Biura podróży – ceny idą lekko w górę

AG

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 53. Największe zwyżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Malcie – o 271 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny po raz kolejny nieznacznie wzrosły.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Bułgaria odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,21 proc. To siódmy tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. W kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w dużym stopniu działa jednoczesny wyraźnie słabszy okres dla sprzedaży konkurencyjnych wobec niej kierunków jakimi są Turcja i Egipt oraz pewne wyhamowanie sprzedaży Grecji. Słabsza od oczekiwań dynamika wzrostu sprzedaży rok do roku widoczna zwłaszcza w statystykach z systemu MerlinX może wynikać z nie zawierania sprzedaży czołowego organizatora na tym kierunku, czyli TUI Poland. Należy również pamiętać, że tanie linie (LCC) zwiększyły w tym roku około 2,5-krotnie oferowaną liczbę miejsc do Bułgarii i w ten sposób przechwyciły na nim dodatkowo ponad 10 procent popytu. Bułgaria traciła udziały rynkowe w lipcu, gdyż jest w nim już mocno wyprzedana. Kierunek ten powinien być na wzrostowej, choć opadającej fali, mniej więcej do trzeciej dekady sierpnia.

Albania – wzrost udziału w rynku o 0,19 proc. Bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca zdecydowanie podkręciły tempo sprzedaży, które trwa do chwili obecnej. W minionym tygodniu Albania nie zyskiwała już w lipcu z powodu wysokiego stopnia wyprzedania, za to mocno zyskiwała w sierpniu zyskiwała i nieco mniej we wrześniu

Grecja odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,05 proc. Piętnasty z rzędu wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym do połowy kwietnia, ale tym razem ponownie niezbyt znaczący. Okres po majówce z reguły jest bardzo korzystny dla sprzedaży Grecji, ale w tym sezonie zyskiwała w nim udziały intensywniej niż w sezonach poprzednich również z powodu znacznego popytu odłożonego z poprzedniego niezbyt korzystnego dla niej okresu sprzedaży. Obecnie Grecja wchodzi już w okres stopniowego stabilizowanie udziałów rynkowych, chyba że na konkurencyjnych kierunkach nastąpią jakieś niekorzystne zdarzenia ograniczające na nich poziom bieżącego popytu. Sprzedaż Grecji jest obecnie wspierana przez relatywnie bardzo niskie ceny, które w kolejnych tygodniach powinny już tracić na atrakcyjności. W ostatnim tygodniu rynkowe udziały sprzedaży Grecji pozostawały stabilne w lipcu, mocno rosły w sierpniu, a nieco spadały we wrześniu i październiku.

Tunezja wzrost udziału o 0,03 proc. Kierunek ten regularnie zyskiwał na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia do końca marca, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. W dwunastu kolejnych tygodniach – po przejściowej stabilizacji – notowano już systematyczne spadki udziałów rynkowych, co mogło mieć związek z przeważnie rosnącymi cenami wyjazdów do tego kraju i przyhamowaniem wzrostu popytu w tzw. Polsce B. W minionym tygodniu Tunezja zanotowała jednak lekki wzrost, który mógł wynikać ze zniżek cen na tym kierunku przy jednoczesnym trendzie wzrostowym obserwowanym na wielu kierunkach konkurencyjnych. Tunezja zyskiwała w nim udziały w lipcu, sierpniu i we wrześniu, a traciła w październiku.

Egipt odnotował spadek udziału w rynku o 0,09 proc. To już dziesiąty kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który we wcześniejszej fazie sprzedaży – od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu – zdecydowanie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja ma zapewne związek z dość systematycznie postępującą utratą przewagi w atrakcyjności cenowej wobec kierunków konkurencyjnych, w tym także z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym, w których kierunek ten jawi się ostatnio jako coraz wyraźniejszy lider wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt notował lekkie wzrosty udziałów w sprzedaży lipca i września, a tracił je w sierpniu i w październiku.

Hiszpania – spadek udziału w rynku o 0,17 proc. Hiszpania traciła udziały rynkowe już po raz dwunasty z rzędu. Wcześniejsze 10-tygodniowe wyraźne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek mogło mieć związek z cenami Hiszpanii, które były wówczas relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji kierunek premiowy jakim jest Hiszpania (sprzedawany z nieco większym wyprzedzeniem wobec terminu wyjazdu) zwykle zyskuje udziały rynkowe do czasu wystąpienia wyraźniejszego ożywienia konkurencyjnego popytu w Polsce B, które często prowadzi do zahamowania ekspansji Hiszpanii. Kierunek ten będzie w następnych tygodniach najprawdopodobniej nadal tracił udziały rynkowe, zwłaszcza wobec przyspieszania sprzedaży wielu kierunków konkurencyjnych. Hiszpania w minionym tygodniu traciła we wszystkich pozostałych jeszcze miesiącach sezonu lato 2018 z wyjątkiem września.

