Banki odroczą spłaty rat kredytów. UE przeznaczy 1 mld euro na zabezpieczenie płynności

Związek Banków Polskich poinformował, że banki zaoferują swoim klientom możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych o maksymalnie trzy miesiące. W ubiegłym tygodniu KE poinformowała, że przeznaczy 1 mld euro w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności MŚP i firmom o średniej kapitalizacji.

Problem z kredytami dla firm i odroczeniem rat był jednym z najbardziej palących między innymi dla branży turystycznej. Wkrótce po załamaniu się rynku pojawił się problem z reasekuracją istniejących umów kredytowych, ponieważ ryzyko związane z działalnością firm turystycznych znacznie wzrosło. Branża turystyczna podjęła negocjacje z sektorem bankowym. Jak donoszą nasze źródła, uspokojenie sytuacji nastąpiło po ogłoszeniu przez Komisję Europejską, że na zabezpieczenie kredytów przeznaczone zostaną fundusze w wysokości 1 mld euro.

Odroczone raty kredytów i termin spłaty

Wkrótce potem swój komunikat w sprawie kredytów dla firm wydał Związek Banków Polskich. Wynika z niego, że banki ułatwią odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy. Na ten sam czas nastąpi automatyczne wydłużenie okresu spłaty kredytu, pod warunkiem, że nastąpi również przedłużenie jego zabezpieczenia.

Pomoc trafi również do tych przedsiębiorców, którzy do czasu kryzysu COVID-19 mieli zdolność kredytową i którym kończy się termin odnowienia istniejącego finansowania. Będzie je można odnowić na okres do 6 miesięcy.

Te banki, które zarządzają też firmami leasingowymi postarają się o odroczenie rat leasingowych, “na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.”

Mniej formalności i kredyty krótkoterminowe

Związek banków deklaruje, że za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących spłaty rat nie będą pobierane dodatkowe opłaty, a proces będzie uproszczony. Wnioski będzie można składać zdalnie.

“Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19. Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego.” – czytamy w komunikacie.

Przeczytaj pełen komunikat Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych dla firm.