Mierzenie temperatury, oświadczenia o stanie zdrowia – branża ma pomysł, jak otworzyć hotele

Opracowanie wytycznych, które pozwolą na ponowne otwarcie hoteli to obecnie jedna z najpilniejszych spraw do ustalenia ze stroną rządową. Swoje propozycje przedstawił sztab turystyczny branży kryzysowej. Goście musieliby podpisywać oświadczenia o stanie zdrowia, a hotel miałby tworzyć listy osób, które przebywały w obiekcie w tym samym czasie.

Jak czytamy w komunikacie TUgether, inicjatywy reprezentującej stanowisko branży turystycznej, ponowne otwarcie hoteli ma istotne gospodarcze jak i społeczne uzasadnienie.

Wytyczne nie mogą zniechęcać

„Kluczem jest ochrona miliona miejsc pracy i trudno odnawialnych aktywów infrastruktury turystycznej jakimi są hotele, pensjonaty, czy inne obiekty świadczące usługi zakwaterowania. Trwają prace, zarówno po stronie hotelarzy jak i instytucji państwowych nad stworzeniem i wdrożeniem norm tworzących „nowy ład hotelowy”, zapewniający bezpieczeństwo gości, pracowników i partnerów w naszych obiektach” – pisze TUgether.

Wspólne wytyczne dla interesariuszy branży hotelarskiej powinny być ustalone w porozumieniu ze stroną rządową. Branża podkreśla, że wymogi te nie mogą stać się barierą finansową i organizacyjną uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu.

Otwarcie hoteli wkrótce to interes całej branży

„Wprowadzenie nowych protokołów bez uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, operacyjnych oraz specyfiki działalności obiektów może doprowadzić do nieotwarcia obiektów, czyli w praktyce, do braku zniesienia „zakazu działalności ‘’ hoteli/obiektów/pensjonatów” – przestrzegają autorzy propozycji.

Bez hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych nie ma turystyki krajowej, ani też: transportu, turystyki zorganizowanej, turystyki przyjazdowej i wyjazdów MICE (spotkań firmowych). Ich otwarcie jest więc interesem całej branży.

„Wytyczne powinny zatem motywować przedsiębiorców hotelarzy do bezpiecznego i jak najszybszego ponownego otwarcia obiektów” – czytamy w komunikacie.

Proponowane rozwiązania

I. Procedury zapobiegawcze

• badanie temperatury i wprowadzenie oświadczenia dla gości dot. stanu zdrowia (pod rygorem braku możliwości zakwaterowania w przypadku odmowy);
• obowiązek informowania pracowników i gości odnośnie najważniejszych postanowień protokołu sanitarnego obiektu;
• wprowadzenie zasad bezpieczeństwa do regulaminu obiektu;
• ograniczenie do minimum czasu przebywania gości w obszarze recepcyjnym.

II. Zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy pracownikami obiektu, gośćmi oraz zapewnienie środków higieny dla gości i obsługi oraz sposoby dezynfekcji

• przyjęcia gości w liczbie dwóch osób na pokój – zmniejsza to liczbę gości w hotelu (także korzystających z powierzchni wspólnych);
• bezpieczne ale i też w miarę komfortowe wydawanie posiłków w restauracji tylko dla gości obiektu. To jeden z kluczowych czynników decyzji zakupowych klientów (niezbędny w czasie kiedy samodzielne restauracje pozostają zamknięte) – proponujemy ograniczenie liczby osób w restauracji o połowę, przy zachowaniu zasad dystansowania społecznego i reżimu sanitarnego wydawania posiłków (rezygnacja z bufetu);
• uruchomienia sal konferencyjnych w reżimie obiektów sakralnych (obecnie 1 osoba na 15m2) – rozwiązania przyjęte dla spotkań religijnych mimo że bardzo rygorystyczne umożliwi pracę nad odbudową popytu ze strony klientów grupowych
• możliwość wynajmu elementów infrastruktury obiektu na wyłączność dla osób wspólnie zakwaterowanych (np. sauna, siłownia) – każdorazowa dezynfekcja po użyciu
• dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być dostępne dla gości na terenie hotelu, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, wind, punktów;
• konieczność dostosowania działalności obiektów do wytycznych sanitarnych np. dezynfekcja, ozonowanie pokoi, wietrzenie obiektu;
• bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie są w nim zakwaterowane (zakaz „odwiedzin” podobnie jak to ma miejsce aktualnie w szpitalach);
• sprzątanie pokoi i powierzchni wspólnych zgodnie z reżimem szpitalnym;
• obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej pracownikom oraz taki sam obowiązek po stronie dostawców (maseczki, przyłbice itp.)
• obowiązek dezynfekcji sprzętów udostępnionych gościom jak np. sprzęt sportowy (rower, kajak itp.);

III. Procedury dot. postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie obiektu:

• ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie w obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;
• szczególna dezynfekcja przestrzeni, w której przebywał zakażony gość / pracownik / dostawca.

Czytaj także: Jesienna edycja Hotel Trends Poland&CEE odbędzie w hotelu Renaissance