Wiceminister turystyki Bułgarii będzie gościem X Forum Promocji Turystycznej

Mariela Modeva, wiceminister turystyki Bułgarii/fot. materiały prasowe

Na X Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie się 6 kwietnia w Orientarium w Łodzi, jednym z zagranicznych ekspertów będzie Mariela Modeva, wiceminister turystyki Bułgarii.

Mariela Modeva urodziła się w Sofii. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie św. Klimenta Ohridskiego w Sofii. Specjalizuje się w kulturoznawstwie stosowanym (marketing, zarządzanie i PR) oraz dziennikarstwie. Posiada stopień naukowy „doktorancki”. Jest profesorem Komunikacji Publicznej i Nauk Informacyjnych, wieloletnim wykładowcą w Wyższej Szkole Bibliotekoznawstwa i Informatyki oraz w Wyższej Szkole Technologii Chemicznej i Metalurgicznej.

Od 2019 roku jest dyrektorem Instytutu Badań i Rozwoju Przywództwa w Środowisku Informacyjnym. Była członkiem Krajowej Rady Ochrony Zabytków Kultury Nieruchomej przy Ministrze Kultury, doradcą Ministra Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych ds. ochrony dóbr kultury nieruchomych, programów i projektów europejskich na rzecz turystyki kulturowej, ekspertem w parlamentarnej Komisji Kultury i Mediów w 44. Zgromadzeniu Narodowym Republiki Bułgarii. Jest wykonawcą i wiodącym badaczem zagadnień turystyki specjalistycznej w projektach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką ponad 100 publikacji. Publikuje w czasopismach naukowych, cytowanych i indeksowanych w międzynarodowych bazach danych.
Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Turystyki Kulturowej ICOMOS International.

Na X Forum Promocji Turystycznej Mariela Modeva weźmie udział w debacie „Jak narodowe organizacje turystyczne promują się w Polsce?” Wezmą w niej udział także: Jan Herget, dyrektor zarządzający Czech Tourism, Vaclav Mika, prezes Slovakia Travel, Mariela Modeva, wiceminister turystyki Bułgarii, Savvas Perdios, Minister Turystyki Cypru, Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Polsce.

Forum odbędzie się 6 kwietnia w Orientarium w Łodzi.

Organizatorem jest redakcja portalu branżowego WaszaTurystyka.pl.

Współorganizatorami są: Łódzka Organizacja Turystyczna oraz Orientarium w ZOO w Łodzi.

Partnerami są: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Miasto Olsztyn, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Israel Government Tourist Office, Chorwacka Wspólnota Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna, Gromada
Patronami są: Agencja Informacyjna, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Krakowska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki. Muzeum Wódki Polskiej

Honorowymi patronami są: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna

Program i rejestracja TUTAJ

POT Srebrnym Partnerem i Honorowym Patronem X Forum Promocji Turystycznej