Wzrosła liczba turystów w Jordanii

AG

Od stycznia do końca wrześnie 2014 roku, przychody z turystyki w Jordanii wzrosły, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013, o 8,8 proc. Dyrektor generalny Jordańskiej Izby Turystyki Abdul Razzaq Arabiyat, powiedział: „Liczba turystów zagranicznych, którzy odwiedzili nasz kraj w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku, wzrosła w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami roku ubiegłego, o 2,8 proc. To wynik dobrej pracy i udanej kampanii promocyjnej prowadzonej wspólnie z touroperatorami.”

Liczba z turystów z obu Ameryk zwiększyła się o 6,5 proc., z Azji – o 4,6 proc, zaś z regionu Zatoki Perskiej – o 4 proc.