Turcja odnotowała spadek udziału w rynku o 0,24 proc. Kierunek ten już od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków bardziej systematycznego odzyskiwania udziałów w rynku były atrakcyjniejsze poziomy cen wycieczek do tego kraju. Od połowy czerwca stało się to faktem i już poprawiło tempo sprzedaży tego kierunku, choć na razie nie sprzyjają temu nadal znaczne zniżki cen w pobliskiej Grecji, ale za to pomagają drożejące kierunki egipskie. W najbliższym czasie sprzedaż na kierunkach tureckich może się nieco poprawić, ale do energiczniejszego zyskiwania udziałów rynkowych Turcji powinno dojść we wrześniu. W ostatnim tygodniu kierunek ten – podobnie jak inne kierunki lastowe, czyli Egipt i Tunezja zyskiwał w lipcu, ale tracił udziały rynkowe w sierpniu i nieznacznie we wrześniu.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 53. Największe zwyżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Malcie – o 271 złotych, na której przed tygodniem ceny również mocno wzrosły oraz na Synaju i Fuerteventurze – o średnio 242 i 206 złotych. Największe zniżki wystąpiły w Maroku – o średnio 187 złotych oraz na greckich Krecie (poprzednio znacznie zdrożała) i Zakintos – o 58 i 54 złote. W tej fazie sezonu często obserwujemy zjawisko naprzemiennych zmian cen, co świadczy o aktywnym zarządzaniu cenami, ale i o bardzo wysokiej cenowej elastyczności popytu na wycieczki. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 53 i wzrosły o 3 złote.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnego (czyli od 53 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek do Turcji i Egiptu – o 129 i 114 złotych, przy czym na tym pierwszym kierunku jest to już drugi silny wzrost z rzędu – poprzednio ceny wzrosły tam o 93 złote. Nieco powyżej przeciętnego był wzrost cen na kierunkach Kanaryjskich – o 73 złote (także druga silna zwyżka z rzędu), a nieduży wzrost średnich cen odnotowały kierunki greckie i Bułgaria – o 16 i 15 złotych. Po jednotygodniowym wyprzedzeniu Bułgarii przez Egipt pod względem średniego poziomu cen wycieczek przed trzema tygodniami, w kolejnych sytuacja wróciła do normy, co poprawiło nieco bieżąca sprzedaż kierunków egipskich, ale ostatnio ta różnica cen ponownie wyraźnie maleje.
Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i późniejszych ośmiotygodniowych wahaniach, dwukrotnie dość zdecydowanie spadły (o 41 i 80 złotych), a odreagowujące wzrosty były nieduże (15 i ostatnio 1 złoty). Tak jak sugerowaliśmy w poprzednim materiale rosnące ostatnio ceny na kierunkach konkurencyjnych powinny sprzyjać ożywieniu sprzedaży tego kierunku i tak się też stało. Tunezja po raz pierwszy od kwietnia zwiększyła swój udział w rynku, choć o bardzo skromne 0,03 procent.

Średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 140 złotych. Przed rokiem, czyli w czwartym tygodniu lipca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 158 złotych.

Z mniejszych kierunków jedynym na którym odnotowano wyższe ceny niż przed rokiem stała się Tunezja – o 54 złote, która przed rokiem staniała o tej porze aż o 151 złotych, a wszystkie pozostałe uległy przecenom. Mniejszym Maroko, Portugalia i Majorka – o 201, 213 i 254 złote, a większym Cypr, Malta i Albania – o średnio 304, 349 i 381 złotych.

W zestawieniu z ostatniego tygodnia wśród dużych i średnich organizatorów tym razem największy spadek średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazała (po niedużej zniżce) oferta biura Net Holiday, która jest tańsze o średnio około 320 złotych i wysunęło się przed etatowego ostatnio lidera przecen rok do roku, czyli biuro TUI Poland, w którym (po zwyżce cen last minute) ceny rok do roku spadły o około 300 złotych. Istotnie przecenione są również oferty biur Prima Holiday, Exim Tours i Grecos Holiday, które były mniej kosztowne niż przed rokiem o odpowiednio około 305, 240 i 235 złotych oraz biura Itaka i Rainbow, które były tańsze o około 145 i 70 złotych. Oferty pozostałych organizatorów pozostawały droższe niż przed rokiem w granicach od 36 (biuro 7islands) do 490 złotych.
W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie średnie ceny najbardziej spadły w biurach Grecos Holiday – o około 265 złotych, a także w biurach Net Holiday i Exim Tours – o około 115 i 90 złotych. U pozostałych organizatorów tak liczone ceny wzrosły w granicach od 23 (biuro Itaka) do 636 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję samodzielnego lidera nadal utrzymuje, a nawet umocniła Itaka – z liczbą aż 35 takich ofert, wyprzedzając biura TUI Poland (19 ofert), oraz Exim Tours i Rainbow – (16 i 14 ofert). Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miała Itaka, która wyprzedzała biuro TUI Poland, a w ofercie premium (5*) przodowała Itaka przed biurem Grecos Holiday.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Sun & Fun – po 4 oferty, na kierunkach greckich Itaka (12 ofert) oraz biura Net Holiday i Grecos Holiday (10 i 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (8 ofert) oraz Itaka i Rainbow (po 6 ofert), a na tureckich Itaka (4 oferty) i Coral Travel Wezyr (3 oferty). W Bułgarii najwięcej atrakcyjnych ofert (3*,4* i 5*) mało biuro Itaka, a w powracającej na rynek turystyczny Tunezji biura Exim Tours (3 oferty) oraz Itaka, Rainbow i TUI Poland – po 2 oferty.