Wybrano nowe władze Oddziału Mazowieckiego PIT

W dniu 27 marca w Pałacu Mała Wieś na terenie Mazowsza odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Turystyki. Podczas głosowania wybrano prezesa, zarząd oddziału, komisję rewizyjną oraz przedstawicieli do rady PIT.

W wyniku głosowania prezesem oddziału został ponownie wybrany Dariusz Wojtal. Powołano również nowy skład zarządu. Wiceprezesami zostali Andrzej Górski, Cezary Kasprowicz oraz Sebastian Nasiłowski pełniący również funkcję skarbnika, a członkami zarządu zostali Czesława Orłowska, Anna Ptak oraz Leszek Ostaszewski. Powołano także komisję rewizyjną, której przewodniczącym został Tadeusz Milik, a członkami Krzysztof Maziński oraz Tomasz Witak.

Dodatkowo, wybrano przedstawicieli oddziału do Rady PIT, którą będą reprezentować Andrzej Górski oraz Leszek Ostaszewski. W trakcie zgromadzenia prezes Paweł Niewiadomski udzielał odpowiedzi na pytania związane z działalnością organizacji.