Warszawska Organizacja Turystyczna: ROT-y i LOT-y powinny tworzyć listę punktów edukacyjnych

Wycieczka w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu/fot. MM

W liście skierowanym do Rafała Szlachty, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawska Organizacja Turystyczna, zwraca uwagę, że wykaz punktów w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”, nie był konsultowany ani z POT, ani z Regionalnymi czy Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, ani z żadnym profesjonalnym konsultantem/krajoznawcą, czy przewodnikiem.

Jak podkreśliła. Prezes WOT, Barbara Tutak: „Z dużą nadzieją patrzyliśmy na projekt awizowany przez Polską Organizację Turystyczną pod nazwą Turystyczna Szkoła. Wierzyliśmy, że konsultacja z podmiotami odpowiedzialnymi za promocję polskich atrakcji turystycznych przyniesie wyłącznie korzyści dla organizatorów wycieczek szkolnych i dla nauczycieli. Przygotowując programy wycieczek sądziliśmy, że będą one gotowym programem, z którego skorzystają organizatorzy i nauczyciele. Czekaliśmy na powrót mądrej edukacji. Wierzyliśmy, że wiedza zdobyta w czasie lekcji w klasie w połączeniu z doznaniem empirycznymi to klucz do sukcesu. Zaniepokoiły nas treści zamieszczone w wykazie punktów w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę.”

Oto treść listu:

Szanowny Panie Prezesie,

Jak Panu wiadomo wczoraj ukazały się informacje na temat przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki o nazwie „Poznaj Polskę”.
Jak czytamy w podstawie prawnej „przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę jest częścią POLSKIEGO ŁADU”.

Zapewne nie jesteśmy pierwszym podmiotem, który zwróci uwagę, że błędy zawarte w wykazie punktów edukacyjnych są szokujące.

Od ponad roku trwają prace nad projektem „Turystycznej Szkoły”, który – jak wspominał Pan Robert Andrzejczyk – ówczesny Prezes POT, miał być tworzony we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W kontekście opublikowanych przez MEiN materiałów jesteśmy przekonani, że współpraca ta dałaby korzyści organizatorom turystyki, nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom.

W naszej opinii nie ma lepszych partnerów do stworzenia list punktów edukacyjnych jak podmioty stanowiące fundament systemu promocji tj. Polska Organizacja Turystyczna, Regionalne Organizacje Turystyczne i Lokalne Organizacje Turystyczne.

Z tego powodu rekomendujemy MEiN, z całą odpowiedzialnością kontakt z tymi podmiotami i skorzystanie z przygotowanych przez nas informacji.

Zapewne nieocenioną pomocą byliby też przewodnicy przynależący do Polskiego Towarzystwa Turystyczna Krajoznawczego, którzy są prawdziwymi krajoznawcami, znawcami Polski i polskich atrakcji historycznych, kulturowych i przyrodniczych.

Będziemy zobowiązani za możliwie pilny kontakt z MEiN i rekomendowanie współpracy z tymi podmiotami.

Oczekując z nadzieją na pomyślne rozwiązania, pozostajemy z wyrazami szacunku.