Wybory w MROT. Izabela Stelmańska ponownie na czele organizacji

Izabela Stelmańska, znana w branży samorządowiec, odpowiedzialna za turystykę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim, została ponownie wybrana na prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Walne zgromadzenie odbyło się 27 kwietnia.

Podczas walnego zebrania MROT delegaci udzielili absolutorium członkom zarządu, a także wybrali nowy zarząd MROT oraz komisję rewizyjną. W składzie Zarządu znaleźli się: Izabela Stelmańska jako prezes zarządu, Bartosz Milczarczyk – wiceprezes zarządu, Wojciech Rzewuski – skarbnik. Członkami zarządu zostali również: Małgorzata Borkowska, Tadeusz Milik, Rafał Rajkowski oraz Jan Rzeszotarski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Iwonę Krajewską – przewodniczącą, Sebastiana Sosińskiego – sekretarza oraz Wojciecha Brzezińskiego – członka Komisji.

Walne Zebranie przyjęło także Plan działalności MROT oraz Plan finansowy na rok 2022.

Izabela Stelmańska, od wielu lat pełniąca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego funkcję zastępcy dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki, po raz pierwszy prezeską MROT została rok temu – 23 czerwca 2012. Zastąpiła na tym stanowisku św. p. Jana Błońskiego, który zmarł podczas pandemii covid-19.

Izabela Stelmańska od początku swojej pracy w samorządzie Województwa Mazowieckiego działa w zakresie rozwoju turystyki na terenie Województwa Mazowieckiego. Od 1999 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Uczestniczyła od samego początku w pracach mających na celu powołanie na terenie Województwa Mazowieckiego Regionalnej Organizacji Turystycznej, zarejestrowanej w 2006 roku. W latach 2008 – 2009 pełniła funkcję członka zarządu MROT.