Zamek w Chęcinach zaprasza do konkursu fotograficznego

1 lipca ruszył konkurs fotograficzny „4 pory roku na Zamku w Chęcinach” mający na celu ukazać piękno warowni o każdej porze roku.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy. Jednak osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców lub opiekunów. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 16 zdjęć, które wykonał osobiście, posiada do nich nieograniczone prawa autorskie oraz prawa do użytkowania. Fotografie powinny być wykonane w 2019 i 2020 i nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Przewidziane są trzy nagrody pieniężne. Dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięzców będzie publikacja prac oraz nazwiska autora w krużgankach na Zamku Królewskim w Chęcinach oraz w prestiżowym albumie.

Termin nadsyłania zdjęć – 30 czerwca 2020 r.

Nagrody
I miejsce: 1 000 zł
II miejsce: 600 zł
III miejsce: 300 zł

Regulamin dostępny jest na stronie zamku: www.zamek.checiny.pl