Andrzej Gut-Mostowy: spłaty TFZ odroczone do grudnia, ważność voucherów przedłużona o rok

andrzej-gut-mostowy

O rządowych planach odnośnie do gwarantowanych przez państwo voucherów, które touroperatorzy mieli prawo zaproponować klientom w zamian za odwołane wyjazdy i o tym, dlaczego ministerstwo zdecydowało się odsunąć w czasie spłatę pożyczek z TFZ, rozmawiamy z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Andrzejem Gutem-Mostowym.

Marzena Markowska: Panie Ministrze, ogłosił Pan w mediach społecznościowych, że wprowadzone będą nowe rozwiązania odnośnie do voucherów za odwołane przez epidemię imprezy turystyczne oraz działania Turystycznego Funduszu Zwrotów…

Andrzej Gut-Mostowy: Jesteśmy właśnie po obradach Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zostały zaakceptowane dwa rozwiązania, które mają dostosować dotychczasowe wsparcie branży turystycznej do przedłużającej się epidemii. Po pierwsze, wprowadzimy odroczenie spłat pożyczek udzielonych przez Turystyczny Fundusz Zwrotów o osiem miesięcy. Pierwsze wpłaty miały zacząć wpływać do 21 kwietnia, ale przedłużamy ten termin maksymalnie do końca roku. Rozwijająca się pandemia i dalsze wstrzymanie ruchu turystycznego nie pozwala na rozpoczęcie spłacania pożyczek z TFZ.

MM: Czy Komisja Europejska musiała się na to zgodzić? Jaki będzie koszt tego rozwiązania?

AG-M: Tak, pomoc jest notyfikowana przez KE. Koszty dla Skarbu Państwa związane z tym, że środki zaczną wpływać później, nie będą duże, gdyż związane będą jedynie z kosztem kapitału. Jest to na pewno pomoc dla tych biur, które mają obecnie problem z odzyskaniem płynności finansowej.

MM: Część touroperatorów uważa, że takie rozwiązanie zaburzy równowagę konkurencyjną. Firmy, które oddały klientom środki z własnej kieszeni są przeciwne odraczaniu spłat na TFZ.

AG-M: Rozumiemy to, ale taka jest rola państwa – żeby wspierać. Na koniec grudnia 2020 zdarzyło się mniej niż 10 upadłości touroperatorów, czyli mniej niż w 2019 roku – to efekt programów pomocowych dla branży. Uważam, że było to możliwe między innymi dzięki odroczeniu konieczności zwrotów za wyjazdy odwołane na początku pandemii. Spowodowaliśmy, że tkanka rynku touroperatorskiego w Polsce nie została naruszona.

MM: A czy pewnym ekwiwalentem dla tych, którzy nie są zadowoleni z tej sytuacji nie mogłoby być uruchomienie Turystycznego Funduszu Pomocowego? Na razie touroperatorzy nie mają możliwości korzystania z pożyczek, gdyż aby je uruchomić potrzebny jest komunikat ministra odpowiedzialnego za turystykę i ministra ds. finansów.

AG-M: Zgodnie z założeniami Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP) został on utworzony, na wypadek gdyby kiedykolwiek zaistniały okoliczności wymagające nadzwyczajnego reagowania. Ze środków zgromadzonych w TFP miały być zapewnione wypłaty podróżnym za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Dlatego też w Ministerstwie cały czas poszukujemy takich rozwiązań, które w ramach obowiązujących przepisów będą stanowić realną pomoc dla branży. W tych kategoriach traktujemy właśnie procedowaną nowelizację ustawy covidowej.

MM: Przygotowali też Państwo rozwiązanie dotyczące voucherów…

AG-M: Tak, drugi instrument, który uruchomimy, to przedłużenie o kolejny rok ważności voucherów, które klienci pobrali rok temu, ale z powodu przedłużającej się pandemii nie mogli z nich skorzystać w bezpiecznych epidemicznie warunkach. Ponieważ termin ważności wkrótce upłynie, a nie wszyscy mieli możliwość wyjazdu z powodu wciąż trwającej epidemii, uznaliśmy za zasadne, aby przedłużyć ich ważność o kolejny rok.

MM: Czy jest już projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie?

AG-M: Projekt dzisiaj został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. W tej nowelizacji będą też inne elementy, w tym taki, który może zainteresować przedsiębiorców turystycznych. Dotychczas rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie terminów spłaty lub wniosków o rozłożenie na raty spłat należności z tytułu otrzymanych form wsparcia z Funduszu Pracy np. dotacji, zajmował się minister właściwy do spraw pracy. Teraz delegujemy te zadania do starostów,

MM: Skoro już mowa o tarczy – kiedy możemy się spodziewać jej przedłużenia na marzec?

AG-M: Przedłużenie tarczy na marzec jest obecnie uzgadniane międzyresortowo. To nie leży tylko w gestii Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, ale całego rządu.

MM: Wróćmy do voucherów – czy klienci będą mieli możliwość, aby zrezygnować z przedłużenia i odebrać zwrot w gotówce?

AG-M: Klienci wiele miesięcy temu podjęli decyzję, co wybrać: voucher czy gotówkę. Biura podróży często wprowadzały instrumenty, które czyniły voucher bardziej atrakcyjnym niż zwrot: oferowały większą jego wartość, czy dodatkowe usługi. Myślę, że większość podróżnych, która zdecydowała się na bezgotówkowe rozliczenie z touroperatorem i przyjęcie vouchera, konsekwentnie będzie chciała zrealizować voucher w kolejnym roku.

MM: A co z inflacją? Wartość voucheru po dwóch latach może już nie być ta sama, co w dniu zakupu usługi…

AG-M: Może się również okazać, że zmieniała się wartość usługi turystycznej, a voucher będzie gwarantował więcej usług. To rozwiązanie jest rozsądna próbą odpowiedzi na zaistniałą sytuację.

MM: Czy voucher o przedłużonym terminie ważności dalej będzie chroniony tak samo, jak umowa o imprezę turystyczną? Chodzi o ochronę przed niewypłacalnością organizatora.

AG-M: Tak, wszystkie warunki prawne dotyczące voucherów pozostają niezmienione.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center