Biura podróży – ceny stoją

AG

W ubiegłym tygodni w biurach podróży ceny wycieczek na lato praktycznie nie zmieniły się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny nie uległy zmianie.

Na najpopularniejszych kierunkach sytuacja wygląda następująco:
Hiszpania – zmiana o 0,45 proc. Hiszpania w zeszłym tygodniu przełamała czterotygodniową spadkową passę i tym razem zyskiwała udziały rynkowe w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek ze słabszą passą mniej kosztownych Turcji, Bułgarii i Grecji. W tej sytuacji kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo odzyskiwać udziały rynkowe do czasu ożywienia popytu Polsce B i skorygowania niebotycznych cen przelotów w tzw. tanich liniach.

Egipt – zmiana o 0,35 proc.- Egipt zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia głównie, jako kierunek „lastowy”, w pierwszej połowie sezonu. W minionym tygodniu – podobnie jak Hiszpania zyskiwał w okresie kwiecień-lipiec, ale zwłaszcza w kwietniu, w którym wyprzedził już wielomiesięcznego lidera, czyli Grecję. Coraz szybsze przyrosty udziałów Egiptu wynikać mogą z energicznego nadrabiania bardzo niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży, a w następnych tygodniach sprzedaż kierunków egipskich może nadal nabierać tempa wraz z przybliżaniem się kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju, o ile zachowa on wysoką konkurencyjność cenową.
Egipt nie traci udziałów pomimo spadku nastrojów konsumenckich w Polsce B, gdyż jest tak mocno niedosprzedany, że przeważa to nad efektem słabszego poziomu nastrojów.

Tunezja – zmiana o 0,15 proc. Turcja regularnie zyskuje na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen i z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Warto też zauważyć, że relatywne przyspieszenie znaczenia Tunezji jest bardzo wysokie, gdyż kierunek ten ma stosunkowo niską bazę odniesienia. Słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł wynikać z faktu, że przejściowo Tunezja stała się wtedy chwilowo kosztowniejsza od Egiptu i Bułgarii. Ostatnie obniżenie się wskaźników może mieć związek z niedawny wzrostem cen tego kierunku.

Bułgaria – zmiana spadek o 0,14 proc. Bułgaria w ostatnim tygodniu traciła udziały we wszystkich miesiącach z wyjątkiem lipca i to pomimo relatywnie obniżających się cen. Przyczyną mogą być słabsze nastroje konsumenckie w Polsce B.

Turcja – zmiana spadek o 0,22 proc. Turcja kontynuuje 13-tygodniowy trend spadkowy, który może mieć związek ze stopniowym wzrostem relatywnych cen, rosnącym stopniem przebrania najatrakcyjniejszych ofert, a w kilku ostatnich tygodniach dodatkowo ze spadkami nastrojów konsumenckich w Polsce B. Możliwe, że kierunek ten powróci do trendu wzrostowego wraz z ponowną poprawą nastrojów w konsumenckich w Polsce B, o ile ceny wycieczek do tego kraju zdołają zachować rozsądne poziomy cenowe, co zależy jednakże od powiększenia programów czarterowych.

Grecja – zmiana spadek o 0,49 proc. Długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie kompilacją silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. W ostatnim czasie dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały we wszystkich miesiącach sezonu letniego, w tym pozycję lidera w kwietniu na rzecz Egiptu.

Największe zwyżki średnich cen zanotowano na relatywnie niedrogiej w tym roku Fuerteventurze – o 85 złotych oraz w Turcji Egejskiej i na Teneryfie – o 59 i 43 złote. Największe spadki średnich cen odnotowano na Chalkidiki – o 125 złotych oraz w Albanii i na Lanzarote – o 69 i 31 złotych. W tym samym czasie przed rokiem i dwoma laty również odnotowano mało istotne zmiany istotne średniego poziomu cen wycieczek – spadały one o 11 i 1 złoty, co jest charakterystyczne dla okresu po korektach cen na przełomie miesięcy.

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 3 złote. W poprzednim sezonie, czyli w trzecim tygodniu marca 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku była znacząco, czyli o 172 złote wyższa.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego stała się ponownie nieco wyższa niż przed rokiem (2,47 wobec 2,38 zł/litr, czyli o 3,8 procent), ale zdecydowanie większy jest jednak wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio blisko 6 procent. W rezultacie nadal znaczny pozostaje wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, który wyniósł w przybliżeniu 85-95 złotych.

Warto zauważyć, że cały czas zmiana średnich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników, co można w dużej mierze tłumaczyć wyraźnie wyższym od oczekiwań większości organizatorów popytem na imprezy turystyczne oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Z mniejszych kierunków nadal istotnie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie, Cyprze i Majorce – o średnio 302, 153 i 110 złotych, natomiast na pozostałych kierunkach średnie ceny były niższe niż przed rokiem. W większym stopniu dotyczyło to Portugalii gdzie ceny spadły o 218 złotych, a w nieco mniejszym Albanii, Tunezji i Maroka, gdzie średnie zniżki wyniosły 178, 158 i 122 złote.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazuje teraz oferta biura 7islands – o około 140 złotych, a mniej kosztowne były też oferty biur Prima Holiday oraz Itaki i TUI Poland – o 95 i po około 50 złotych. Nieco niższe rok do roku były też średnie ceny w biurach Exim Tours i Coral Travel Wezyr – o około 25 i 15 złotych. Oferty pozostałych biur stały się droższe niż przed rokiem w granicach od 16 do 133 złotych. W ujęciu dwuletnim wszystkie biura są obecnie kosztowniejsze, a najmniej wzrosły średnie ceny w biurach Itaka i Exim Tours – po około 40 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po obniżeniu części cen pozycję lidera umocniło biuro Itaka (33 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (21 ofert) oraz TUI Poland i Coral Travel Wezyr i (19 i 15 ofert). Po korektach cen Itaka ma obecnie najwięcej ofert zarówno na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), jak również nadal zachowuje zdecydowaną przewagę w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr i Sun&Fun – 7 i 4 oferty, na kierunkach greckich Itaka (12 ofert) i Coral Travel Wezyr (7 ofert), ale też Grecos Holiday i Rainbow – po 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (9 ofert) oraz Itaka(7 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr – po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają biura Exim Tours i Sun & Fun – po 3 oferty.