Więcej korzystających z polskich hoteli

W pierwszych trzech miesiącach roku 2015, w porównaniu do I kwartału 2014 roku, nastąpił wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej – o 7,6 proc. oraz liczby udzielonych noclegów – o 8,3 proc. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,7 proc. oraz liczby pokoi przez nich wynajętych o 8,0 proc..
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w pierwszym kwartale 2015 roku w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 4,9 mln turystów, którym udzielono 12,3 mln noclegów.

W obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) udzielono 7,6 mln noclegów (najwięcej w hotelach – 6,4 mln), zaś w pozostałych obiektach 4,7 mln (najwięcej w zakładach uzdrowiskowych – 2,1 mln i ośrodkach wczasowych – 0,7 mln).
W analogicznym okresie roku poprzedniego z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 4,5 mln osób i udzielono 11,3 mln noclegów.

Udział noclegów udzielonych Polakom w ogólnej liczbie udzielonych noclegów wyniósł 81,1 proc., przy czym w obiektach hotelowych wynosił on 74,4 proc., a w pozostałych obiektach niehotelowych 92,0 proc.. Turyści zagraniczni najchętniej zatrzymywali się w obiektach hotelowych, na które przypadło 83,8 proc. wszystkich noclegów udzielonych turystom zagranicznym. Spośród wyżej wymienionych wskaźników w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego najbardziej zmienił się udział noclegów Polaków w obiektach hotelowych (wzrost o 0,8 p. proc.).