Wystawa „banknotów” opozycyjnych z lat 80. w Muzeum Papiernictwa

fot. archiwum Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Od wtorku 14 grudnia w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju czynna będzie wystawa „Banknoty” opozycji antykomunistycznej w Polsce z lat 80. XX w.

Wystawa związana jest z przypadającą na 13 grudnia 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

Tytułowe banknoty, to tzw. cegiełki, drukowane przez podziemną Solidarność i inne nielegalne wówczas organizacje opozycyjne. Ich dystrybucja była jednym z elementów antykomunistycznej propagandy, a także sposobem pozyskiwania funduszy na działalność podziemnych formacji opozycyjnych. Cegiełki, robione były na wzór ówczesnych polskich banknotów obiegowych czy amerykańskich dolarów a wizerunki znanych Polaków, były na nich zastępowane karykaturami rządzących.

fot. archiwum Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

Pieniądze ze sprzedaży „banknotów” były przeznaczone na pomoc dla więzionych opozycjonistów oraz ich rodzin jak również na bieżącą działalność wydawniczą, lecz przede wszystkim stanowiły wyraz sprzeciwu dla panującej w naszym kraju rzeczywistość.

Inną formą walki podziemnej opozycji z komunistycznymi władzami było wykonywanie nadruków propagandowych na obiegowych banknotach.

Cegiełek wyprodukowanych w całej Polsce pojawiło się ok. 70 typów, jednak niektóre pojawiły się w kilku odmianach. Dziś, te najciekawsze, po 40 latach zostaną zaprezentowane w Muzeum Papiernictwa, dzięki uprzejmości Przemysława Ziemby – prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Banknoty te, będące symbolem walki o niepodległą Polskę, stanowią istotny element jego kolekcji.

archiwum Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju