Wyrok sądu: touroperator nie poinformował, więc zapłaci

pixabay

Jeśli touroperator nie poinformuje klienta o tym, że musi on zgłosić niezgodność usługi z umową, albo zrobi to niewłaściwie, klient może rozwiązać problem samodzielnie, a organizator ma pokryć koszty. Tak postanowił niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości.

W rozstrzyganej sprawie powodem był klientka, która udała się z rodziną do Turcji, w ramach imprezy turystycznej wykupionej u niemieckiego touroperatora. Ponieważ lot powrotny opóźnił się o więcej niż sześć godzin i nastąpiła zmiana lotniska, podróżni wykupili sobie samodzielnie przelot do domu, nie kontaktując się z organizatorem. Kilka miesięcy później zażądali od organizatora pokrycia dodatkowo poniesionych kosztów, ten zaś odmówił. Po uchyleniu pozwu przez sąd pierwszej instancji, sprawa trafiła do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe.

Ten w swoim wyroku zobowiązał organizatora do pokrycia kosztów lotu zastępczego. Zdaniem sędziów, doszło do naruszenia obowiązku przez organizatora, który nie poinformował klienta o tym, że ten ma obowiązek przede wszystkim zgłosić niezgodność wykonania usługi z umową. Dlatego brak takiego zgłoszenia nie może być argumentem dla obrony.