Wielkopolska Organizacja Turystyczna będzie bezpłatnie podnosić kwalifikacje kadr turystycznych

fot. materiały prasowe

Wielkopolska Organizacja Turystyczna otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt “Kształcenie online jako ogólnodostępna forma podnoszenia kwalifikacji kadr turystycznych”. Jeszcze w tym roku rozbudowana zostanie pierwsza w Polsce bezpłatna platforma elearningowa dla kadr turystycznych.

W ostatnich dniach ogłoszono wyniki otwartego rządowego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu państwa – turystyki w 2022 roku. Wśród podmiotów, których oferty zostały zakwalifikowane do realizacji zadania publicznego jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 000,00 zł na zadanie ,,Kształcenie online jako ogólnodostępna forma podnoszenia kwalifikacji kadr turystycznych”.

Na uruchomionej rok temu stronie szkolenia.wot.org.pl znajdują się trzy kursy rozwijające kompetencje pracowników branży turystycznej z zakresu turystyki dostępnej. Dotychczas szkolenia te ukończyło już kilkaset osób. W 2022 roku na platformie pojawią się nowe bezpłatne kursy i nagrania webinariów.

Prelegentami webinariów i autorami kursów będą eksperci i doświadczeni praktycy zawodowo związani z daną dziedziną. Bezpośrednimi odbiorcami webinariów i kursów e-learningowych będą osoby pracujące w branży turystycznej. Celem projektu jest zaprezentowanie pracownikom sektora turystycznego bezpłatnego pakietu różnych szkoleń, które wpłyną na poprawę świadczonych usług, optymalizację kosztów, przywracanie stanu stabilizacji organizacyjnej i finansowej podmiotów.

Realizacja projektu w sposób istotny udoskonali umiejętności, zwiększy świadomość i poszerzy wiedzę z zakresu: dostosowania świadczonych usług do nowej rzeczywistości i umiejętności tworzenia nowych usług z wykorzystaniem Internetu, efektywnego zarządzania finansami, wprowadzenia zmian organizacyjnych i doskonalenia narzędzi marketingowych, informatyzacji i automatyzacji procesów dotyczących branży HoReCa, poszukiwania proekologicznych rozwiązań w obiektach.

W ramach tego samego konkursu ministerialnego dofinansowanie przyznano również dla Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, którego członkiem jest m.in. Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Dzięki temu w 2022 roku kontynuowany będzie ogólnopolski projekt „Akademia Liderów”, w ramach którego zwiększane są kompetencje kadr zarządzających w turystyce.