Airbus i SITA razem przeciwko cyberatakom

archiwum SITA

Airbus i SITA uruchomiły nowe usługi Security Operations Center Services dostosowane do specyficznych potrzeb branży transportu lotniczego. Nowe usługi wykrywania incydentów dostarczą liniom i portom lotniczym oraz innym zainteresowanym stronom informacji o nietypowej cyberaktywności, która może wpłynąć na ich działalność. Wszystkie te usługi zaprojektowano po to, aby zaspokoić rosnący popyt na bezpieczeństwo cyfrowe, które staje się jednym z priorytetów w tej branży. Z raportu SITA zatytułowanego Airline IT Trends Survey 2016 wynika, że 91 proc. linii lotniczych planuje zainwestować w cyberbezpieczeństwo w ciągu następnych trzech lat, co podkreśla znaczenie działań prewencyjnych.
Łącząc siły, SITA i Airbus mogą zapewnić najbardziej zaawansowane rozwiązanie cyberbezpieczeństwa dla branży transportu lotniczego. Niemal każda linia lotnicza i każdy port lotniczy na świecie jest klientem firmy SITA, która dostarcza rozwiązania na potrzeby najbardziej rozległej sieci komunikacyjnej na świecie. Airbus współpracuje z firmami, operatorami infrastruktury państwowej, rządami i agencjami obronnymi, aby wykrywać, analizować i zwalczać coraz bardziej zaawansowane cyberataki. Firmy wykorzystają wspólne doświadczenie, aby wykrywać cyberaktywność istotną z perspektywy linii i portów lotniczych. W przypadku incydentu usługi Security Operations Center Services zapewnią działania zaradcze, aby ochronić zasoby cyfrowe firmy przed atakiem.
Usługi Security Operations Center Services firm Airbus i SITA należą do nowej oferty produktów i usług zabezpieczających opracowywanych przez SITA. Oferta ta pomoże liniom i portom lotniczym identyfikować, wykrywać i zwalczać zagrożenia cyfrowe, jednocześnie chroniąc zasoby firmy przed atakiem.
Oprócz tworzenia rozwiązań dostosowanych do potrzeb branży, w 2016 r. SITA zidentyfikowała cyberbezpieczeństwo jako jeden z pięciu kluczowych obszarów, w których poszukuje nowych rozwiązań w imieniu swoich członków oraz szerszej społeczności transportu lotniczego.