Współpraca JWA z Puro Hotels. Pierwsza sieć hoteli z certyfikatami leed na poziomie gold

fot. Puro

Siedem budynków sieci Puro Hotels, uzyskało certyfikaty Leed v4.1 Operation and Maintenance na poziomie gold. Certyfikacja wszystkich obiektów została przeprowadzona we współpracy z firmą doradczą JWA, specjalizującą się w zielonych rozwiązaniach dla nieruchomości komercyjnych.

Spółka Puro Hotel Development, odpowiadająca za stronę techniczną obiektów hotelowych pod marką Puro, zlokalizowanych w największych polskich miastach – Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Łodzi, realizując długofalową strategię dążącą do zminimalizowania wpływu budynków na środowisko, nawiązała współpracę z firmą doradczą JWA. W efekcie, wszystkie obiekty należące do sieci Puro Hotels zostały zmodernizowane i otrzymały certyfikat leed na poziomie gold, uzyskując wysokie noty, w przedziale od 65 do 69 punktów.

„Otrzymanie certyfikatu leed gold dla wszystkich budynków naszej sieci to potwierdzenie konsekwentnie wdrażanej przez nas polityki w obszarze ESG. Cieszymy się, że Puro jest w tym temacie pionierem na polskim rynku hotelarskim. Certyfikat, podobnie jak zakup energii z OZE, to wynik obranej przez Puro strategii minimalizowania wpływu na środowisko. Podejmujemy szereg działań, które pozwalają nam zyskać miano sieci przyjaznej dla środowiska i bezpiecznej dla naszych gości” – mówi Przemysław Wieczorek, dyrektor zarządzający w Puro Hotel Development sp. z o.o.

Współpraca z JWA zaowocowała implementacją skutecznych rozwiązań oraz rekomendacją dobrych praktyk w zakresie zarządzania budynkami na każdym poziomie ich funkcjonowania, które stopniowo są wdrażane we wszystkich obiektach. Kluczową kwestią było ograniczenie zużycia mediów – wody i energii. Ponadto, wdrożono politykę zakupową i remontową.

„Puro Hotels to pierwsze hotele w Polsce, które uzyskały certyfikat Leed Operation and Maintenance w wersji v4.1. Osiągnięcie poziomu gold w certyfikowanych hotelach świadczy o wysokim standardzie wszystkich siedmiu obiektów i potwierdza, że przyjęte w nich praktyki są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. Klienci chcący skorzystać z usług jednego z hoteli mogą być pewni, że w budynku, w którym się znajdują zastosowano rozwiązania ograniczające zużycie energii, wody czy produkcję odpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu gości” – mówi Alicja Bielańska, Sustainability Specialist z JWA.