Jesienna edycja Hotel Trends Poland&CEE odbędzie w hotelu Renaissance

Hotel TTrends Poland&CEE odbędzie się w Renaissance Warsaw Airport Hotel
Hotel Renaissance Warsaw Airport Hotel/fot. archiwum PHH

Najważniejsze spotkanie dla branży hotelarskiej VIII, jesienna edycja konferencji Hotel Trends Poland&CEE odbędzie się w Renaissance Warsaw Airport Hotel. Organizatorem jest wydawca miesięcznika „Hotelarz”, natomiast Polski Holding wziął na siebie rolę partnera strategicznego tego wydarzenia.

W czwartek, w siedzibie Polskiego Holdingu Hotelowego prezes PPH Gheorghe Marian Cristescu i wydawca „Hotelarza” Krzysztof Gonciarek podpisali list intencyjny dotyczący organizacji najważniejszego spotkania hotelarskiego w Europie Środkowo-Wschodniej w hotelu Renaissance Warsaw Airport. Spółka PHH wśród wielu swoich działalności społecznych w walce z koronawirusem zdecydowała się również na wsparcie branży hotelarskiej poprzez decyzję zarządu o zorganizowaniu jesiennej konferencji wraz z największym wydawcą branżowym magazynu „Hotelarz” w swoim hotelu.

Prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu, powiedział: “Chcemy zorganizować największą i najważniejszą konferencję dla branży hotelarskiej na jesieni. Wspieramy naszą branżę i chcemy czynnie brać udział w odbudowie rynku hotelarskiego w naszym kraju. PHH jako poważny przedsiębiorca bierze na siebie tą misję i konsekwentnie podejmuje wszelkie kroki, aby ją spełnić. Wszystkie działania traktujemy jako inwestycję, która ma na celu jak najszybsze zakończenie kryzysu i powrót do zupełnie nowej już normalności.”

Krzysztof Gonciarek, członek zarządu Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia, wydawca „Hotelarza”, dodał: “Konferencja Hotel Trends Poland&CEE przez ostatnie kilka lat stała się w największym i najważniejszym wydarzeniem dla hotelarskiego Top Managementu w regionie. To tu dyskutuje się o przyszłości rynku, tu ogłaszane są nowe projekty i tu prowadzone są najważniejsze kuluarowe rozmowy. Cieszę się, że dzięki wsparciu PPH w tym trudnym dla branży okresie będziemy mogli bez przeszkód zorganizować kolejną edycję naszego forum.”