Wiza do Australii – wszystko, co powinieneś wiedzieć

fot. Dan Freeman / unsplash

Wyjazd do Australii kojarzy się wielu turystom przede wszystkim z koniecznością zdobycia wizy. Niezależnie od tego czy mamy w planach wyjazd na urlop, czy też udajemy się w podróż w celach biznesowych, musimy posiadać ten dokument.

Obywatele Polski są zobowiązani do posiadania wizy przed wjazdem na teren Australii. Obecnie australijski wydział konsularny w Warszawie jest zamknięty, a wnioski papierowe rozpatrywane są jedynie przez Ambasadę Australii w Berlinie. Za pośrednictwem Serwisu Konsularnego można w bezproblemowy sposób otrzymać wizę elektroniczną, która umożliwi wyjazd do Australii i zaoszczędzi nam dodatkowej podróży do Berlina. Wizy wydawane są jako listy elektroniczne bezpośrednio w Australii i przesyłane do Polski pocztą elektroniczną.

Rodzaje wiz do Australii

Serwis Konsularny pośredniczy przy wydawaniu pięciu rodzajów wizy do Australii, które mają głównie znaczenie dla turystów: e-visitor subclass 651, temporary work (short stay) subclass 400, temporary work (skilled) sublcass 457, MCV (marynarska) subclass 988 oraz visitor subclass e-600. Którą wizę wybrać i jakie opcje warto rozważyć?

Wiza do Australii eVisitor – wydawana jest w celach turystycznych, jak i biznesowych. Jest to dokument wydawany bezpłatnie, który jest ważny przez 12 miesięcy. Przez rok możemy odwiedzać Australię i przebywać na jej terytorium maksymalnie przez 90 dni.

Po przyznaniu tej wizy konieczne jest spełnienie określonych warunków m.in. turysta nie może podejmować pracy zarobkowej, za wyjątkiem pracy w wolontariacie, na którą zezwolenie wydaje Departament Imigracji i Ochrony Granic Australii. Jest to dość istotne, ponieważ pracując na wizie turystycznej można otrzymać wysoką grzywnę, deportację oraz zakaz wjazdu na teren Australii nawet na kilka lat. Wjeżdżający również nie może być karany przez okres ostatnich 12 miesięcy.

Temporary work (short stay) subclass 400 – to wiza na kontrakt. Wykorzystywana jest głównie w celu wykonania krótkotrwałej pracy, instalacji, finalizacji kontraktów, a także w celu uczestnictwa w zorganizowanych imprezach sportowych. Jest przeznaczona również dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy są delegowani do specjalistycznych zajęć. Wydawana jest na okres maksymalnie 90 dni.

Temporary work (skilled) subclass 457 – jest to wiza, która umożliwia podjęcie pracy na terenie Australii na podstawie pozwolenia, które jest wydawane w Australii na wniosek strony zapraszającej. Ważna jest przez cały okres trwania kontraktu.

MCV (marynarska) subclass 988 – wiza przeznaczona dla marynarzy. Upoważnia do wpłynięcia do Australii drogą morską lub do tego, aby wsiąść na statek. Jeśli wjazd na terytorium Australii następuje drogą lotniczą w celu wejścia na statek, do tej wizy należy wyrobić także wizę e-visitor. Wiza wydawana jest jako wielokrotna z ważnością 12 miesięcy od daty wydania, a wyjazd z Australii musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu ważności wizy.

Visitor subclass e-600 – jest to najczęściej wydawana wiza w celach turystycznych i prywatnych na pobyt do 90 dni, 180 dni lub na rok. Wydawana jest jako jednokrotna lub wielokrotna. W szczególności ten dokument polecany jest przy dłuższych odwiedzinach najbliżej rodziny lub przyjaciół.

Wymagania wizowe

Po wybraniu odpowiedniego dla siebie zezwolenia na przekroczenie granicy należy zapoznać się z resztą obowiązujących wytycznych umożliwiających wyjazd. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy posiadamy ważny paszport. Natomiast nie ma wymogu co do jego ważności od daty wjazdu lub zakończenia podróży.

Istotnym faktem jest także posiadanie polskiego obywatelstwa. Mieszkańcy nie wszystkich państw mają możliwość składania podania o wizę przez internet. Polska należy do tego grona.

Wszystkie wizy australijskie wydawane są w elektronicznej wersji. Nie ma też obowiązku ich drukowania, ponieważ przed wylotem w trakcie check-in jedynie należy podać numer wizy. Bez niego nie dostaniemy się na pokład samolotu.

Kolejnym krokiem jest już wcześniej wspomniane złożenie podania w Ambasadzie. Aby uniknąć dodatkowego i kłopotliwego wyjazdu do Berlina warto skorzystać z pomocy Serwisu Konsularnego https://www.serwiskonsularny.pl/. Bogate doświadczenie serwisu ułatwi i usprawni cały proces uzyskania wizy. Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów (formularza wizowego i skanu paszportu) do biura, konsultanci weryfikują je i przesyłają do złożenia w urzędzie lub placówce konsularnej. Następnie, gdy dokumenty są gotowe, zostają odesłane do klienta.

W kwestii cen to jedynie najkrótsza wiza turystyczna jest bezpłatna. Za inne musimy zapłacić, a ceny poszczególnych wiz znacznie różnią się między sobą.