20 organizacji branżowych w obronie ministra Guta-Mostowego

Branża broni Andrzeja Guta-Mostowego
Andrzej Gut-Mostowy / fot. Jakub Stępnik

Dwadzieścia organizacji branży turystycznej tworzących Polską Radę Turystyki wystosowało pismo do premiera Morawieckiego oraz wicepremiera Gowina, w którym, wyraża poparcie dla wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego. Jak piszą autorzy listu, minister Gut Mostowy został zaatakowany w ostatnich dniach przez media w niezrozumiały i nierzetelny sposób.

Oto treść listu:

Panie Premierze i Panie Wicepremierze,

Nasze pismo będzie zgoła odmienne od tych które wysyłamy do Rządu od kilku miesięcy. Nie będziemy pisać o trudnej sytuacji w branży, o wirusie niszczącej nasz sektor gospodarki i tragediach ludzi pracujących w turystyce.

Dzisiaj chcemy napisać o trudnej sytuacji jednego człowieka – Ministra Andrzeja Gut Mostowego i dać wyraz naszego wsparcia dla niego w tej sytuacji.

Minister Gut Mostowy został zaatakowany w ostatnich dniach przez media w niezrozumiały i nierzetelny sposób.

Osobę, która zawsze przedstawiała się jako przedsiębiorca turystyczny, działająca wiele lat w branży, którą znamy od kilkudziesięciu lat jako hotelarza i biznesmena związanego ze swoim regionem oskarża się o to, że jest za bardzo związany z turystyką.

Praktycznie na każdym naszym spotkaniu Minister podkreślał, że właśnie dlatego doskonale rozumie problemy naszej branży bo przez wiele lat był jej częścią.

W niespotykanej i nieopisanie trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza branża w ostatnim roku właśnie doświadczenie Ministra pozwoliło nam na znalezienie szybkiej drogi wspólnego porozumienia i działania.

Niniejszym chcemy przekazać nasze poparcie dla Ministra Andrzeja Gut Mostowego. Poparcie dla człowieka związanego z branżą, profesjonalisty, turystycznego przedsiębiorcy i Ministra.

Polska Rada Turystyki, to:

 • Dolnośląska Izba Turystyki
 • Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich
 • Izba Gospodarcza “Krąg Turystyki Zdrowotnej”
 • Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 • “Gremium” Małopolska Izba Hotelarska
 • Nowosądecka Izba Turystyki
 • Krakowska izba Turystyki
 • Krakowska Kongregacja Kupiecka
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
 • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
 • Regionalna Izba Turystyki w Lublinie
 • Stowarzyszenie Ekologicznego Transportu Autokarowego “STEKTRA”
 • Stowarzyszenie Turystyki i Atrakcji Rodzinnych
 • Szczyrkowska Izba Gospodarcza
 • Śląska Izba Turystyki
 • Turystyczna Organizacja Otwarta
 • Warszawska  Izba Turystyki
 • Warszawska Izba Gospodarcza
 • Wielkopolska Izba Turystyczna
 • Związek Pracodawców Turystyki – “Lewiatan”