Warszawska Organizacja Turystyczna stawia na MICE

Według raportu Warszawskiej Organizacji Turystycznej za 2016 rok warszawski przemysł spotkań to 17 652 wydarzenia, w których udział wzięło 1 495 749 osób.

Na czwartkowym spotkaniu prasowym zorganizowanym przez Warszawską Organizację Turystyczną Monika Białkowska, dyrektor biura WOT oraz Mateusz Czerwiński, dyrektor działu Warsaw Convention Bureau WOT przedstawili raport z działalności organizacji w roku 2016.

Według szacunków Warsaw Convention Bureau trzydniowy kongres dla 1 tys. uczestników to dla lokalnej gospodarki przychód w wysokości 2 mln. zł. Przychód z kongresów warszawskich pozyskanych przez Warsaw Convention Bureau w 2016 roku wyniósł 7 800 000 zł.To wpływy z organizacji 32 warszawskich kongresów wielkości od 65 – 6 500 uczestników. W roku 2015 liczba pozyskanych kongresów wynosiła 25, czyli o 28 proc. mniej.

W jaki sposób WOT pozyskuje wydarzenia i kontrakty touroperatoskie?
– poprzez organizację wizyt studyjnych MICE i Laisure
– poprzez realizację programu finansowego wsparcia fam tripów (grupowych wizyt dla planistów spotkań i tour operatorów)
– dzięki międzynarodowym targom i workshopom
– dzięki rozwiniętej ofercie wsparcia ze strony Warsaw Convention Bureau dla wydarzeń
– poprzez tworzoną wspólnie z członkami ofertę dodatkowych benefitów oferowanych organizatorowi przez obiekty, hotele i agencje
– poprzez współpracę z lokalnym światem akademickim i stowarzyszeniami branżowymi
– dzięki bazie kongresów International Congress & Convention Association (ICCA) – najważniejszego międzynarodowego stowarzyszenia branży kongresowej, którego WOT jest członkiem. ICCA posiada największą i najbardziej profesjonalną bazę 11 tys. kongresów stowarzyszeniowych rotujących po całym świecie (55 proc. z nich odbywa się w Europie).

Czym Warszawa przyciąga organizatorów kongresów i konferencji a czym ich zniechęca?
Przede wszystkim dobrym stosunkiem ceny do jakości usług. Największy odsetek ankietowanych organizatorów za największy atut Warszawy uważają korzystną ofertę. Kolejnym docenionym aspektem jest wsparcie ze strony Warsaw Convention Bureau. Nieco niżej oceniane są dodatkowe usługi i atrakcje. Nie bez znaczenia jest też szybko rozwijająca się oferta kulturalna oraz czasu wolnego. Polska jest również postrzegana jako kraj bezpieczny, co w obecnej sytuacji geopolitycznej nie jest bez znaczenia, przy wyborze miejsca organizacji wydarzenia.

Zdecydowanym minusem Warszawy jest brak dużych centrów kongresowych pozwalających na realizację wydarzeń na kilka – kilkanaście tys. osób. Sytuację tą ma rozwiązać wspierany przez WOT projekt budowy kompleksu kongresowo-wystawienniczego na błoniach Stadionu PGE Narodowy. Kompleks ma się składać z hali widowiskowej na 18 tys. osób, centrum kongresowego na min. 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni kongresowej, hal targowo-wystawienniczych oraz hotelu. Do roku 2019 ma również powstać co najmniej 10 nowych hoteli, które w kategorii obiektów 2*-5* zwiększą bazę o 2 200 pokoi.

Jako jeden z atutów wpływających na sukces działania WOT wskazuje na efekt synergii działań wielu instytucji odpowiedzialnych na polskim rynku za rozwój i promocję turystyki, jednak w tym obszarze – z punktu widzenia obserwatora – trudno zauważyć jakieś większe sukcesy. Wciąż trudno oprzeć się wrażeniu, że zdecydowana większość wymienionych przez WOT w swoim raporcie organizacji gra do zupełnie innej bramki. Wspomniany efekt synergii należy raczej traktować jako model idealny, do którego branża powinna dążyć.

Priorytety WOT na najbliższy czas
Na drugi plan zeszła promocja wizerunkowa destynacji. W tym obszarze zostały osiągnięte na tyle zadowalające efekty, że wszystkie siły i środki można skoncentrować na pracy z konkretnymi zapytaniami potencjalnych zainteresowanych organizacją wydarzeń w Warszawie.

Priorytety na najbliższy czas kształtują się następująco:
– poszerzenie zespołu o pracowników dedykowanych obszarowi MICE i Convention. W obecnym składzie WOT nie jest w stanie rozwijać swojej działalności
– pozyskanie nowych partnerów – w tej chwili WOT liczy 65 członków, z czego zaledwie tylko kilku nie zajmuje się MICE. Nowi członkowie to nowe możliwości, w tym także dodatkowe środki finansowe na działalność
– pozyskiwanie coraz większych wydarzeń dla Warszawy.

Największy sukces 2016 roku – aplikacja Warszawy na Rotary International Convention 2023, 2024, 2025.
Warszawa jest jednym z siedmiu miast, które złożyły aplikacje w konkursie na organizację jednej z największych międzynarodowych konwencji. Swojego poparcia warszawskiej aplikacji udzielił wicepremier Mateusz Morawiecki oraz kilkanaście znaczących organizacji, a także przedstawicieli państw ościennych, deklarując jednocześnie chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu, jeśli jego organizatorem zostanie Polska. Z końcem czerwca zostanie wyłoniona finałowa trójka miast – kandydatów. Prace nad aplikacją trwały niemal rok.

Dzisiejsze spotkanie było pierwszym z cyklu spotkań z mediami planowanych przez WOT.