Zmieniono uchwałę o PFR: przedłużone terminy na odwołania dla MŚP i zawieranie umów przez duże firmy

umorzona PFR
fot. piviso / Pixabay

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu rządowego Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”, przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Mikro, małe i średnie firmy będą mogły złożyć odwołania od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytania dotyczące postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie – do 23 sierpnia 2021 r. Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. w tej sprawie. Z uwagi na znaczącą liczbę wniosków o udzielenie finansowania dla dużych firm, rząd wydłuża także termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r.

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – o łącznej wartości 25 mld zł – to program pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Z kolei Tarcza finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm to bezzwrotna pożyczka umarzalna w 100 proc. dla przedsiębiorstw z 54 branż, objętych zasadami bezpieczeństwa – o łącznej wartości 7 mld zł. Zmiany terminu składania odwołań od wniosków o umorzenie subwencji oraz wydłużenie terminu zawierania umów pożyczek płynnościowych i preferencyjnych mają pozwolić na skorzystanie z programu większej liczbie firm.

Przedłużone terminy dla mikro, małych i średnich firm

• Umożliwiono złożenie wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania – w terminie nie późniejszym niż do 23 sierpnia 2021 r. dla przedsiębiorców, którzy zwrócili się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej.
• Udzielanie subwencji finansowej nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

Nowe terminy dla dużych firm

• Wydłużono termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r.
• Wydłużono maksymalny termin na umorzenie pożyczek preferencyjnych zawieranych po 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r.