3. edycja konkursu o Turystyczną Nagrodę Marco Polo za współpracę z rynkiem chińskim

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Organizacja Turystyczna zapraszają przedsiębiorców turystycznych działających w branży turystycznej i współpracujących z rynkiem chińskim do składania wniosków o przyznanie nagrody w 3. edycji międzynarodowego konkursu o Turystyczną Nagrodę Marco Polo za współpracę z tym rynkiem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2021 roku.

Celem Turystycznej Nagrody Marco Polo jest opracowanie tras i produktów turystycznych przyciągających turystów chińskich.

Tym razem wyróżnienie można otrzymać za współpracę z rynkiem chińskim w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2021 roku.
Decyzja o ogłoszeniu obecnej edycji wynika z faktu, że międzynarodowa Grupa Robocza ds. TNMP uważa, iż jest wiele potencjalnych kandydatów, którzy mogą pochwalić się wynikami bardzo dobrej współpracy z rynkiem chińskim (w 2018 r. lub później), a którzy nie zgłosili się to tego konkursu w latach ubiegłych.
W rywalizacji mogą brać udział m.in. organizatorzy turystyki, biura podróży, agenci, ale również gestorzy bazy hotelowej, którzy mogą ubiegać się o wyróżnienie.
Nagrodzone zostaną najlepsze produkty turystyczne, przedstawiające lokalną historię, tradycję i kulturę 17. krajów Europy Środkowej i Wschodniej, obejmujące potwierdzone pobyty turystów chińskich w co najmniej trzech z tych krajów.
O nagrodę mogą aplikować firmy nagrodzone już Turystyczną Nagrodą Marco Polo w latach ubiegłych, ale nie mogą zgłaszać ponownie uprzednio nagrodzonych już produktów turystycznych.
Oprócz głównej nagrody zostaną również przyznane honorowe wyróżnienia dla obiektów hotelarskich, które w swoim obiekcie wprowadziły konkretne usługi i udogodnienia mające uprzyjemnić pobyt turystom chińskim w swoim hotelu.

W ubiegłym roku Złotym Laureatem konkursu zostało polskie biuro podróży Funclub Sp. z o. o. z Poznania, a Wyróżnienie Honorowe otrzymał warszawski hotel Sheraton Grand. W pierwszej edycji konkursu nagrodzono zaś warszawskie biuro podróży CT Poland, które zajęło 2. Miejsce.

Zgodnie z regulaminem nagrody Formularze zgłoszeniowe muszą być wypełnione w języku angielskim według załączonego wzoru. Wnioski można składać od 15 marca do 30 czerwca 2021 roku.

Razem ze stosowną dokumentacją należy je przesyłać bezpośrednio do Centrum Koordynacji Współpracy w dziedzinie turystyki Chiny – 17. państw Europy Środkowej i Wschodniej (TCC) w Budapeszcie na adres: [email protected]

W przypadku ewentualnych pytań należy skontaktować się z Rafałem Wilczkowskim, członkiem Grupy Roboczej ds. Turystycznej Nagrody Marco Polo, tel. 22 411-98-81, e-mail: [email protected]

CT Poland z Turystyczną Nagrodą Marco Polo za współpracę z rynkiem chińskim w 2018 roku