Większy komfort w samolotach Lufthansy

archiwum Lufthansy

 

W pierwszym kwartale roku 2015 Lufthansa zakończy montaż nowej klasy pierwszej w całej flocie dalekodystansowej; w drugim kwartale zakończy się instalacja kabiny klasy biznes; trzeci kwartał przyniesie możliwość skorzystania z nowej klasy ekonomicznej premium na wszystkich rejsach międzykontynentalnych Lufthansy.

 

Wszystkie maszyny dalekiego zasięgu, które zostaną dostarczone Lufthansie w przyszłym roku, będą już wyposażone
w nowe kabiny. Modernizacja całej floty międzykontynentalnej będzie kontynuowana w 2015 roku razem z dostawą dwóch nowych Airbusów A380 i czterech Boeingów 747-8. Lufthansa Cargo otrzyma także kolejne Boeingi 777F, dostarczonych będzie również 10 nowych maszyn krótko- i średniodystansowych z rodziny A320.

 

Carsten Spohr, prezes zarządu i dyrektor generalny Lufthansy powiedział: „2015 będzie rokiem Lufthansa Premium Quality. Niezależnie od klasy podróży, nasi goście poczują, że Lufthansa zapewnia najwyższej jakości serwis, będąc w swej dziedzinie globalnym punktem odniesienia. “
Zarząd zaakceptował formalnie koncepcję “Wings” zaprezentowaną dziś podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, a także leasing do siedmiu Airbusów A330-200 dla nowych operacji międzykontynentalnych.

 

 Zarząd Lufthansy zaprezentował także podczas posiedzenia Rady Nadzorczej nową metodę zarządzania jakością, która powinna zostać zaakceptowana w ciągu najbliższego roku. Nowa koncepcja opiera się o dwa nowe kluczowe wskaźniki finansowe – zysk po koszcie kapitału (EACC) oraz zwrot z zatrudnionego kapitału (ROCE) – które zastąpią kluczowy wskaźnik wartości dodanej bieżących środków pieniężnych, na którym opierają się wszystkie procesy decyzyjne oraz wynagrodzenia kadry zarządzającej począwszy od 2015 roku.