Warszawska Organizacja Turystyczna: najpierw wrócą turyści indywidualni

Wyniki ankiety WOT
Logotyp Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Najszybciej po kryzysie odrodzi się turystyka indywidualna wypoczynkowa i MICE, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Warszawską Organizację Turystyczną. Pierwsze kampanie promocyjne powinny być prowadzone w kraju.

Warszawska Organizacja Turystyczna przeprowadziła ankietę Odbudowa po kryzysie, która ma pomóc planowanie jak najszerszej i najefektywniejszej strategi działań na miesiące po ustabilizowaniu się sytuacji.

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety online dostępnej na stronie WOT.  W badaniu wzięło udział 42 respondentów reprezentujących różne sektory branży turystycznej i MICE.

W ankiecie 19 proc. respondentów stanowili hotelarze, 17 proc. – restauratorzy I firmy cateringowe, 15 proc – instytucje kultury a  13 proc. organizatorzy atrakcji turystycznych. 10 proc. to biura turystyki przyjazdowej leisure, po 6 proc – obiekty konferencyjne i targowe, agencje MICE i przewodnicy miejscy a 2 proc. – najem krótkoterminowy I dostawcy dla branży MICE. Po 1 proc. przypadało na hostele i organizatorów koncertów.

Pierwsza odrodzi się turystyka indywidualna

Na pytanie, jaki rodzaj turystyki odbuduje się najszybciej? 48 proc, ankietowanych odpowiedziało, że indywidualna turystyka wypoczynkowa zaś 20 proc., że MICE. Najmniej, bo 7 proc. ankietowanych wskazywał, że będzie to turystyka wypoczynkowa grupowa.

Promocja – najpierw w kraju

Zapytani, na jakich rynkach (krajach) powinny być prowadzone działania promocyjne celem najskuteczniejszej odbudowy popytu, niezależnie od profilu Państwa sprzedaży? 38 proc. respondentów wskazało rynek krajowy a 29 proc. na dotychczasowe główne rynki (na których prowadzone były działania promocyjne.

Część ankietowanych (19 proc.) uważa jednak, że powinny to być Rynki krajów sąsiedzkich (Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie).

Najważniejsze city breaks

Co do produktów które mają szansę na realną i szybką odbudowę przyjazdów, warszawska branża turystyczna stwierdza, że to turystyka miejska (city break) (21 proc.). W dalszej kolejności znalazły się ex aequo Turystyka kulturowa i biznesowa (12 proc.).

Najmniejszy odsetek ankietowanych wskazywał na produkty Warszawa Judaica (3 proc.) i Warszawa historyczna (3 proc.).

Promocja mediach

Pytani o najskuteczniejsze narzędzia wsparcia promocyjnego ze strony WOT i Urzędu, po 11 proc. przedsiębiorców wskazało na promocję w mediach oraz poprzez organizacje podróży studyjnych w Warszawie dla tour operatorów, travel agentów i meeting plannerów. 10 proc. chciałoby Kampanii Adwords, zaś 9 proc. wskazało na projekty grantowe mające komercjalizować ofertę Warszawy.