Zakończyła się II edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

fot. PHN

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich ma na celu nie tylko wyłonienie najlepszych z najlepszych, ale przede wszystkim rozwijanie zainteresowań oraz motywowanie młodzieży do dalszego kształcenia w branży turystycznej. Etap centralny, który odbył się w hotelu Willa Port w Ostródzie, był okazją dla uczestników do zdobycia praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu hotelu.

Główne cele Olimpiady to rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, wspomaganie zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich w szkołach wyższych oraz dostosowywanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, Olimpiada jest trzystopniowa, składa się z etapu szkolnego (zawody odbywają się w każdej szkole, która zgłosi chęć uczestnictwa), etapu okręgowego (zawody odbywają się w wyznaczonych okręgach) oraz etapu centralnego. Finaliści etapu centralnego otrzymują tytuł Laureata Olimpiady, a uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów w zawodach finałowych otrzymuje tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich.

Tegoroczny etap centralny odbywał się w dniach 25-27 marca w należącym do Polskich Hoteli Niezależnych (współorganizator Olimpiady) hotelu Willa Port w Ostródzie, gdzie uczniowie stanęli do rywalizacji o najwyższe trofeum. Podczas pobytu finaliści mieli również możliwość poznania podstawowych procesów w hotelu oraz wszystkich działów obsługi, przez dwa dni rywalizacji mogli również poczuć się jak prawdziwi goście obiektu.

„Jesteśmy dumni, że mogliśmy włączyć się w organizację II Edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, bo nie jest inaczej niż stanowi motto tej szczególnej dla naszej branży inicjatywy: „Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują”. Tak naprawdę beneficjentami Olimpiady jesteśmy my, hotelarze, gdyż to do naszych obiektów trafią młodzi ludzie, którzy nie tylko zawodowo, ale również emocjonalnie przygotowani będą do zawodu hotelarza. A to w naszej profesji szczególnie istotne, alby naturalnie, ale z zaangażowaniem i empatią podchodzić do potrzeb naszych Gości. W moim przekonaniu, udział w drugiej edycji aż 3267 uczestników świadczy jednoznacznie, że mamy świadomą i ambitną młodzież, w którą warto już dziś inwestować. Ogromne wyrazy szacunku i uznania przekazuję dla całego Komitetu Głównego OUH z dr hab. Hanną Zawistowską prof. SGH na czele. Państwa zaangażowanie w projekt mający na celu przemyślany sposób podnoszenie jakości kształcenia kadr dla potrzeb branż turystycznych, pozwoli rozwijać się młodym pokoleniom i podążać za najlepszymi standardami oraz właściwymi wzorcami w naszej branży” – mówi Elżbieta Lendo, prezes Polskich Hoteli Niezależnych.

Podejmując się do organizacji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich SGH przyjęła założenie, że głównym beneficjentem tego wydarzenia powinna być branża hotelarska. Należy podkreślić, że ustalana przy udziale Polskich Hoteli Niezależnych problematyka II edycji OUH, która dostosowana była do aktualnych potrzeb przedsiębiorców branży hotelarskiej w zakresie kwalifikacji personelu, jest cenną wskazówką dla szkół branżowych na jakie kwestie należy zwracać szczególną uwagę w procesie kształcenia, tak aby kwalifikacje uzyskiwane przez uczniów były zgodne z potrzebami branży.

Podczas tegorocznego etapu centralnego zorganizowane zostały również zajęcia edukacyjne dla nauczycieli przybyłych do Ostródy wraz z podopiecznymi uczniami, którzy wziąć udział w warsztatach „Współczesne hotelarstwo – trendy i zmiana oczekiwań Gości”, które przeprowadził Paweł Lewtak – prezes zarządu Hoteli Warszawskich Syrena, wiceprezydent EHMA, „IT i sztuczna inteligencja w Hotelarstwie”, które przeprowadziła Joanna Kulesza – Head of Customer Success w Profitroom oraz „Instrumenty dostosowywania kwalifikacji do potrzeb branż turystycznych, które przeprowadzili prof. dr hab. Hanna Zawistowska (SGH, SRKT), Józef Ratajski (SRKT) oraz Bartosz Prońko (Zespół Szkół Ekonomicznych Kielce).

Do etapu szkolnego zawodów II edycji OUH zgłosiło się 3 267 uczestników ze 179 szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach hotelarskich. II edycję Olimpiady Umiejętności Hotelarskich „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego” zwyciężyła Kseniia Shevchenko z Zespołu Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, otrzymując tym samym tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich. II miejsce należało do Anity Krawiec z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, III miejsce zajęła Wiktoria Staszewska z Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie.