Wzrost przychodów w lipcu i nowa gwarancja ubezpieczeniowa Rainbow

Wzrost przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych o prawie 9 proc. w porównaniu z lipcem 2018 – to wynik opublikowany przez Rainbow. Touroperator poinformował też, że podpisał umowę na nową gwarancję ubezpieczeniową na sumę 190 mln zł.

Opublikowany przez Rainbow raport pokazuje, że tegoroczny lipiec był lepszy od zeszłorocznego o 8,7 proc. Przychody z tytułu sprzedaży imprez turystycznych wyniosły 261,2 mln zł (240 mln zł w 2018 roku). Podobnie wzrosły przychody z pośrednictwa – o 7,9 proc. i wyniosły (31,5 mln zł), ( 29,2 mln zł w 2018 roku). Łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu lipcu 2019 roku wyniosły 292,7 mln zł, czyli o ok. 8,6 proc. więcej niż w 2018 roku.

Ponad 870 mln zł w siedem miesięcy

W sumie skumulowana sprzedaż imprez turystycznych Rainbow w tym roku (od 1 stycznia do 30 lipca) wynosi 874,6 mln zł, czyli o 6,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku (818,1 mln zł). Cała spółka zanotowała przychody o 6,4 proc. wyższe – 953,1 mln zł

Cała grupa kapitałowa Rainbow Tours zanotowała 298 mln zł przychodów ze sprzedaży w lipcu 2019 (wzrost o 3 proc.), zaś od stycznia do 30 lipca 2019 – 964,1 mln zł (1 proc. więcej niż w 2018).

Nowa gwarancja na starą kwotę

Zarząd spółki poinformował też, że zawarł kolejną umowę z TU Europa na udzielenie obowiązkowej gwarancji ubezpieczeniowej. Będzie ona przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń powstałych z umów zawartych między 17 września 2019 roku a 16 września 2020 roku. Suma gwarancyjna wyniesie 190 mln zł, czyli tyle samo, co dotychczas w złotówkach, zaś o ponad milion mniej w euro. Jak wyjaśnia prezes Grzegorz Baszczyński, w ubiegłym roku obroty Rainbow były przeszacowane, w związku z tym suma gwarancyjna nie musi ulec podwyższeniu, mimo obserwowanego w tym roku wzrostu sprzedaży.

Kaucja za tej wysokości gwarancję w TU Europa wynosi 11,9 mln zł i pozostaje bez zmian – wpłaconą poprzednio kwotę zaliczono na poczet nowej kaucji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest notarialnie ustanowiona hipoteka łączna na pierwszym wolnym miejscu na majątku trwałym Rainbow Tours S.A. tj. nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 270 w Łodzi (11,36 mln zł w kwocie stanowiącej 120 proc. wartości nieruchomości)

Rainbow wystawił też na rzecz ubezpieczyciela weksel własny in blanco z klauzulą “bez protestu”, który może zostać wypełniony do kwoty 190 mln zł, stanowiącej równowartość sumy gwarancji.

Łączna wartość prowizji za wystawienie gwarancji przez TU Europa wyniosła 1,455 mln zł.