Amadeus udostępnia platformę Selling Platform Connect z obsługą standardu NDC

Amadeus udostępnił innowacyjne rozwiązanie do sprzedaży biletów lotniczych oparte na standardzie NDC, które pozwoli biurom podróży kontynuować pracę w preferowanych przez nie systemach.

Dzięki chmurowej platformie rezerwacji biletów Selling Platform Connect biura podróży mogą zamawiać, kupować i obsługiwać oferty linii lotniczych oraz płacić za nie, korzystając z rozwiązania komunikacyjnego NDC.

Największą zaletą tego nowego rozwiązania jest możliwość wyświetlania i porównywania wszystkich dostępnych lotów i powiązanych z nimi usług dla dowolnej trasy na jednym ekranie niezależnie od tego, czy dane te pochodzą z systemów EDIFACT, NDC czy innych interfejsów API. Sprzedawcy usług turystycznych po raz pierwszy zyskali dostęp do tak obszernego zbioru informacji dotyczących podróży lotniczych w jednym miejscu.
Nowa wersja platformy Selling Platform Connect pozwala również na obsługę rezerwacji w systemie NDC. Biura podróży mogą anulować lub zmieniać loty, które zostały zarezerwowane za pomocą systemu NDC. Ponadto zmiany wymuszone lub zmiany wprowadzone przez linie lotnicze w istniejących rezerwacjach będą nadal obsługiwane przez znany już biurom podróży mechanizm kolejki.

Gianni Pisanello, wiceprezes ds. programu NDC [X] w firmie Amadeus, powiedział: „Mamy dwa cele. Po pierwsze, integrując standard NDC z platformą Selling Platform Connect, umożliwiamy liniom lotniczym większe zróżnicowanie ofert oraz szersze wykorzystanie treści zgodnych ze standardem NDC. Po drugie, chcemy, aby biura podróży mogły nadal pracować w preferowanych przez siebie środowiskach. Dzięki nowemu rozwiązaniu biura podróży należące do naszej sieci będą mogły wyświetlać na jednym ekranie zarówno informacje, jakie miały dotychczas do dyspozycji, jak i nowe treści pochodzące z systemu NDC.”

Jako klient pilotażowy firma Flight Centre Travel Group wraz ze swoim globalnym działem podróży służbowych FCM Travel Solutions była ściśle zaangażowana w cały proces rozwoju wersji platformy Selling Platform Connect z obsługą standardu NDC. Flight Centre i FCM dostarczały informacje zwrotne dotyczące wrażeń użytkowników, w tym wyglądu i sposobu obsługi systemu, a także funkcji wyszukiwania, rezerwacji i obsługi klienta. Informacje te pomogły w zaprojektowaniu ostatecznej wersji rozwiązania.

Nicola Ping, menedżer ds. ofert linii lotniczych i ich dystrybucji na region EMEA w firmie Flight Centre/FCM, skomentowała: „Współpraca z firmą Amadeus w charakterze klienta pilotażowego w ramach programu NDC [X] przyniosła nam wiele korzyści. Przyczyniliśmy się również do rozwoju standardu NDC, na czym skorzystamy nie tylko my, lecz również wszystkie biura podróży specjalizujące się w wyjazdach prywatnych i służbowych. Współpracę tę oceniamy bardzo wysoko. Mogliśmy przetestować interfejs użytkownika z obsługą standardu NDC na platformie Selling Platform Connect w środowiskach obsługujących zarówno wyjazdy wypoczynkowe, jak i służbowe. Przekazywaliśmy firmie Amadeus informacje zwrotne, które zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie rozwiązania. W sierpniu zrealizowaliśmy ważny kamień milowy: nasi konsultanci zaczęli wykorzystywać treści NCD dostępne w nowym rozwiązaniu firmy Amadeus do rezerwacji biletów i obsługi klientów.

Najnowsza wersja platformy Selling Platform Connect pozwala nam pogodzić zalety nowości z wygodą, jaką zapewniają starsze rozwiązania. Nasi konsultanci zyskali dostęp do treści NDC, co jednak w niczym nie utrudniło im pracy. Wciąż mogą korzystać ze swoich typowych procesów biznesowych i prowadzić rezerwacje w znanym sobie środowisku technologicznym. Nowa platforma udostępnia więcej opcji ułatwiających indywidualizację obsługi klientów. W ten sposób również oni osiągną korzyści, jakie zapewnia standard NDC. W dodatku wszystkie te opcje są dostępne w jednym miejscu”.