Biura podróży – ceny na lato raz w górę, raz w dół

AG

Najbardziej w porównaniu z ostatnim sezonem podrożały imprezy na Malcie – o 516 złotych oraz w Portugalii i na Synaju – o 85 i 54 złote, najbardziej potaniały – wycieczki na Teneryfę – o 98 złotych oraz na Cypr i Fuerteventurę – o 63 i 56 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2018 roku. .

Niniejsze zestawienie obejmuje po raz trzeci w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (5.08-11.08 2019), zebranych w dniu 8 listopada z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 1 listopada, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 9 listopada 2017 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 17 złotych. Największe zwyżki cen w minionym tygodniu odnotowano na Malcie – o 516 złotych oraz w Portugalii i na Synaju – o 85 i 54 złote, zaś największe zniżki średnich cen wycieczek miały miejsce na Teneryfie – o 98 złotych, a nieco mniejsze na Cyprze i Fuerteventurze – o 63 i 56 złotych. Duży wzrost cen na Malcie wynikał z wprowadzenia ofert kolejnych organizatorów, podczas gdy wcześniej kierunek ten proponowało w zasadzie jedynie biuro Exim Tours. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek wzrastały odpowiednio o 27 i 4 złote.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższy od przeciętnej (czyli od 17 złotych) wzrost cen wycieczek na kierunkach greckich, który wyniósł średnio 66 złotych, podczas gdy przed tygodniem notowano tam wzrost o 29 złotych, a przed dwoma stabilizację cen. Widoczny ostatnio trend wzrostowy wycieczek do Grecji może mieć związek z wyraźną poprawą sprzedaży na tym kierunku. W granicach średniej wzrosły ceny wakacyjnych wyjazdów do Turcji i Egiptu – o 20 i 15 złotych, a nieduże obniżki średnich cen zanotowano w Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich – o średnio 11 i 27 złotych.

Średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 34 złote (w poprzednich tygodniach ceny rok do roku były wyższe o 33, 31, 31 oraz 57 złotych). Jest to na progu sprzedaży sezonu sytuacja nieco inna niż miało to miejsce w końcu października 2017, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była nieco niższa, a mianowicie o 17 złotych.

Spośród dużych kierunków kolejny raz potwierdza się, że pod względem średnich cen wycieczek najmocniej w sezon weszły kierunki budżetowe, czyli Turcja i Egipt, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 215 i 132 złote. Jest to sytuacja całkowicie odwrotna niż w tym samym okresie roku ubiegłego, gdyż akurat oba te kierunki notowały wówczas największe spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 112 i 202 złote.

Zupełnie podobnie jak przed rokiem wyglądał też środek stawki wśród wiodących kierunków, który zajmowały Bułgaria i Grecja – odpowiednio ze wzrostami cen o 56 i 48 złotych. Na progu poprzedniego sezonu zmiany cen w tych krajach również wzrastały w ujęciu rocznym o odpowiednio 68 i 15 złotych.

Tegorocznym liderem spadków nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 86 złotych (przed tygodniem i dwoma również były niższe – o 47 i 56 złotych). Podobnie jak w przypadku Egiptu i Bułgarii jest to sytuacja odwrotna do tej sprzed roku, gdyż średnie ceny na tym kierunku rosły wówczas w ujęciu rocznym o 70 złotych, czyli najwięcej spośród wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej.

Z mniej masowych kierunków wyraźnie największy wzrost średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie – o 169 złotych, a nieco mniejsze zwyżki miały miejsce w Tunezji, Albanii i Portugali – o odpowiednio 65, 56 i 45 złotych. Na pozostałych kierunkach, czyli na Cyprze, Majorce i w Maroku ceny były niższe o 167, 114 i 47 złotych.

W obecnym zestawieniu zdecydowanie największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza rok do roku o około 255 złotych, czyli nawet w większym stopniu niż poprzednich dwóch zestawieniach, gdy różnica ta wynosiła około 185 złotych. Warto też zaznaczyć, że w tym samym okresie przed rokiem oferta tego organizatora również wykazywała największy spadek cen (o nieco ponad 125 złotych), co oznacza, że średnie ceny ofertowe w ujęciu dwuletnim obniżyły się w tym biurze o średnio 380 złotych, co oznacza bardzo podobny spadek do wykazywanego w poprzednim zestawieniu (390 złotych).

Zdecydowanie mniejszą zniżkę cen w ujęciu rocznym wykazuje oferta biura Prima Holiday – niecałe 40 złotych, a na podobnym poziomie cenowym oferuje swoje imprezy biuro Grecos Holiday. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie przed rokiem w granicach od 21 do 313 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera na razie ugruntowało biuro TUI Poland z ekstremalnie wysoką liczbą 50 ofert (przed rokiem 29, a przed dwoma 21 takich ofert) przed biurami Itaka z liczbą 30 ofert (przed rokiem 31, a przed dwoma laty 36 takich ofert) i Exim Tours z liczbą 16 ofert oraz biurami Rainbow i Coral Travel Wezyr – po 12 takich ofert.

Z tego zestawienia można wysnuć wniosek, że w ostatnich trzech sezonach we wczesnej fazie jego sprzedaży ofensywność cenowa oferty TUI Poland wzrasta, w tym szczególnie w sezonie obecnym.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr – 7 ofert i TUI Poland -5 ofert, na kierunkach greckich biura TUI Poland – 13 ofert oraz Itaka i Grecos Holiday – 11 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland – 11 ofert oraz Itaka – 8 oferty, a na tureckich TUI Poland – 6 ofert oraz Coral Travel Wezyr – 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours – 6 ofert, natomiast w Bułgarii niezmiennie przodowało biuro TUI Poland – 3 oferty.