Wrocławska Deklaracja Turystyczna – solidarność naszą siłą

Solidarność branży jest ważna szczególnie teraz
Podpisy pod Wrocławską Deklaracją Turystyczną zebrane podczas VII Forum Promocji Turystycznej/fot. archiwum Hydroplis

Współpraca, dobra, odpowiedzialność, solidarność, wspólna promocja – pięć filarów Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej, podpisanej na VII Forum Promocji Turystycznej, jest jeszcze bardziej aktualne niż pół roku temu. Zachęcamy do lektury i podpisu online.

Troje sygnatariuszy Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej wystosowało list do branży:

Od naszego czerwcowego spotkania we wrocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, podczas VII edycji Forum Promocji Turystycznej, ponownie musimy się mierzyć z konsekwencjami restrykcji wynikających z pandemii. Dlatego też tak ważna jest współpraca naszej branży i solidarność w spełnianiu naszych postulatów zawartych we Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej o ważnych i pilnych działaniach na rzecz turystyki polskiej, którą z inicjatywy Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka przygotowaliśmy i przekazaliśmy na ręce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego.

Chcemy kontynuować i rozszerzyć zainicjowaną podczas Forum ideę. Zapraszamy do wyrażenia swojego poparcia również tym z Państwa, którzy nie mieli okazji podpisać jej podczas Forum. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Deklaracji i podpisania online postulatów w niej zawartych.

Link do strony Deklaracji: https://wroclawskadeklaracjaturystyczna.pl/

Wierzymy, że wspólne działanie pomoże naszej branży przetrwać ten jakże trudny i wymagający skonsolidowanego wysiłku czas. Solidarność naszą siłą.

Pozdrawiamy i życzymy Wam zdrowia

Wiola Samborska, menedżerka CEE Hydropolis

Radosław Michalski, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki UM Wrocław
Adam Gąsior, redaktor naczelny portalu WaszaTurystyka.pl

Oto treść Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej:

Zebrani na VII Forum Promocji Turystycznej we Wrocławiu, świadomi trudnej sytuacji branży turystycznej i realnych problemów stanowiących zagrożenie dla bytu polskiej turystyki, uważamy, że branża turystyczna powinna opierać się na pięciu filarach:

1. Współpraca

Wszystkie sektory branży turystycznej są ważne dla polskiej gospodarki: od firm prywatnych organizujących wyjazdy turystyczne, poprzez hotele i inne obiekty noclegowe, transport (tak publiczny, jak prywatny), restauratorów, przewodników (często samozatrudnionych), po producentów upominków i pamiątek oraz atrakcje turystyczne i szeroko rozumianą kulturę. Pomoc turystyce to pomoc całej polskiej gospodarce, a także pewna inwestycja w przyszłość. Pomoc ta musi być wielosegmentowa i dotykać wszystkich poziomów – od rządowego, poprzez regionalne do lokalnych. Deklarujemy współpracę ze wszystkimi rozumiejącymi potrzebę pomocy turystyce i chcącymi realnie pomóc.

2. Dobra wola

Sytuacja, w jakiej znalazła się polska turystyka, wymaga natychmiastowych, często drastycznych zmian. Do przeprowadzenia ich potrzebna jest dobra wola decydentów na wszystkich szczeblach zarządzania. Potrzebna jest jednak też dobra wola ze strony instytucji i organizacji turystycznych. Apelujemy by wszyscy, którym dobro turystyki leży na sercu, wykazali tę dobrą wolę.

3. Odpowiedzialność

Turystyka to odpowiedzialność nie tylko za obsługiwanych klientów, poziom świadczonych im usług, ale także za wizerunek miejsca, regionu i kraju. Turystyka to także wkład w rozwój edukacji i kultury polskiej. Deklarujemy zaniechanie jałowych sporów, niewnoszących niczego w dyskusję na rzecz wypracowywanych, konkretnych, celowych i co najważniejsze wspólnych działań na każdym poziomie wsparcia turystyki.

4. Solidarność

Solidarność w turystyce rozumiemy jako wzajemne poparcie w czasach kryzysu, ale także współpracę w dobie codziennej konkurencji i rywalizacji. Deklarujemy wzajemne poszanowanie nie tylko dla partnerów biznesowych, ale także dla wszystkich podmiotów tworzących rynek turystyczny.

5. Wspólna promocja

Obecny kryzys w światowej turystyce to nie tylko zagrożenie, ale i szansa dla Polski. Apelujemy do rządu, wszystkich agend administracji państwowej i samorządowej o jak najszybsze opracowanie spójnej i realnej polityki turystycznej oraz strategii promocji turystycznej Polski. Apelujemy o działania odważne, kompleksowe i długofalowe, obejmujące całą branżę, w duchu sygnalizowanym na spotkaniach z przedstawicielami rządu. Deklarujemy wszechstronną pomoc na każdym etapie prac.
Zaprzepaszczenie tej szansy to zarazem zaprzepaszczenie wielu lat ciężkiej pracy na rzecz promocji Polski i turystyki. W czasach kryzysu walczymy o wiele, ale jesteśmy także świadomi, jak wiele możemy stracić.

Rafał Szlachta i Andrzej Gut-Mostowy z Wrocławską Deklaracją Turystyczną/fot. archiwum Hydropolis