Warszawska Organizacja Turystyczna: turystyka przyjazdowa potrzebuje wsparcia

Logotyp WOT

W apelu skierowanym do ministra Andrzeja Guta-Mostowego, zarząd Warszawskiej Organizacji Turystycznej, zwraca uwagę, że touroperatorzy turystyki przyjazdowej stanęli w obliczu całkowitego zastoju i spadku przychodów bliskiemu 100 proc. I bez kontynuacji wsparcia wiele z tych firm zbankrutuje bądź zmuszona będzie dokonać zwolnień.

Oto treść listu zarządu WOT:

Szanowny Panie Ministrze,

działając w imieniu biur zrzeszonych w Warszawskiej Organizacji Turystycznej zwracamy się z uprzejmą prośbą o weryfikację zapisów procedowanej ustawy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.
Wspominaliśmy już w naszej wcześniejszej korespondencji o braku w ustawie wsparcia dla firm zajmujących się logistyką dla przedsiębiorców świadczących usługi targowe. W ustawie zabrakło też miejsca dla firm, które od ponad 10 lat zajmują się turystyką, a które z uwagi na zapis o dominującym PKD nie będą mogły skorzystać ze wsparcia.

Z dużym niepokojem patrzymy też na brak w nowej ustawie wsparcia dla biur, które od ponad 20 lat zajmują się turystyką przyjazdową do Polski PKD 79.12.Z . W propozycji zwolnień ze składek ZUS zostali oni całkowicie pominięci.

Od ponad 20 lat przy Polskiej Organizacji Turystycznej funkcjonuje Forum Turystyki Przyjazdowej (FTP), którego przedstawiciele nie raz podejmowali potrzebne interwencje, brali udział w konsultacjach i każdego dnia w swojej pracy wspierają promocję turystyczną Polski. Biura, nie tylko zrzeszone w Forum Turystyki Przyjazdowej, zapewniają miejsca pracy setkom tysięcy pracowników, płacą podatki, zapewniają napływ dewiz i kształcą kompetentne kadry, które mają bezpośredni kontakt z branżą zagraniczną i gośćmi odwiedzającymi nasz kraj.

W obecnej sytuacji touroperatorzy turystyki przyjazdowej stanęli w obliczu całkowitego zastoju i spadku przychodów bliskiemu 100 proc. Nie wiadomo kiedy i w jakim stopniu odrodzi się zorganizowany ruch turystyczny, a bez kontynuacji wsparcia istnieje duże ryzyko, że wiele z tych firm zbankrutuje bądź zmuszona będzie dokonać zwolnień.

Kontynuacja wsparcia w zaproponowanym dla innych beneficjentów kształcie pozwoli na opracowanie nowych planów biznesowych. Wsparcie dla utrzymania miejsc pracy to inwestycja w kadry wykształcone i przygotowane do obsługi turystów zagranicznych.

„Forum Turystyki Przyjazdowej jest nieformalną organizacją grupującą polskie biura podróży działające w turystyce przyjazdowej. Jego celem jest współpraca z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji Polski na rynkach zagranicznych jako kraju o dużym potencjale turystycznym” – czytamy na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej Biura zrzeszone w FTP uczestniczyły w szeregu działań promujących Polskę. Były uczestnikami warsztatów, targów, obsługiwały podróży studyjne dla zagranicznych tour operatorów. Bez nich skomercjalizowana oferta turystyczna polskich regionów i miast zwyczajnie nie istnieje.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się do Pana Ministra z serdeczną prośbą o:

• uwzględnienie w ustawie zapisu o wsparciu wszystkich przedsiębiorców, którzy mają wpisane PKD niekoniecznie jako dominujące, (jako przykład podajemy firmę, która od lat świadczy usługi dla turystów krajowych i zagranicznych – rejsy po Wiśle, a która z uwagi na dominujące PKD – transport śródlądowy, nie może być objęta wsparciem)
• objęcie wsparciem usług powiązanych z targami, czyli usług świadczonych przez firmy logistyczne – PKD 52.29.C
• objęcie wsparciem gastronomii PKD 56.10A (mamy w stowarzyszeniu przykład firmy, która zatrudnia niewidomych kelnerów, którym z racji niepełnosprawności trudno będzie znaleźć inne miejsce pracy)
• objęcie wsparciem biur zajmujących się turystyką przyjazdową – PKD 79.12.Z

Licząc na pomyślne rozwiązania pozostajemy z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu WOT Barbara Tutak

Wiceprezes Zarządu WOT  Mateusz Czerwiński