Zmiany w systemach rezerwacyjnych ITAKI

fot. Itaka

Itaka odpowiadając na aktualne potrzeby rynku oraz sygnały docierające z sieci sprzedaży w systemach rezerwacyjnych, wprowadziła zmiany dotyczące obsługi ofert z ostatnimi dostępnymi miejscami w samolotach lub hotelach. W takich sytuacjach będzie możliwe jedynie założenie statusu „Quote” lub rezerwacji potwierdzonej.

“Quote” to wewnętrzna, techniczna nazwa nowego statusu rezerwacji. Jest jedną z nowych opcji funkcjonalności systemu rezerwacyjnego. W komunikacji z klientem sprzedawcy używają określenia “Oferta do opłacenia”. To nowoczesny rodzaj rezerwacji czasowej, którą można założyć nawet do ostatniej chwili przed wylotem, czyli wtedy, gdy nie ma już możliwości założenia rezerwacji opcjonalnej. “Quote” jest skutecznym narzędziem, dzięki któremu zostanie wyeliminowany problem związany z nieefektywnością rezerwacji opcjonalnych, wydłużonym procesem obsługi klienta czy brakiem możliwości sprzedaży miejsc zablokowanych w systemie rezerwacyjnym.

Dzięki “Quote” ostatnie miejsca w samolocie bądź w hotelach nie są blokowane w systemie rezerwacyjnym, przez co klient widzi większą dostępność ofert. Dla sprzedawców to usprawnienie obsługi rezerwacji i płatności online na odległość, w przypadkach, gdy rezerwacja opcjonalna nie może zostać już założona, bo został krótki czas do wylotu.

Do użytku weszła w sezonie letnim br. Pierwotnie testowana była w systemie własnym Itaki, a obecnie działa już na całą sieć partnerów – dla każdego w taki sam sposób i na tych samych warunkach. Decydując się na wprowadzenie powyższych zmian spełniane zostają postulaty partnerów handlowych Itaki o ujednolicenie warunków rezerwacji dla wszystkich kanałów sprzedaży: biur agencyjnych, franchisingowych, własnych oraz sprzedaży online.