zdecydowanie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja ma zapewne związek z sukcesywnie postępującą utratą przewagi w bieżącej atrakcyjności cenowej wobec kierunków konkurencyjnych, a także z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym, w których kierunek ten jawi się w ostatnich dziewięciu tygodniach jako wyraźny lider wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt notował spadki udziałów w sierpniu i październiku, a nieco zyskiwał we wrześniu.

Turcja odnotowała spadek udziału w rynku o 0,36 proc. Kierunek ten już od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Od połowy czerwca w następstwie relatywnie korzystniejszych cen nieco poprawiło tempo sprzedaży tego kierunku, choć było ono pod presją znacznych zniżek cen w pobliskiej Grecji. W ostatnim tygodniu sprzedaż Turcji stała się wyraźnie słabsza od oczekiwań, co może być pierwsza reakcją na doniesienia o dużych zawirowaniach ekonomicznych w tym kraju. W ostatnim tygodniu kierunek ten tracił na znaczeniu we wszystkich pozostałych miesiącach lata.
Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Miniony tydzień przyniósł na wiodących kierunkach wyraźnie wyższe od przeciętnego (czyli od 16 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek do Turcji – o 68 złotych, przy czym dotyczyły one zwłaszcza Tureckiej Riwiery (104 złote). W mniejszym stopniu wzrosły ceny wycieczek na kierunkach kanaryjskich – średnio o 30 złotych, a w granicach zbliżonych do średniej podniosły się w Bułgarii – o 18 złotych. Nieznacznie zdrożały kierunki Egipskie – o średnio 4 złote, a nieco spadły ceny wyjazdów na kierunkach greckich – o średnio 21 złotych, przy czym ich obniżki notowano na Chalkidiki , Korfu i Zakintos – odpowiednio o 107, 83 i 63 złote.

Średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 131 złotych. Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu sierpnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 170 złotych.

Spośród najważniejszych kierunków – podobnie jak miało to miejsce w sierpniu – pozycję lidera wzrostu cen rok do roku, zajmuje Egipt, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 71 złotych. W adekwatnej sytuacji dla pierwszego tygodnia sierpnia (materiał z 16 lipca) różnica ta była nieco mniejsza i wynosiła 59 złotych. Kierunek ten nadal pozostaje jedynym, na którym ceny wycieczek pozostają wyższe niż przed rokiem, a sytuacja taka ma miejsce od pierwszej dekady czerwca.

Na pozostałych wiodących kierunkach wycieczki są mniej kosztowne niż w poprzednim sezonie, przy czym w mniejszym stopniu dotyczy to popularnych w tym roku kierunków budżetowych, na których średnie przeceny wyniosły – w Turcji 21 złotych (w adekwatnej sytuacji dla pierwszego tygodnia sierpnia – 139 złotych) i w Bułgarii 64 złote (78 złotych). Wyraźnie większe były średnie przeceny w Grecji – 166 złotych (339 złotych) oraz na Wyspach Kanaryjskich – 238 złotych (448 złotych).

Z mniejszych kierunków jedynym, który był bardziej kosztowny niż przed rokiem okazało się Maroko – o 27 złotych, a niewielką zniżkę odnotowano na Malcie – o 24 złote. Znaczniejsze przeceny i w zbliżonej skali odnotowano w Albanii, na Majorce oraz w Portugalii i w Tunezji – odpowiednio o 198, 207, 208 i 220 złotych, a jeszcze większą na Cyprze – średnio o 356 złotych.

W zestawieniu z ostatniego tygodnia wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek przeciętnych cen wobec ubiegłego sezonu wykazała – nieomal tradycyjnie – oferta biura TUI Poland, która była tańsza o średnio około 450 złotych. Znacznie korzystniejsze ceny (dla klientów) proponowały biura Net Holiday I Grecos Holiday, które były mniej kosztowne o około 320 i 220 złotych niż przed rokiem. Istotnie tańsze rok do roku były w ostatnim tygodniu także oferty biur Rainbow, Itaka i Ecco Holiday – o odpowiednio około 145 i po 100 złotych oraz oferta biura Prima Holiday, która była tańsza o około 80 złotych. Pozostali organizatorzy byli kosztowniejsi niż przed rokiem w granicach od 100 do 135 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to tym razem pozycję liderów podzieliły biura Itaka i Coral Travel Wezyr – z liczbą 24 takich ofert, wyprzedzając biuro TUI Poland (23 oferty).

Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura TUI Poland i Coral Travel Wezyr, które nieznacznie wyprzedzały Itakę, zaś w ofercie premium (5*) przodowała Itaka przed biurami Coral Travel Wezyr i TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr i Sun & Fun – 8 i 5 ofert, na kierunkach greckich Coral Travel Wezyr i Net Holiday (po 8 ofert) oraz Itaka (6 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka, Rainbow i TUI Poland (wszystkie biura po 6 ofert), a na tureckich TUI Poland (5 ofert) oraz Itaka i Coral Travel Wezyr (po 3 oferty). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej takich ofert miały TUI Poland (4 oferty) i Sun & Fun (3 oferty), a w Bułgarii TUI Poland (3*, 4* i 5*) i Coral Travel Wezyr (3* i 5*).