ZOPOT w Tokio z tymczasowym zastępstwem dyrektora

Wyłoniony w kwietniowym konkursie kandydat na dyrektora ZOPOT w Tokio nie załatwił sobie na czas wizy, w związku z czym POT była zmuszona powołać czasowo p.o. dyrektora. Trwa też wykreślanie Tomasza Fiedorowicza z KRS, w którym nadal widnieje jako prokurent w swojej starej firmie, Melody Tours.

22 listopada nastąpiły zmiany na stanowiskach dyrektorów w trzech zagranicznych ośrodkach POT, gdzie wygasły umowy z poprzednimi dyrektorami. Jednym z nich jest Tokio, gdzie stanowisko miał objąć wyłoniony w kwietniowym konkursie Tomasz Fiedorowicz, ówczesny prezes firmy Melody Tours, specjalizującej się w przyjazdach japońskich turystów do Polski. Tomasz Fiedorowicz pojechał przejąć ośrodek na początku listopada, jednak udał się do Tokio bez wizy pracowniczej.

Zastępstwo w Tokio za dyrektora bez wizy

Wyrabianie wizy trwa do ok. trzech miesięcy, jednak odpowiednio wcześniej trzeba przygotować wszystkie dokumenty. Osoba przebywająca w Japonii bez wizy nie może nawiązać w tym kraju stosunku pracy ani zarządzać firmowym kontem. Nie było więc prawnej możliwości, żeby Tomasz Fiedorowicz objął swoje stanowisko.

„W tej chwili p.o. dyrektora jest wieloletni pracownik ZOPOT Tokio pani Miyuki Ishikawa. Nowy dyrektor uzyska japońską wizę pracowniczą w grudniu i wtedy przejmie ośrodek” – informuje Grzegorz Cendrowski, rzecznik prasowy POT.

W Pekinie dyrektorka na wizie biznesowej

Podobna sytuacja ma miejsce w ZOPOT w Pekinie – p.o. dyrektora, o powołaniu której podjęto decyzję kilka tygodni temu, nie zdążyła uzyskać wizy pobytowej w Chinach. Tam jednak sprawa została inaczej rozwiązana formalnie, nie było konieczności dokonywania kolejnych zmian kadrowych.

„W Pekinie p.o. dyrektora jest pani. Zuzanna Gutkowska. Jako oddelegowany pracownik POT realizuje ona działania marketingowe przewidziane w planie aktywności ośrodka oraz zlecane przez Departament Strategii i Marketingu na podstawie wizy biznesowej. Podobna sytuacja miała miejsce przy zatrudnieniu pani Anny Cichońskiej na stanowisko dyrektora ZOPOT Nowy Jork. Pani Zuzanna Gutkowska pozwolenie stałego pobytu uzyska w grudniu 2018 roku” – wyjaśnia Grzegorz Cendrowski.

Prokurent wpisany do KRS po konkursie

Dyrektor, który obejmie kierownictwo w japońskim ZOPOT przebywa na urlopie bezpłatnym do czasu uzyskania wizy pobytowej. Tomasz Fiedorowicz figuruje nadal w KRS jako prokurent Melody Tours, według stanu na dzień 28 listopada 2018 roku. Do 10 maja był prezesem tej firmy, wraz z wykreśleniem go z funkcji prezesa (stanowisko objęła jego była małżonka, Kamila Pacho) dokonano wpisu na stanowisko prokurenta. Nastąpiło to już po rozstrzygnięciu konkursu na dyrektora ZOPOT.

Na naszą prośbę o ustosunkowanie się do faktu, że Tomasz Fiedorowicz nadal jest formalnie związany z firmą działającą na rynku japońskim, otrzymaliśmy odpowiedź z POT. Wynika z niej, że jest to niedopatrzenie formalne ze strony Melody Tours.

Melody Tours nie dopełnia obowiązku

„Mamy pisemne zapewnienie dyr. Fiedorowicza, iż w lutym 2018 r. odsprzedał swoje udziały w Melody Tours, a jego prokura została odwołana przez zarząd 30 lipca. Potwierdziliśmy to w Melody Tours. W chwili obecnej inna osoba jest prokurentem MT. Uzyskaliśmy również informację w Melody Tours, że nie dopełnili obowiązku aktualizacji danych spółki w KRS i wniosek aktualizujący dane nt. spółki w KRS ma być złożony w najbliższym czasie. Pan Fiedorowicz zapewnił również POT, iż od października br. nie prowadzi żadnych działań gospodarczych związanych z turystyką” – wyjaśnia rzecznik POT.

W Polskiej Organizacji Turystycznej funkcjonuje „Kodeks etyki pracownika POT”, jego paragraf 4 mówi, że:

„Pracownik Polskiej Organizacji Turystycznej jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, w szczególności:
1) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym a prywatnym
2) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi
3) w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności
4) od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych
5) dystansuje się otwarcie od wszelkich wpływów i nacisków, które mogą prowadzić do działań stronniczych […]”

„Warto podkreślić, że branża pozytywnie ocenia działania mające na celu wykorzystanie wiedzy przedsiębiorców turystycznych do działań na rynkach, w których się wyspecjalizowali” – komentuje Grzegorz Cendrowski.

Z naszych informacji wynika, że Tomasz Fiedorowicz nadal posługuje się służbowym adresem mailowym Melody Tours.