Zarząd ECTAA spotyka się w Łodzi

Zarząd Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) obradować będzie w Łodzi. Wizyta odbywa się z inicjatywy Polskiej Izby Turystyki, na zaproszenie Urzędu Miasta Łodzi.

Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA) zrzesza samorządy gospodarcze krajów członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujące agentów turystycznych i organizatorów turystyki. Organizacja ta reprezentuje branżę turystyczną wobec władz UE i odgrywa ogromną rolę przy opiniowaniu aktów prawnych powstających w Brukseli.

Przedstawiciele władz ECTAA goszczą w tym tygodniu w Łodzi. Podczas wizyty odbędą spotkanie, podczas którego poruszone zostaną najważniejsze bieżące tematy z zakresu działalności organizacji. Obecnie w krajach UE trwają prace nad implementacją nowej Dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Ponadto, na gruncie europejskim projektowane są zasadnicze zmiany w systemie VAT, planuje się wprowadzenie restrykcji w płatnościach gotówkowych, nowych regulacji dotyczących dystrybucji biletów kolejowych i innych zmian w prawie, mających wpływ na biznes turystyczny.

Polskę i polską branżę turystyczną reprezentuje w ECTAA Polska Izba Turystyki, której prezes Paweł Niewiadomski został w 2016 roku po raz kolejny wiceprezesem tej europejskiej organizacji. Wizyta zarządu ECTAA odgrywa dużą rolę promocyjną, pokazuje bowiem po raz kolejny, że nasz kraj jest atrakcyjnym miejscem spotkań biznesowych, również tych odbywanych przez prestiżowe grono profesjonalistów z branży turystycznej.

Paweł Niewiadomski, prezes PIT, powiedział: „Cieszę się, że udało się zorganizować w Polsce wydarzenie o tak dużym znaczeniu dla branży turystycznej. Dzięki aktywności członków PIT, rola polskiego przedstawicielstwa w ECTAA jest bardzo silna. Jest to nie do przecenienia jeśli chodzi o rozwiązywanie bieżących problemów branży, monitorowanie zmian legislacyjnych i lobbing na rzecz polskich biur podróży. Jestem również bardzo dumny, że miastem, które odwiedzą członkowie zarządu ECTAA jest właśnie Łódź, która w ostatnim czasie przeszła tyle pozytywnych zmian.”

Wizyta odbywa się w dniach 16-17 października i rozpocznie się od zwiedzania Łodzi. Goście zwiedzą m.in. Kompleks fabryczny I. Poznańskiego, ulicę Piotrkowską, centrum EC1 i dworzec Łódź Fabryczna. Podczas uroczystej kolacji odbędzie się spotkanie z prezydent Miasta Łodzi Hanną Zdanowską. Drugiego dnia odbywać się będą obrady, w przerwie których goście z ECTAA zapoznają się z prezentacją wygłoszoną przez przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkiej Organizacji Turystycznej.

ECTAA poparła już pisemnie starania Łodzi o organizację EXPO 2022. List poparcia dla tej kandydatury podpisał Michel de Blust, sekretarz generalny organizacji. Podczas wizyty zarząd ECTAA będzie miał okazję osobiście zapoznać się z turystycznymi walorami miasta.

Obecnie ECTAA reprezentuje interesy stowarzyszeń agentów i touroperatorów 26 krajów członkowskich UE. Jedynym przedstawicielstwem ECTAA w Polsce jest Polska Izba Turystyki.