We wrześniu wzrosła popularność hotel 4*

archiwum Radisson Blue

Średnia cena pokojonocy we wrześniu br. wyniosła 262,62 zł, i była o 6,68 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym.

Średnia cena pokojonocy w największym stopniu wzrosła w obiektach nieskategoryzowanych – o 7,23 proc. do poziomu 183,51 zł. Wzrosty odnotowano również w hotelach o standardzie 2* oraz 3*.
Z kolei największy spadek średniej ceny pokojonocy miał miejsce w przypadku obiektów o standardzie 5* – spadek wyniósł 6,63 proc., a średnia cena ukształtowała się na poziomie 543,08 zł.

Wrzesień charakteryzował się wyraźnym wzrostem popularności hoteli 4*, których udział w rynku rezerwacji wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 2 p.p. i wyniósł 20,38 proc.. W niewielkim stopniu zwiększył się również udział hoteli 1* oraz obiektów nieskategoryzowanych.

W przypadku hoteli 2* i 3* odnotowano spadek udziału w rynku rezerwacji, odpowiednio o 1,73 p.p. (do poziomu 8,76 proc.) oraz 1,41 p.p. (do poziomu 46,55 proc.).

We wrześniu największy przyrost liczby rezerwacji w ujęciu r/r zanotowano w Kielcach (58,6 proc.), Lublinie (55,6 proc.) i Poznaniu (47,1 proc.). Natomiast miastami, w których w tym samym okresie miał miejsce największy spadek liczby rezerwacji, były Bielsko-Biała (-39,2 proc.), Częstochowa (-21,9 proc.) oraz Gdynia (-6,4 proc.).

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 3,4 dni przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 3,1 dnia później niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym.